Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Montáž rekuperačních jednotek SEVentilation je snadná a rychlá

Podívejte se na naše praktické video, kde vás provedeme celou instalací rekuperační větrací jednotky SEVentilation. Video je určeno jak pro specializované firmy, tak i pro montáž svépomocí.

Prostupy obvodovou konstrukcí

Prvním krokem montáže je zhotovení prostupů obvodovou konstrukcí. Potrubí má průměr 160 mm, prostup by měl mít 180 mm. Za nejlepší metodu považujeme jádrové vrtání.

Usazení potrubí

Po vytvoření prostupu stěnou zkraťte potrubí dle tloušťky zdiva. Uvnitř by mělo končit zároveň s omítkou, venku nechte přesah přibližně 1 až 1,5 cm. Do potrubí vyřízněte drážku pro kabel v hloubce okolo 4 cm. Potrubí usaďte pomocí přiložených polystyrenových klínků. Aby mohl odtékat kondenzát, zajistěte spád přibližně 3 stupně směrem ven.

Příprava kabeláže

Kabel CYSY 3x 0,75mm, který vede od ovládání k větrací jednotce, doporučujeme umístit ještě před fixací potrubí PUR pěnou. Udělejte drážku ve stěně, nejjednodušší je použít drážkovací frézu. U větrací jednotky nechte kabel s přesahem asi 50 cm. V místě ovladače pak stačí asi 15 cm. Poté mezeru mezi potrubím a zdivem vyplňte PUR pěnou s nízkou roztažností.

Osazení podomítkových krabic

Zatímco pěna tvrdne, můžete se vrhnout na osazení hlubokých podomítkových krabic pro ovladač jednotky. Vyvrtejte ve stěně otvor, krabice do něj vložte a místo zasádrujte, případně zaštukujte. Kabel od větrací jednotky protáhněte horním otvorem v krabici.

Přívod elektřiny do transformátoru ovladače

Přivedení silového elektrického kabelu k ovladači by měla provést osoba s odbornou způsobilostí. Ideálně se napojí na rozvaděč, ale postačí i nejbližší zásuvka. Na trafo ovladače se silový kabel připojí prostřednictvím wago svorek. Červený a černý drátek od trafa napětí následně protáhněte z jedné podomítkové krabice do druhé. Poté už můžete přišroubovat spodní část rámečku ovladače na krabice ve stěně.

Instalace ovladače SEC 20 BF

Teď budeme propojovat ovladač s kabelem vedeným k větrací jednotce. Důležité je spárovat jednotlivé drátky dle barvy v řadách pod sebou. K panelu s tlačítky připojte i červený a černý drátek vedoucí od transformátoru. Když jsou všechny drátky na místě, panel s tlačítky vsuňte do vrchní části rámečku. Společně je pak nacvaknete nejprve nahoře a pak i dole do spodní části rámečku.

Osazení venkovního krytu

PUR pěna mezitím ztvrdla, a tak ji můžete snadno seříznout. Na fasádu domu připevněte s pomocí hmoždinek a šroubů venkovní kryty větracích jednotek.

Instalace větrací jednotky

Kabel vedoucí přímo z větrací jednotky propojte s kabelem vedoucím od ovladače. Proti sobě patří dva modré, žlutozelený s fialovým a hnědý s červeným drátkem. Větrací jednotku vložte do potrubí a zasuňte ji až na úroveň vnější omítky. Pokud jste si objednali tlumiče hluku (varianta SEVI 160 PLUS), dejte je také do potrubí. Mezi větrací jednotkou a tlumičem by měla být několik centimetrů mezera. Pak už stačí jen jednoduše nasadit vnitřní kryty a máte hotovo. Větrací jednotku spusťte a zkontrolujte všechny funkce ovladače.

Více informací
SEVENTILATION
logo SEVENTILATION

Decentrální rekuperace – větrání se zpětným získáváním tepla. Moderní a kvalitní systém větrání, jednoduchý na instalaci. Větrá, izoluje, filtruje, likviduje plísně a vlhkost a má vysokou účinnost. SEVI 160 Plus patří ke špičce mezi systémy řízeného ...

 
 
Reklama