Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Modernizace klimatizačních a chladírenských jednotek

Vidíme více důvodů proč přistoupit k modernizaci stávajících vzduchotechnických zařízení, k tzv. retrofitu. Co si pod tím představit z pohledu na ventilátory? Nejedná se o náhradu 1:1, ale o výměnu s efektivní návratností investice. Retrofit lze jednoduše definovat jako výměnu stávajících ventilátorů na nové moderní s nižší spotřebou elektrické energie. Samozřejmě, prvotním přínosem musí být úspora elektrické energie. Záměny se ale provádějí i z důvodu zvýšení nedostatečného výkonu, snížení hlučnosti nebo snížení nákladů na údržbu a servis.

Pan Hofmann prezentuje v přednášce čtyři příklady realizace záměn ventilátorů. Z těchto příkladů konkrétních aplikací RETROFITU je zřejmé, že zadávací požadavky se liší, ale zásadním kritériem pro rozhodnutí o realizaci přestavby vzduchotechnických jednotek je faktor úspor provozních nákladů. Přestavbou jednotek získá uživatel většinou i další bonus.

1. Příklad: Řešení energetických úspor v závodě na výrobu polovodičů

Zákazník požaduje provozní úsporu elektrické energie a vyšší provozní spolehlivost. Zařízení je provozováno mimo odstávky na údržbu celý rok 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Stávající realizace větrání je pomocí 3 axiálních středotlakých ventilátorů, které byly nahrazeny více radiálními ventilátory v paralelní zástavbě. Celkem bylo použito 27 radiálních energeticky úsporných EC ventilátorů v zapojení „Multiple Fan Arrangement“. Kromě provozních úspor elektrické energie bylo záměnou ventilátorů dosaženo:
 • Zvýšení provozní spolehlivosti – při výpadku jednoho ventilátoru je výkon zařízení stále dostatečný
 • Homogenita zařízení - dosaženo příznivějšího proudění vzduchu
 • Snížení hlučnosti o 21 dB(A) !!!
 • Pohodlnější údržba během odstávky zařízení: kompaktní moduly o nízké hmotnosti, možná jednoduchá výměna
 • Vyšší technický komfort - řízení přes MODBUS (spolehlivější ovládání, možný monitoring)
 • Návratnost investice za ca. 2,5 roku

Roční úspora elektrické energie: 143.480 kWh ≙ úspoře o 25,6 % oproti původnímu řešení.

2. Modernizace chladičů v budově s výpočetní technikou

Stávající řešení mělo nedostatečný vzduchový výkon v horkých letních měsících, proto zákazník zde požadoval vyšší vzduchový výkon, ale také nižší hlučnost z důvodu že instalace je v zástavbové oblasti a zařízení bylo příliš hlučné. Požadavek byla i plynulé regulace výkonu, stávající ventilátory pracovali v režimu on/off. Dosažené výsledky:
 • 1 původní ventilátor měl výkon max.10.150 m³/h, nový ventilátor má max.15.955 m³/h ≙ získání rezervy výkonu
 • Snížení příkonu o 37 % (vztaženo na původní pracovní bod)
 • Snížení hlučnosti jednoho ventilátoru o 2dB(A)
 • Plynulá regulace otáček ventilátorů podle požadovaného výkonu chladícího okruhu

3. Přestavba chladičů rozvodny elektrické energie

Chladiče byly uvedeno do provozu v září 2012 a ventilátory stávajícího zařízení byly v poměrně dobrém stavu. Přesto provozovatel vypsal výběrové řízení na přestavbu vždy 2 zařízení na obou stranách mořského kabelu. Požadovaný rozsah přestavby:
 • 4x 20 ventilátorů, Ziehl-Abegg nabídl ventilátory ZAplus ve velikosti 910 mm s EC motory
 • Ziehl-Abegg nabídl k ventilátorům navíc instalaci servisních výklopných přírub
Důvody pro rozhodnutí realizace přestavby:
 • Snížení provozních nákladů ( Snížení spotřeby el. energie 450.000 kWh/rok )
 • Snížení nákladů na servis a údržbu ( rychlá údržba díky možnosti vyklopení nových ventilátorů )
 • Kontrola a monitoring zařízení díky použití EC ventilátorů ( nové ventilátory jsou přes Modbus s napojeny na centrální řídící a ovládací jednotku )
 • Návratnost investice 3 roky

4. Modernizace klimatizace a větrání nemocnice (příklad retrofitu z USA)

Zde bylo zásadním požadavkem snížení hlučnosti, zvýšení provozní spolehlivosti a aby bylo zařízení pokud možno bezúdržbové. Dosažené výsledky:
 • Úspora energie ca. 7 000 $ za rok
 • Návratnost za necelé 3 roky
 • Snížení vibrací, což zásadním způsobem eliminovalo hlučnost
 • Zvýšení provozní spolehlivosti díky použití 3 ventilátorů v paralelním provozu namísto jednoho velkého ventilátoru
 • Bezúdržbové zařízení díky použití volně oběžných kol
 • Plynulé řízení a monitoring díky použití EC technologie
 
 
Reklama