Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Luwex modernizuje vzduchotechniku Radiochemie ÚJV Řež

Akciová společnost Luwex rekonstruuje vzduchotechniku budovy Radiochemie v areálu ÚJV Řež. Aktuálně v její strojovně, kde instaluje pět vzduchotechnických jednotek, které budou zajišťovat větrání v neaktivních prostorech objektu.

Podle smlouvy uzavřené se Škodou Praha, generálním dodavatelem celé rekonstrukce, práce probíhají za plného provozu a měly by skončit v závěru roku 2025. Jejich součástí jsou rovněž dalších úpravy a stavební práce.

Budova Radiochemie, kde Luwex nyní mění vzduchotechniku, patří mezi klíčové objekty v areálu ÚJV Řež. Systém vzduchotechniky zde například musí zajistit podtlak v určených částech anebo celkovou výměnu vzduchu až dvacetkrát za hodinu.
Budova Radiochemie, kde Luwex nyní mění vzduchotechniku, patří mezi klíčové objekty v areálu ÚJV Řež. Systém vzduchotechniky zde například musí zajistit podtlak v určených částech anebo celkovou výměnu vzduchu až dvacetkrát za hodinu.

„Část prací tvoří inženýring, příprava projektů a technologických postupů. Zbytek připadá na samotnou realizaci. Jde o mimořádnou zakázku nejen rozsahem, ale I specifickým prostředím, neboť z Radiochemie ÚJV se sleduje například bezpečný provoz jaderných pracovišť,“ říká Stanislav Dušek, ředitel divize Těžká vzduchotechnika, která má v Luwex realizaci na starosti.

Právě vzhledem k práci s radioaktivitou musí technické zázemí budovy splňovat zcela mimořádné standardy a požadavky. Systém vzduchotechniky například musí zajistit podtlak v určených částech anebo celkovou výměnu vzduchu až dvacetkrát za hodinu.

V Radiochemii například centrální analytická laboratoř monitoruje radioaktivní, toxické a jiné prvky důležité pro bezpečnost provozu jaderných zařízení a ochrany životního prostředí. V unikátním komplexu 51 horkých a polohorkých komor, který zabírá tři patra, se testují ozářené vzorky materiálů tlakových nádob reaktorů a ověřuje se jejich životnost. Termín „horká“ komora přitom neodkazuje na teplotu, ale souvisí s úrovní neutronového záření ze vzorků, které se v ní zkoumají.

Projekt je náročný i tím, že vše probíhá za plného provozu všech pracovišť. „A ta nelze při plnění jejich zakázek pro českou kritickou energetickou infrastrukturu ohrozit,“ uzavřel Stanislav Dušek.

Polohorké komory ÚJV Řež
Polohorké komory ÚJV Řež

Více informací


Luwex, a.s.
logo Luwex, a.s.

Luwex patří mezi lídry trhu technického zařízení budov (TZB) kam dodává kompletní vzduchotechniku a filtraci, chlazení, topení či rozvody a čisté prostory. Rozvíjí i průmyslovou vzduchotechniku, odprašování, odsávání a filtraci vzduchu. Silnou pozici má na ...

 
 
Reklama