Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hlídání kvality vzduchu se systémem Buspro pro řízení chytrých domů

Novinkou mezi řadou senzorů nejrůznějších veličin ve stavebnici Buspro od HDL je senzor AirKit (viz obr. 1). Senzor je určený k montáži do vnitřních prostorů na stěnu nebo na strop. Měří obsah CO2, prachových částic PM 2.5, těkavých organických sloučenin TVOC, vlhkosti a teploty.

Obr. 1 AirKit, integrovaný senzor 5 parametrů kvality vzduchu systému Buspro
Obr. 1 AirKit, integrovaný senzor 5 parametrů kvality vzduchu systému Buspro

Kromě známého parametru CO2, v současné době silně medializovaného, poskytuje i další parametry které ve svém celku vypovídají o tom, jak zdravé je ovzduší místnosti. TVOC, je sice méně známá ale přesto důležitá hodnota ovzduší, které dýcháme. Jde o akronym anglického výrazu Total Volatile Organic Compounds a jde celkový obsah těkavých organických látek ve vzduchu obsažených.

Původ těchto látek jde od stavebních materiálů (plastové podlahy, lepidla, kyty...) přes případné výpary barev a rozpouštědel až po produkty lidského těla. Hodnota PM 2.5 pak udává prašnost okolí. Jde o jemné částice prachu o aerodynamickém průměru rozmezí 1,0 až 2,5 mikrometrů, který je škodlivější než prach hrubší, protože se nezachytí v horních cestách dýchacích a projde až do plic.

Senzor AirKit uvedené veličiny měří a zasílá do systému Buspro, kde je lze zobrazit na nástěnném ovladači Buspro Display a na aplikaci vzdáleného ovládání domu HDL ON (která je k systému Buspro od HDL dodávána zdarma), viz obr. 2.

Dále lze v závislosti na hodnotě naměřeného parametru provést regulační zásah nebo libovolnou akci. Například při dosažení vyšší hodnoty CO2 lze zapnout ventilaci nebo výstražné světlo. Kromě toho je senzor v čelní části vybaven indikátorem stupně znečištění ve tvaru světelného kruhu. Barva indikátoru závisí na parametrech PM2.5 a CO2 a mění se podle grafu na obr. 3. Modrá znamená nejkvalitnější vzduch, červená vážné znečištění. Světelnou indikaci lze vypnout a zapnout stiskem středové části světelného kruhu senzoru. AirKit je funkční i samostatně bez připojení k systému Buspro. Tehdy je ovšem dostupná jen posledně jmenovaná funkce, tedy indikace stupně znečištění prostřednictvím barvy na čele přístroje.

Senzor je vhodný k nasazení v rodinných domech ke hlídání kvality vzduchu např. v ložnicích nebo dětských pokojích, i ve firemních prostorech nebo ve třídách škol. Např. v Irsku a Québeku byly během léta 2021 vybaveny senzory CO2 všechny třídy základních škol, ve Francii se o tom uvažuje (viz https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/01/rentree-scolaire-que-sait-on-des-capteurs-de-co2_6093039_3224.html). Základní a snadno realizovatelná funkce je indikace stavu vzduchu akustickým nebo světelným signálem, ostatně při nasměrování dat do aplikace HDL ON se v mobilu může objevovat notifikace při překročení hranice obsahu CO2 nebo jiných měřených složek. Pokud jsou vnitřní prostory vybaveny vhodnou vzduchotechnikou, je možné provést nápravu automaticky – zapnout nebo zvýšit výměnu vzduchu v místnosti.

Obr. 2 Aplikace mobilních telefonů HDL ON k ovládání inteligentní instalace, stránka hodnot senzoru kvality vzduchu AirKit.
Obr. 2 Aplikace mobilních telefonů HDL ON k ovládání inteligentní instalace, stránka hodnot senzoru kvality vzduchu AirKit.
Obr. 3 Indikátor stupně znečištění ve tvaru světelného kruhu mění svou barvu podle úrovně znečištění vzduchu.
Obr. 3 Indikátor stupně znečištění ve tvaru světelného kruhu mění svou barvu podle úrovně znečištění vzduchu.

Na závěr krátké připomenutí systému Buspro značky HDL pro automatizaci budov, který je na českém trhu řadu let. Podstatným rysem systému je stavebnicové řešení, které snižuje náklady na nezbytné minimum a dále jednoduchost nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá ani čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce instalace požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po jedno až dvoudenním školení, které český distributor tohoto systému (fa. HDL Automation s.r.o) nabízí zdarma.

O výrobcích HDL Buspro více na b2b.hdl-automation.cz a www.hdl-automation.cz.


HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje značky HDL, IQRC, MyMight, Enertex, smart:)things, Hoteza, Raysgem, Matrix. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov, systémovou elektroinstalací vytváří inteligentní budovy.