Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vše, o čem by měl uživatel klimatizace vědět

Co je certifikát Eurovent? Necertifikované výrobky se mohou lišit od označených výkonnostních a technických charakteristik.

Eurovent (European Committee of Air Handling and Refrigeration) je nezávislá nezisková evropská organizace, která byla založena v roce 1958 a působí jako obchodní sdružení v oblasti chlazení, klimatizace, topení a větrání.

Eurovent testuje a osvědčuje výkonnost a technické vlastnosti těchto produktů a zda se řídí všemi evropskými a celosvětovými směrnicemi. Pokud je produkt certifikován od Euroventu, je zaručeno, že bude fungovat podle požadavků výrobce. Výrobky, které mají certifikační značku Eurovent, procházejí přísnými testovacími protokoly a jsou přesně vyhodnoceny nezávislou organizací.

Výhody pro spotřebitele

Pokud zákazníci uvidí certifikační značku Eurovent na produktu, mohou si být stoprocentně jisti, že funguje přesně podle požadavků výrobce:
  • Požadovaná spotřeba elektřiny je ověřená
  • Požadované technické vlastnosti jsou platné
  • Požadovaný výkon a hodnocení energie jsou pravdivé a zaručené
Spotřebitelé by si naopak měli být vědomi toho, že necertifikované výrobky se mohou lišit od označených výkonnostních a technických charakteristik.

Výrobky certifikované výrobcem

Carrier, společnost založená v roce 1915 Willisem Carrierem, vynálezcem moderní klimatizace, je již více než 100 let jednou z předních světových společností v oblasti průmyslového a domácího chlazení a vytápění. Jsme hrdí na to, že můžeme na všech našich produktech nosit certifikát Eurovent. Další informace o Euroventu naleznete na oficiálních stránkách.

AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.

Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.

 
 
Reklama