Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízení výkonu lehkých stropních výměníků tepla – díl 2.

Prostorový regulátor s aplikací pro šesticestný ventil - řešení s šesticestným kulovým ventilem klade speciální nároky na regulátor. Zvláštností je to, že řídicí signál 0 – 10 V pro ovládání servopohonu pracuje ve své první polovině s chladicí sekvencí a dále pak s topnou sekvencí. Tomu musí být uzpůsobeny řídicí algoritmy regulátoru.

Právě takovouto aplikaci zvládne prostorový regulátor Siemens RDG160KN. Jedná se o nástěnný regulátor s komunikací KNX, který je sice primárně určen pro řízení fan-coilových jednotek, ale obsahuje také řadu univerzálních aplikací. Pro řízení šesticestného ventilu má 2 aplikace:

A) Šesticestný kulový ventil pro regulaci průtoku a přepínání vytápění / chlazení

Obr.1: Volitelný řídicí signál: (0 - 10 V, 2 - 10 V nebo KNX)
Obr.1: Volitelný řídicí signál: (0 - 10 V, 2 - 10 V nebo KNX)

Tato aplikace využívá pro řízení topného/chladicího stropu šesticestný kulový ventil jako regulační prvek, který současně zajistí také přepínání mezi vytápěním a chlazením.

Obr.2: Regulační sekvence řízení šesticestného kulového ventilu pro vytápění a chlazení
Obr.2: Regulační sekvence řízení šesticestného kulového ventilu pro vytápění a chlazení

Obr.2: Regulační sekvence řízení šesticestného kulového ventilu pro vytápění a chlazení
Obr.2: Regulační sekvence řízení šesticestného kulového ventilu pro vytápění a chlazení

B) Šesticestný kulový ventil pro přepínání vytápění / chlazení a tlakově nezávislý kombi ventil (PICV) pro regulaci průtoku

Obr.3: Šesticestný ventil ovládán 2bodovým pohonem pomocí relé, PICV ovládán pohonem řízeným signálem 0…10V
Obr.3: Šesticestný ventil ovládán 2bodovým pohonem pomocí relé, PICV ovládán pohonem řízeným signálem 0…10V

Další aplikací je kombinace šesticestného kulového ventilu pro automatické přepínání vytápění/chlazení a tlakově nezávislého ventilu (PICV) VPI46.. nebo VPP46.. pro regulaci průtoku. Výhodou použití této kombinace armatur je automatické hydraulické vyvážení soustavy. Pro řízení kombi ventilu (PICV) se použije signál 0 – 10 V, pro ovládání šesticestného kulového ventilu se použijí výstupní relé Q1 a Q2 a servopohon s 3bodovým řídicím signálem.

Obr.4: Regulační sekvence pro řízení PICV ventilu a šesticestného kulového ventilu pro přepínání vytápění/chlazení
Obr.4: Regulační sekvence pro řízení PICV ventilu a šesticestného kulového ventilu pro přepínání vytápění/chlazení

Obr.4: Regulační sekvence pro řízení PICV ventilu a šesticestného kulového ventilu pro přepínání vytápění/chlazení
Obr.4: Regulační sekvence pro řízení PICV ventilu a šesticestného kulového ventilu pro přepínání vytápění/chlazení

Pro vyvážení systémů vytápění a chlazení a pro vyloučení problémů s hydraulikou způsobených různými potřebnými průtoky je nutné nastavit různé limity průtoku pro sekvence vytápění a chlazení.

Obvykle chlazení vyžaduje vyšší průtok než vytápění a kombi ventil (PICV) je mechanicky ručně nastaven na limit průtoku pro chlazení.

Když ale systém pracuje v režimu vytápění, je nutné nastavit jiné omezení průtoku.

Tento nový limit signálu DC 0...10 V (nový 100% požadavek na teplo) je nyní možné nastavit parametrem P78.

Obr.5: Nastavení rozdílného průtoku PICV ventilu pro režim vytápění a chlazení
Obr.5: Nastavení rozdílného průtoku PICV ventilu pro režim vytápění a chlazení
T[°C]Prostorová teplota
Y10Signál DC 0…10 V
WŽádaná prostorová teplota
YHŘídicí výstup “Ventil“ (vytápění)
YCŘídicí výstup “Ventil“ (chlazení)

Proč zvolit šesticestné ventily?

  • přesné ovládání stropního topení a chlazení
  • komfortní a energeticky úsporné řešení vhodné pro stropní aplikace (topení/chlazení) se čtyřtrubkovým systémem
  • díky své speciální konstrukci dokáže nahradit čtyři běžné ventily včetně pohonů
  • vestavěná funkce kompenzace tlaku
  • speciální konstrukce přináší snížené nároky na prostor, jednodušší uvedení do provozu a zapojení, což vede ke snížení pořizovacích nákladů

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...