Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technologie pro zdravé vnitřní prostředí v budovách

V médiích často slýcháme alarmující zprávy o narůstajících zdravotních problémech naší populace. Dozvídáme se o oslabené imunitě obyvatelstva, rostoucích alergiích, syndromu nezdravých budov a přímém vlivu prachu a smogu na naše zdraví.


© Fotolia.com
obr1 - Příčiny znečištění ovzduší
obr1 - Příčiny znečištění ovzduší

Příčin těchto problémů je mnoho (obrázek 1). Kromě často zmiňovaných vnějších vlivů na vnitřní prostředí jsou nezanedbatelné i vnitřní zdroje jako plísně, nečistoty v textilu a kobercích, výpary z kuchyně, nátěry, malby, těkavé organické látky, zejména při opravách a rekonstrukcích, nevhodný ozón jako vedlejší produkt některých kancelářských strojů a nedostatečné větrání a klimatizace.

Vzhledem k tomu, že v budovách podle statistik trávíme v průměru až 90 % našeho času, je žádoucí, abychom se plošně postarali o čisté vnitřní ovzduší v budovách. S odvoláním na příčiny nezdravého vzduchu doporučujeme se zaměřit kromě standardní teploty, která zajišťuje náš komfort, i na regulaci dalších veličin, které mají vliv na naše zdraví (obrázek 2):

obr2 - Regulace veličin, které mají vliv na naše zdraví
obr2 - Regulace veličin, které mají vliv na naše zdraví
  1. Oxid uhličitý (CO2) s jednotkami ppm (parts-per-milion). Při dýchání přirozeně uvolňujeme nemalé množství CO2. Zvýšené hodnoty v místnostech hlavně s větším počtem osob mohou způsobit únavu, nesoustředění a nízkou výkonnost.
  2. Vlhkost. Nízká vlhkost v místnostech je hlavní příčinou zánětů dýchacích cest. Zejména v topném období se vzduch vysušuje. Vysoká hodnota vlhkosti naopak přeje plísním a roztočům, které se pak líp množí. Je proto vhodné zvolit zlatou střední cestu. Ideální vlhkost pro lidský organizmus je v rozsahu 40-55 %.
  3. Těkavé organické látky VOC (Volatile Organic Compound) v procentech. Mají ve větším množství velký vliv na diskomfort člověka.
  4. Jemný polétavý prach. Je označován zkratkou PM (particulate matter) a číslem – průměrem prachové částice v mikrometrech. Čím menší je částice, tím větší je riziko zdravotních potíží. Větší částice jsou odfiltrovány v nose nebo v ústní dutině. Částice PM2,5 a PM1 se usazují v průduškách a plicních sklípcích a mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Důležité je také složení polétavého prachu. Často bývají přítomny toxické látky – vedlejší produkty těžkého a chemického průmyslu, kouření, spalování ropy, zemního plynu a dieselových motorů. Stanovená bezpečnostní hladina bývá často dlouhodobě překračována.

Společnost Siemens s výrobci vzduchotechnických jednotek společně vytváří pomocí rozsáhlého výběru produktů kvalitní, komplexní a ekonomické řešení pro zajištění čistého vzduchu v místnostech.

Sortiment čidel

V sortimentu máme kombinovaná čidla s velmi přesným měřením až tří veličin (teplota, vlhkost a oxid uhličitý nebo VOC) na jednom přístroji, v provedení do prostoru nebo do vzduchotechnického kanálu. Dále se nabízí čidlo jemného polétavého prachu PM2,5. Přístroje se vyrábí v provedení s displejem nebo bez displeje, s vyhodnocovací jednotkou a se zřetelným označením aktuálního stavu polétavého prachu v místnosti (obrázek 3).

obr3 - Čidlo jemného polétavého prachu
obr3 - Čidlo jemného polétavého prachu

Pro případ úniku těkavých škodlivých látek nabízíme speciální servopohony vzduchotechnických klapek, které jsou schopny zareagovat okamžitě a během dvou vteřin uzavřít klapky a odizolovat postiženou oblast od zbytku budovy.

Servopohony vzduchotechnických klapek

Nový servopohon vzduchotechnických klapek 4 Nm s havarijní funkcí je nejmenší ve své třídě na trhu a je ideální pro malé kompaktní jednotky, kde je potřeba šetřit místem (obrázek 4).

Aktuální servopohony mají větší flexibilitu s více možnostmi napájení (AC 24 V, DC 24 … 48 V, AC 100 … 230 V), řízení (2-bodové řízení, 3-bodové řízení, řízení DC 0/2 … 10 V a 4 … 20 mA) a výběrem typu a délky kabelu nebo loga.

Servopohony s komunikací se vyrábějí v rozsahu krouticího momentu 5 – 35 Nm, v provedení bez nebo se zpětnou pružinou. Řešení založené na komunikaci Modbus RTU (s čidly, regulátory, pohony kulových ventilů, pohony regulačních ventilů, frekvenčními měniči, a jinými produkty) nabízí výhody úspor peněz za kabeláž, méně práce při montáži a vybavení rozvaděče.

obr4 - Nový servopohon 4 Nm, s havarijní funkcí
obr4 - Nový servopohon 4 Nm, s havarijní funkcí
obr5 - VAV box s VAV regulátorem
obr5 - VAV box s VAV regulátorem

Stále častěji jsou v kancelářích a komerčních budovách nasazované úsporné systémy pro řízení variabilního množství vzduchu (VAV systémy). Systémy distribuují potřebné množství vzduchu do každé místnosti zvlášť a vytvářejí tak požadované klima v celé budově. Jedná se o speciální VAV box (obrázek 5), umístěný na přívodu a odvodu z místnosti, na kterém je umístěn regulátor pro zónovou regulaci (VAV regulátor). Základem je kvalitní snímač diferenčního tlaku 2 … 300 Pa v regulátoru s přesnými odběrnými místy ve VAV boxu. Regulátor vyhodnocuje naměřené a požadované hodnoty a adekvátně reaguje otevíráním nebo zavíráním vzduchotechnické klapky. Podle zpětné hlášky otevření klapek může nadřazený systém snížit otáčky zdroje přívodního a odvodního vzduchu budovy. Regulátory Siemens pro prostorovou a zónovou regulaci jsou v provedení se všemi obvyklými komunikačními sběrnicemi: BACnet MS/TP, Modbus RTU a KNX (S/LTE Mode, KNX PL-Link).

Produkty Siemens reagují na potřeby zdravého vnitřního prostředí a zároveň se vyznačují nízkou hladinou hluku, nízkou spotřebou a dlouhou životností.

Více na http://www.siemens.cz/


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...