Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Rekuperace není synonymem vytápění

V rámci úspor energií se budovy maximální možnou měrou zateplují a utěsňují. Pro pohodlné a zdravé bydlení je nutné do takovýchto staveb zajistit přísun čerstvého vzduchu. Aktuálním řešením dnešní doby jsou rekuperační jednotky.

Ty je možné využít k výměně vzduchu v bytech, rodinných domech, ale i občanských a průmyslových stavbách. Rekuperační jednotka velmi výrazně sníží množství energie, které je potřebné k ohřátí čerstvého vzduchu, který přichází do interiéru, a to díky využití tepla, které odebere ze vzduchu starého ze stavby odváděného. Nikdy ale rekuperační jednotka neumožní, aby se zpět dostal vzduch, který by měl stejnou teplotu jako právě ten odváděný. Nemovitosti je proto nutné i při využití řízené rekuperace ohřívat topnou soustavou nebo dohřívat příchozí vzduch pomocí ohřívače ve větrací (rekuperační) jednotce. „Samostatný systém větrání s rekuperací tepla a samostatný systém vytápění nabízí uživatelům rodinného domu vyšší komfort za nižší náklady. Neustále je do domu přiváděn čerstvý vzduch. Jeho objem je dán požadavkem na „hygienickou“ kvalitu vzduchu. Pokud je k němu správně navržená a provedená samostatná topná soustava s přenosem tepla sáláním, je zajištěn vyšší uživatelský komfort. Touto cestou jde a navrhuje koncepty větrání společnost Zehnder,“ říká Jiří Štekr, vedoucí zastoupení společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o. pro ČR a SR. Nevýhodou ohřívače v rekuperační jednotce je ale složitá regulace teploty, navíc tento způsob neumožňuje uspořit energii. Provoz může být efektivní jen v případě, že zdrojem tepla pro teplovodní výměník je levně ohřátá voda například pomocí tepelného čerpadla či jiného zdroje.


Rekuperace umožňuje opětovné využívání tepla, které by se jinak bez užitku ztratilo při větrání okny, tam je její přínos, tam jsou zcela jasné úspory. Ohřev nebo přesněji dohřev vzduchu a jeho ekonomičnost je jiná otázka. „Z hlediska komfortu ale i ceny vychází příznivěji samostatný systém vytápění. U kombinované jednotky, zajišťující jak větrání, tak vytápění, musí být vzduch (nosič tepelné energie) z důvodu vytápění objektu dodáván v relativně velkých objemech a je doprovázený akustickým hlukem, pocitem průvanu a zvýšenou prašností,“ komentuje Jiří Štekr, vedoucí zastoupení společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o. pro ČR a SR.

Více informací získají návštěvníci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH ve dnech 19. až 23. září 2017 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, kde jim v Hale 4 a 7 pomůžou s výběrem vhodného prvku desítky českých i zahraničních společností.


ABF, a.s.
logo ABF, a.s.

Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...