Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dětem ve škole schází vzduch, větrání mikroventilací nestačí

Školy sice vyměňují okna a zateplují fasády, ale na větrání nikdo nemyslí. Na problém upozorňuje v magazínu Rodina DNES Vladimír Zmrhal z Ústavu techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Ilustrační obrázek, stará škola, skanzen Zubrnice, foto D. Kopačková, redakce
Ilustrační obrázek, stará škola, skanzen Zubrnice, foto D. Kopačková, redakce
Děti ve škole nemají dost čerstvého vzduchu

Předpis ministerstva zdravotnictví obsahuje 2 protichůdná ustanovení: „Jedno říká, že přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno mikroventilací nebo větracími štěrbinami. Druhé stanovuje, že do učebny má být přiváděno 20 až 30 m3/h čerstvého vzduchu na žáka. Přitom mikroventilací ani štěrbinami nelze takových průtoků vzduchu dosáhnout,“ vysvětluje pro magazín Rodina DNES zapeklitou situaci Vladimír Zmrhal.


„Asi nejvážnějším problémem zejména starších rekonstruovaných škol je radon, který může vnikat do budov z podloží a v případě těsné budovy zůstává ve třídách, což je velký problém,“ říká dále Zmrhal.

„Větrání otevíráním oken, tzv. provětrávání, má omezený účinek a je závislé na učiteli. To znamená, že přenášíme povinnost větrat na učitele. Což podle mě není správně. Učitel je tady od toho, aby učil, ne aby větral,“ zamýšlí se Zmrhal a uvádí příklad: tak jako dnes už nemusí učitel během vyučování přikládat polínka do kamen, neměl by se starat ani o větrání.

Celý článek Školám schází vzduch

  • Téma Větrání škol na TZB-info

  • V článku Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb jsou i požadavky na školské budovy, kde se sleduje mikroklima, osvětlení, větrání.
    • Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí jsou řešeny vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., prašnost podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro pobytové prostory.
    • Jmenovitě pro učebny je uvedena minimální výsledná teplota 20°C, optimání výsledná teplota 22 ± 2°C a maximální výsledná teplota 28°C, rychlost proudění vzduchu 0,1 až 0,2 m/s, relativní vlhkost 30 až 65 % a Intenzita větrání čerstvým vzduchem 20 až 30 m3 na 1 žáka.
Problematika větrání v budovách a ve školách:

 
 
Reklama