Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Lokální rekuperační jednotky Vaillant recoVAIR VAR 60/1

V úvodu tohoto článku bych rád představil čtenářům novinku firmy Vaillant a to v oblasti větrání – vzduchotechniky. Rovněž i v tomto oboru firma Vaillant neváhá investovat nemalé částky do výzkumu a vývoje nových produktů a rozšiřovat již stabilní portfolio centrálních rekuperací o nové typy lokálních decentralizovaných rekuperačních jednotek.

Obr. 1: Řez rekuperační jednotkou recoVAIR VAR 60
Obr. 1: Řez rekuperační jednotkou recoVAIR VAR 60

Decentralizované rekuperační jednotky Vaillant recoVAIR VAR 60/1 (obr. 1) jsou určeny pro instalace jak v novostavbách, tak i pro modernizaci stávajících rodinných domů. Vyznačují se zejména flexibilní instalací bez nutnosti montáže rozvodů vzduchových kanálů, neboť jsou zabudovány do obvodových stěn budov.

Proto jsou ideálním řešením pro větrání jednotlivých místností, bytových jednotek, ale i rodinných domů. Jejich výkon je dostačující, s hodnotou 60 m3/hod. umožňují dostatečnou výměnu vzduchu bez ztráty tepelné energie z objektu. Pro správnou funkci decentralizovaných rekuperačních jednotek recoVAIR a zajištění požadovaného optimálního klimatu se doporučují dvě jednotky s jejich vzájemným – střídavým provozem. Znamená to, že jejich provoz je synchronizován v alternujícím provozu v intervalu 70 vteřin. Na obr. 2a, 2b je zobrazen tento střídavý režim a to odvod vzduchu z místnosti s probíhající akumulací tepelné energie do keramického výměníku. Obr. 2b zobrazuje přívod vzduchu z venkovního prostoru s jeho následným ohříváním v keramickém výměníku díky naakumulované tepelné energii.

Obr. 2a: Funkční schéma - odvod vzduchu z místnosti
Obr. 2a: Funkční schéma - odvod vzduchu z místnosti
Obr. 2b: Funkční schéma - přívod vzduchu do místnosti
Obr. 2b: Funkční schéma - přívod vzduchu do místnosti

Konstrukce vlastní jednotky je zřejmá na obr. 3. Všechny komponenty slouží k zajištění komfortního provozu bez nutnosti složitého nastavování. Světelný, vlhkostní senzor a případný CO2 senzor (součástí ovládací konzole) kontrolují veškeré podmínky v místnosti a přizpůsobují chování jednotky pro dodržení požadovaných hodnot v rámci nastaveného režimu.

Obr. 3: Ventilátorová jednotka s elektronikou (otevřený kryt)
Obr. 3: Ventilátorová jednotka s elektronikou (otevřený kryt)

Ventilátor

Ventilátor zajišťuje proudění vzduchu z budovy a do budovy. Doba rozběhu činí 5 sekund.

Čidlo vlhkosti

Čidlo vlhkosti měří kontinuálně vlhkost vzduchu v místnosti. Při překročení nastavené mezní hodnoty se zvýší počet otáček ventilátoru. Mezní hodnotu lze pomocí dálkového ovládání nebo ovládací konzoly nastavit ve třech stupních.

Světelný senzor

Když světelná intenzita naměřená světelným senzorem klesne pod pevně nastavenou hodnotu, přepnou se ventilátory automaticky na nejnižší počet otáček. Když nyní naměřená vlhkost vzduchu překročí mezní hodnotu, počet otáček se nezvýší, nýbrž se ventilátor nastaví na příčné větrání.

Termočlánek

Když se ventilátor uvede do provozu, dostane termočlánek elektrický řídicí signál. Zahřátím termočlánku se dá do pohybu píst, který otevře větrací mřížku. Pokud ventilátor není v provozu, zůstane větrací mřížka zavřená.

Provoz jednotky, popř. většího počtu jednotek (lze zapojit až 16 kusů) lze nastavit pomocí dálkového ovládání či ovládací konzoli do dvou, resp. třech základních provozních režimů. V tomto článku se budeme věnovat pouze prvním dvěma, které budou nejvíce využívat uživatelé:

  • automatický režim
  • režim ECO
  • ruční provoz

Příklad chodu jednotek je zřejmý z obr. 4a, resp. 4b.

Obr. 4a: Průběh v automatickém režimu. Spojitá křivka ukazuje příklad průběhu relativní vlhkosti (případně koncentrace CO2) a jemu odpovídající přepínání výkonu větrací jednotky mezi stupněm 1 a 2.
Obr. 4a: Průběh v automatickém režimu. Spojitá křivka ukazuje příklad průběhu relativní vlhkosti (případně koncentrace CO2) a jemu odpovídající přepínání výkonu větrací jednotky mezi stupněm 1 a 2.
Obr. 4b: Průběh v režimu ECO. Oproti automatickému režimu se v ECO režimu mírně sníží přesnost dodržení nastavených parametrů větrání.
Obr. 4b: Průběh v režimu ECO. Oproti automatickému režimu se v ECO režimu mírně sníží přesnost dodržení nastavených parametrů větrání.

Rekuperační jednotka se dodává na náš trh ve dvou provedení:

  • drátové pod označením recoVAIR VAR 60 D, kdy jednotlivé jednotky a ovládací konzole jsou mezi sebou propojeny kabelem.
  • bezdrátové s označením recoVAIR VAR 60 DW, v tomto případě veškeré komponenty systému komunikují mezi sebou bezdrátově a není potřeba instalovat kabelové rozvody pro regulaci a stačí pouze napájení jednotky.

Pro ovládání slouží buď klasické dálkové ovládání (obr. 5) nebo ovládací konzole (obr. 6), jejíž součástí je rovněž čidlo CO2, které je nastaveno na pevnou hodnotu 1000 ppm. Při překročení této hodnoty dojde k aktivaci jednotek v příslušném režimu.

Obr. 5: Dálkové ovládání
Obr. 5: Dálkové ovládání
Obr.6: Ovládací konzole včetně CO2 senzoru
Obr.6: Ovládací konzole včetně CO2 senzoru

Instalací této rekuperační jednotky bude zajištěno optimální klima v obytných prostorách s minimálními nároky na objem instalačních prací. Systém, zejména v bezdrátovém provedení je vhodný pro rekonstrukce objektů. Rovněž je výhodné použití před vlastním zateplením fasády, kdy dochází ke snížení průdušnosti budovy a instalací se zajistí optimální klima v obytných prostorách.

Další informace o rekuperačních jednotkách Vaillant najdete na stránkách www.vaillant.cz.


Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...