Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

AWADUKT THERMO s antimikrobiální úpravou

Rostoucí ceny energií a obava z ubývajících zdrojů nutí projektanty a investory k zamyšlení nad neustálým snižováním energetické náročnosti objektů. Do popředí zájmu se tak dostaly systémy kontrolovaného větrání a rekuperační jednotky, které zajistí pravidelnou výměnu vzduchu uvnitř objektu a současně odvedou nejen škodliviny, ale i případnou vlhkost.

Dýchání je pro člověka v takovém objektu mnohem zdravější, což ocení zejména alergici a astmatici. Vhodným doplňkem těchto zařízení je systém REHAU AWADUKT THERMO, který znatelně vylepší energetickou náročnost objektu.

AWADUKT THERMO je zemní tepelný výměník vzduchu, jehož funkce je založena na zcela jednoduchém principu předávání (respektive odebírání) tepla nasávanému vzduchu vedeného potrubím do větracího systému domu. Vlivem klimatických podmínek se povrch země v létě ohřívá a v zimě ochlazuje. Výkyvy teplot klesají s hloubkou zeminy a díky akumulační schopnosti půdy nastává posunutí fází mezi teplotními křivkami. Díky rozdílům teploty půdy a teplotou vnějšího vzduchu je možné vzduch vedený trubkami v zimě ohřívat a v létě ochlazovat. Délka a průměr potrubí, klimatické podmínky v dané lokalitě a průměrná teplota země v dané hloubce ovlivní tepelné parametry výměníku. Při návrhu systému se primárně vychází z objemu vzduchu, který je nutné vyměnit, a z teplotních parametrů půdy zejména v zimním období. Vzduch musí potrubím proudit stálou rychlostí (2,5 – 3 m/s) aby se stačil předehrát, respektive ochladit. Potrubí je ukládáno nejčastěji do hloubky 1 až 2 metrů se spádem zhruba 2 %. Důvodem je odvodu kondenzátu, který vzniká vlivem rozdílu teplot v letních měsících. K tomuto účelu slouží kondenzační šachty s čerpadly odvádějící kondenzát na povrch. Jestliže je potrubí extrémně dlouhé, umístí se do soustavy více kondenzačních šachet. V případě, že je dům podsklepený, je situace o to jednodušší, neboť se využije možnosti umístit ve sklepě suchý sifon, kterým se kondenzát dostane z potrubí. Je ekonomicky výhodné provézt instalaci AWADUKTU před pokládkou základové desky.

Systém potrubí je charakterizován jako vlhké prostředí, které bývá zdrojem bakterií. Aby se zabránilo jejich rozmnožování a škodlivému vlivu, jsou trubky vyrobeny ze speciálně upraveného polypropylenu s příměsí stříbra na vnitřním povrchu. Současně tento materiál výborně převádí teplo mezi zeminou, potrubím a proudícím vzduchem. Na vstupním hrdle do soustavy se umisťuje prachový i pylový filtr, který zaručí potřebnou hygienu vzduchu. Na rozdíl od klasického kanalizačního systému je potrubí AWADUKT THERMO uloženo přímo v zemi (modré REHAU potrubí) a není obsypáno pískem, protože by působil negativně – jako izolant. Potrubí se proto vyrábí ze silnějšího materiálu, aby nedošlo k jeho deformaci a vzniku netěsností na hrdle. Maximální zatížení je povoleno na 10 kN/m2, přičemž deformace nesmí přesáhnout 5 %. Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, čímž by se zabránilo odvodu kondenzátu.

AWADUKT THERMO přináší do provozu domu nesporné výhody v podobě energetických úspor, ale největším přínosem je především zdravé bydlení. Jeho funkci uživatelé ocení nejen v zimě, ale v horkém létě, kdy do objektu proudí relativně chladný vzduch bez dalších nákladů na jeho ochlazování. Jedinou podmínkou správné funkce je odborný návrh a dodržení technologického postupu společně s pravidelným servisem. Další informace načerpáte také na www.rehau.czREHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...