Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Větrání ve školách

Špatný stav vnitřního ovzduší způsobený nedostatečným větráním má negativní vliv na soustředění a zdraví našich dětí. Téma je to nejem v ČR, ale i ve Švédsku. A měření ve školách ukázalo, že je to problém reálný.

Při dlouhodobém pobytu v učebnách s neodpovídajícím přívodem čerstvého vzduchu jsou děti i učitelé vystaveni zvyšující se koncentraci CO2, prachu a škodlivých chemických látek. Zateplování škol má nepříjemný vedlejší efekt, v dokonale utěsněných budovách není čerstvý vzduch. Na rozdíl od zateplení na řešení větrání dotace nejsou. Jak kontrolují stavební úřady projekty výměny oken a rekonstrukce škol?

Doporučení pro školy
  • Zásadní je nezanedbávat větrání a minimálně o přestávce před hodinou otevřít okna.
  • Efektivní je příčné větrání, kdy má učebna okna na obou stranách otevřená, případně se využije otevřených dveří do chodby.
  • Pro zjištění kvality vzduchu je vhodné sledovat koncentraci CO2, kterou je možné měřit dnes běžně dostupnými zařízeními a v případě překročení limitních hodnot vyvětrat.
  • Řešení, zohledňující energetickou náročnost i kvalitu vnitřního prostředí, je vedle plnohodnotné vzduchotechniky, použití automatického systému otevírání střešních oken, který reaguje na koncentraci CO2, výklopná hodní nebo spodní křídla a větrací štěrbiny.

Problematika větrání ve školách se letos v létě objevila i na iDnes. Z příspěvků v diskusi je vidět, jak je složité tuto problematiku řešit. Ačkoliv všem připadá přirozené otvírání oken, někteří tuší, že s trendem šetření a bezpečností dětí to nebude tak jednoduché a především měření CO2 v konkrétních třídách ukázalo, že je to skutečně reálný problém.
A téma je to nejen v ČR, ale i např. ve Švédsku.


Ilustrační obrázek, foto D.Kopačková
 
 
Reklama