Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce

Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.

Konference k větrání obytných prostor a školských zařízení se konala pod záštitou MPO ČR a SMO ČR a pořádaly ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, ČKLOP, ČKAIT, SPS v ČR, GRAITEC s. r. o. a MMR ČR. Zaznamenali jsme pro vás některé zajímavosti z konference:

Za větrání je zodpovědný stavebník

Zodpovědnost je při výměně oken důležitou otázkou. Pokud je na výměnu oken zpracován projekt, pak je zodpovědný projektant, který musí v rámci projektu zohlednit změnu stavu. I nadále stavba musí totiž splňovat požadavky na ochranu zdraví, tj. i na dostatečnou výměnu vzduchu podle účelu stavby. Pokud je v projektu dána povinnost větrání a uživatelé nevětrají a mají plesnivé rohy, může situace vést až k občanskoprávnímu sporu projektant versus lidé.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry TZB Stavební fakulty ČVUT řekl: „Je k zamyšlení, že když pří výměně oken bude to nové větší o 5 cm, jsou třeba všechna povolení. Ale pokud měníme původní okno s infiltrací za těsné nové okno, tj. zcela měníme funkci, pak situaci zcela přehlížíme. Jakkoliv vítám Koncept větrání, tak jsem skeptický, co se týká užití tohoto konceptu pro širokou veřejnost. Jak si se složitou problematikou laik poradí? Také neprodáváme auto s tím, že si jej má uživatel doladit. Robustní technická řešení existují a investoři je mají dostat již hotová pro konkrétní stavbu. Je třeba si uvědomit, že dnes se pohybujeme na úplně jiném hřišti. Dříve u přirozeného větrání se jako samozřejmost předpokládala jeho závislost na chování uživatelů. Dnes se posunujeme od povšechného do naprosto detailního pohledu, pracujeme ve velkém detailu, pracujeme při návrhu budovy s watty. Můžeme přirovnat dnešek jako filigránskou práci ke stavbě románského mostu.“

Radek Bašta, Graitec: „Máme zkušenosti, že projektanti jsou kreativní lidé a stavba je jejich vizitkou. Kdo se zajímá o nové věci, řeší i větrání v nových souvislostech dobře. Jen je třeba projektanta vyslyšet. Projektanti se podle našich zkušeností zodpovědnosti nebojí, pokud se stavba realizuje podle projektu. Problematická ovšem zůstává otázka, jak se spojí všechny funkce domu. Na druhou stranu, kdo jiný než projektant, je tohoto schopen?“

Na konferenci k větrání obytných prostor a školských zařízení jsme natáčeli reportáž:

Kritéria: energetické úspory, vnitřní prostředí a spokojenost uživatelů

Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot: „Pokud někdo chce jen energetické úspory, pak to není dobře. I my na MPO se dohadujeme s odborem energetických úspor. Přitom je elementární, aby řešení bylo v pořádku po všech stránkách.“

Ing. Jan Bedřich, výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů: „Je otázkou, jaké hodnoty jsou správné. Zejména s vyhlídkou toho, že se budovy nebudou hodnotit číselnou hodnotou parametrů, ale rozhodující bude spokojenost uživatelů, subjektivní dojmy. Hodnoty nebudou pro uživatele důležité, ty zůstanou jen jako kritéria pro odborníky. “

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry TZB Stavební fakulty ČVUT: „Základ problému je v minulých vypisovaných dotačních titulech. Pokud je kladen důraz jen na energetické úspory, ale ne na větrání, tak je na problém spolehlivě zaděláno. Je třeba apelovat na státní správu a na výpis nových dotačních titulů.“

MMR k této diskusi upozornilo, že běžely i tituly na komplexní regeneraci sídlišť. Tento model se přenese i do IROP. Z přihlášených projektů byly některé i na celkovou regeneraci panelových domů. Velká družstva mají i dobrou šanci na úvěrování. U menších SVJ je problém dosáhnout souhlasu k rekonstrukci a příp. s úvěrem. Nicméně je jednoznačná zkušenost, že pokud se plánovaná rekonstrukce dostane do rukou projektantovi, pak je z velké části vyhráno. Problém jsou malé rekonstrukce bez projektu a bez dozoru odborně způsobilou osobou.

Jaké má člověk možnosti v rámci SVJ zajistit si vzduch?

Ing. Mgr. Andrea Manová –Svaz českých a moravských družstev: „K prostupům fasádou je třeba individuální přístup. V praxi nastává nejčastěji situace, kdy 1 nájemník prostupy na fasádu nechce na rozdíl od dalších 9, kteří větrání bytů chtějí řešit. Za této situace lze řešit pouze v rámci BJ, nelze řešit v rámci SVJ. Neexistuje nadřazená platná legislativa, která by k rozhodnutí a řešení pomohla. Otázkou také zůstává, jak bude při individuálním řešení ovlivněno centrální větrání.“

Ing. Roman Šubrt - ČKAIT: „Z praxe vím, že jsou stanovy SVJ, kde jsou okna součástí společného vlastnictví, ale jsou i domy, kde okna společná nejsou. Zajímavým příkladem je v této souvislosti například výměna PVC za dlažbu. Dochází ke změně hlukových parametrů a tudíž by mělo být na tuto výměnu stavební povolení. Nicméně víme, že stavební úřady do tohoto nepůjdou.“

Aktuální otázka – jak lidem říci, že se chystá výměna oken z 90. let, ale nyní již je třeba rekonstrukci provést jinak

Bohuslav Hamrozi, Hamrozi s.r.o.: „Měli jsme řadu zakázek na regeneraci domů. Sledujeme nezateplené i zateplené objekty, výsledky tam jsou. 15 let je v provozu program Panel, kde byla celá řada možností, jak dát instalace do pořádku. Přesto jsme měli zakázky především na zateplení. Až dnes se objevují první vlaštovky na výměnu potrubí z azbestu, rekonstrukci kanalizace, plynu… Zkazili jsme si to sami. “

Ing. Jan Bedřich, výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů: „Právě proto jsme přesvědčeni, že je správná doba pro Koncept větrání. Další vlnu rekonstrukcí již chceme dělat jinak.“

V diskusi zazněly mimo jiné také otázky a názory:

  • Podle stavebního zákona není třeba stavební řízení pro úpravy, které neovlivňují zdraví osob – jak může být tedy výměna oken prováděna bez povolení?
  • Rekonstrukce škol byly placeny ze státního rozpočtu. Jak je možné, že výměnu oken nikdo neohlídal?
  • Jako projektant jsem se dostal na schůzi bytového družstva, kde se rozhodovalo o rozsahu rekonstrukce. Nakonec se rozhodlo jen pro zateplení. Rozhodující bylo, že celková rekonstrukce by zasahovala do bytů, řemesla by obtěžovala v bytech a na tom to skončilo.
  • Apelujeme na MPO, jelikož v auditech není vytápění a větrání, většinou jen obálka.
  • Kdyby stavební úřady nebraly „větrání okny“, pak by bylo vyřešeno.
  • Na výměnu oken a zateplení stačí ohlášení, ale zároveň musím mít PENB. Ten ale nikam nepřikládám. Na co tedy takový dokument je a samozřejmě to svádí k situaci jen „papír pro papír“.

Společně lze odpověď shrnout v reakci MMR: Tady na odborném fóru všichni víme, o čem mluvíme, co by bylo třeba a jak je účast projektanta důležitá. Proti tomu jde ale trend jak z EU, tak z ČR na minimalizaci stavebního řízení. Na stavbu celého RD na základě ohlášení.

Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot: „Dříve fungovala poradenská střediska EKIS, která některé z ministerstev zrušilo. Nechceme se k tomu vrátit? Problém zhoršuje také situace, že u SBD a SVJ se nejedná o veřejné zakázky a je to problém staveb, které nejsou na ohlášení a povolení. Je otázka, zda některé nepřeřadit.“

Problematika vzduchu v rodinných domech souvisí i se způsobem vytápění a např. odvětráním kuchyní. Souvislost s plynovými spotřebiči a zdroji na tuhá paliva je jasná. „Pokud v domě není dobře spolupracující větrání a spalování, dům mám velké problémy,“ řekl Ing. Waltr Sodomka – MESSY s.r.o.

Právě představený Koncept větrání je volně dostupný, je to nástroj pro pomoc projektantům, stavebním úřadům, bytovým družstvům, SVJ a dalším. Na zpracování Konceptu větrání se podílela široká skupina odborníků.

Větrání škol – můžeme zachránit ty, které se teprve budou rekonstruovat

Doc. Ing. Vladimír Zmrhal – vedoucí Ústavu techniky prostředí na fakultě strojní, ČVUT v Praze:: „Můžeme něco udělat s cca ½ revitalizovaných a nevětraných škol? Těžko. Ale můžeme zachránit ještě ty, které na revitalizaci čekají. Nyní OPŽP podporuje větrání. Je otázkou, zda je dotace dostatečná. V praxi často dochází k tomu, že „my si tedy zateplíme, vyměníme okna a větrání necháme stávající.“ Navíc další problém přibyl v loňském roce s požadavky na vyšší účinnost ZZT. Tzv. ekodesign zvětšil jednotky, které pak ve škole nejsou kam dát. V praxi klidně projde stavebním řízením nefunkční systém tzv. „mikroventilace“. Ale pokud se řeší nucené větrání, pak hygienici důsledně požadují dodržení vyhlášky 20 -30 m3/hod na žáka. Spolupráce techniků a hygieniků naráží na legislativu. Je nasnadě otázka, zda nám jde skutečně o společnou věc, a tou je zdraví našich dětí.

Ing. Zuzana Mathauserová – Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce: „Plánuje se novelizace požadavků, která by měla zahrnovat i snížení průtoků vzduchu, ale platnost je v nedohlednu. Proti návrhu protestovaly krajské hygienické stanice, které mimochodem trvaly na zachování možnosti řešení mikroventilací. Ministerstvo zdravotnictví nicméně vydalo pokyn, aby se skutečně posuzovalo řešení větrání. Do problematiky vstupuje ještě další věc – nový atomový zákon. Budovy, které projdou revitalizací, tj. utěsní se, musí změřit radon. Praxe potvrzuje, že to nebude jednoduché. ČR je obecně z hlediska radonu problémová lokalita. Nyní se řeší několik zateplených MŠ, kde byly zjištěny vysoké hodnoty radonu. Odhaduje se, že si v této souvislosti řada škol revitalizaci rozmyslí."

Ing. Zdeněk Zikán - ATREA s.r.o.: „Školy mohou čerpat dotace na základě výše úspor nebo na výměnu kotle, kde je také možnost větrání s rekuperací a kde se zároveň nemusí prokazovat úspory energií.“

Kolik stojí větrání škol? 50 Kč/žáka a rok

Z auditoria přišla zajímavá otázka: Kolik stojí větrání ve škole? Bude zajímavé tuto hodnotu položit vedle zateplením dosažených úspor.

Doc. Ing. Vladimír Zmrhal – vedoucí Ústavu techniky prostředí na fakultě strojní, ČVUT v Praze: „Pokud nevíme, jak staré děti budou učebny využívat, musíme větrání navrhovat na vyšší průtoky. Spočítali jsme náklady na provoz nuceného větrání na cca 50 Kč/žáka a rok na energie na ohřev vzduchu a dopravu vzduchu. "

V diskusi srovnával jeden z účastníků 2 školy – stará škola, kde je ředitelem, z r. 1907 v původním stavu, při měření CO2 bylo dosaženo nejvyšších hodnot v účtárně - 550 ppm. Jako zastupitel měl možnost srovnat hodnoty v nové škole v Blansku - přes 2000 ppm. Důležitý je přenos do čísel v praxi – vytápění stojí 350 000, větrání by stálo dalších 250 000, které tedy v rozpočtu rozhodně nejsou. V diskusi zazněla celá řada dalších příkladů, jak to v praxi funguje, nebo naopak nefunguje a jak proběhla revitalizace.

V neformální diskusi Ing. Zdeněk Zikán - ATREA s.r.o. s nadsázkou řekl: „jediný způsob, jak člověka donutit přečíst návod nebo doporučení je ho vyděsit. Omlouvám se oknařům, ale kdyby na každém okně bylo nalepeno “toto okno vás může zabít“, bylo by to účinné."
Ing. Jan Bedřich, Výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů jako zástupce výrobců oken nemohl nereagovat: „To se ale na okna asi nikdy lepit nebude.“
Zajímavé bylo, když Ing. Zikán ukázal propočet, proč štěrbiny nemohou fungovat.

Příklady firemních řešení na konferenci k větrání obytných prostor a školských zařízení

Nilan s.r.o.

„V portfoliu Nilan s.r.o. máme nejen standardní pasivní rekuperační jednotky, ale také unikátní jednotky s aktivní rekuperací, které fungují na bázi malého tepelného čerpadla“, říká Michal Miškolci obchodní zástupce a pokračuje: „Aktivními rekuperačními jednotkami jsme schopní v létě chladit, v zimě a mezidobí přitápět i levně ohřívat teplou vodu. Školy, školky, kanceláře, komerční prostory a průmyslové objekty dokážeme našimi jednotkami také plně pokrýt. Všechny jednotky Nilan garantují především kvalitní a velmi úsporné EC ventilátory, pasivní jednotky jsou vybaveny kvalitním křížově protiproudým výměníkem RECAIR nebo KLINGENBURG, které patří mezi špičku. Dále jsou jednotky vybaveny 100% bypassem a v základu také vlhkostním čidlem. Dílenské zpracování odpovídá dánské výrobě.“

BEAM ČR s.r.o., značka Renson

„Dnes je ventilace nutnou součástí domu vzhledem k tomu, že vzduch ve vnitřním prostředí je 10x horší než vzduch ve venkovním prostředí. Trvalé a řízené větrání je řešením uvedených problémů v dnes dobře izolovaných domech. Firma Renson představuje kompletní program pro zajištění čerstvého vzduchu. Odvod znečištěného vzduchu se děje na základě čidel ve větrací jednotce Healthbox,“ říká Milena Mrázková, Architect Advisor ve firmě Renson a pokračuje: „Ovládací dotykový display umožňuje uživateli upravit režim větrání, přepínat větrání dle předdefinovaných programů. Dotykový display navíc zobrazuje aktuální hodnoty kvality vnitřního vzduchu. Objem odváděného vzduchu je minimalizován vždy, je-li to možné (snížení tepelných ztrát), s ohledem na zajištění dobré kvality vnitřního ovzduší.“

A-INVENT s.r.o.

„V Německu vyráběné decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla inVENTer nejsou určeny pouze pro novostavby, jsou také ideálním řešením pro budovy u nichž probíhá sanace, jelikož nepotřebují žádné potrubní rozvody", říká Diter Karg - jednatel společnosti, a dále vysvětluje: "Charakteristickým rysem těchto větracích systémů je vysoký stupeň zpětného zisku tepla spolu s nízkými náklady na provoz, tichým chodem a velmi vysokým hygienickým faktorem".

Děkujeme Nadaci ABF za spolupráci a možnost natáčet reportáž. Pokud Vám něco na konferenci uniklo, můžete se k prezentacím vrátit: Prezentace z konference Větrání budov
Děkujeme i za možnost natáčet v ZŠ Nedvědovo náměstí, kde jsme natáčeli také reportáž na téma Bezpečná škola.

Podrobně o větrání v domech, kancelářích i školách

Detailní informace o větrání včetně poznámky o větrání škol mohli slyšet zájemci v přednášce MUDr. Ivany Holcátové, CSc. z 1. lékařské fakulty UK na konferenci Jak koupit bydlení na veletrhu For Arch 2016:

Konferenci jak koupit bydlení pořádal portál ESTAV.cz a příručku Jak koupit bydlení si můžete zdarma kdykoliv stáhnout
 
 
Reklama