Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzduchové clony PA – dokonalá ochrana dveřních vstupů

Datum: 25.9.2017  |  Autor: Ing. Karel Soukup  |  Organizace: Systemair, a.s.  |  Firemní článek

Historie švédské firmy Frico, která ve skupině Systemair zaštiťuje segment tepelné techniky a zejména vzduchových clon, se píše již od roku 1932. Za těchto více než 80 let prošly vzduchové clony dlouhým vývojem.

Systemair, a.s.
Hlavní 826
250 64 Hovorčovice

tel.:283 910 900-2, 283 911 067-8, 226 235 900-6
e-mail:
web:www.systemair.com

Díky zkušenostem získaným během dlouhodobého vývoje se stal integrovaný řídicí systém jejich nedílnou součástí. Standardizovalo se i hodnocení deklarovaného výkonu založené na ISO normě definující systém měření výkonu.

Neviditelné dveře

Vzhledem k rostoucím cenám energie jsou náklady na vytápění často velmi vysoké. Vzduchové clony zabraňují unikům tepla z budov otevřenými dveřními vstupy. Clony vytvářejí účinnou neviditelnou vzduchovou bariéru, která udrží teplo uvnitř budovy a vytvoří komfortní zónu již v těsné blízkosti dveří. Vzduchové clony Frico vytváří tuto efektivní dělící vzduchovou bariéru s minimální spotřebou energie díky své optimalizované konstrukci a zejména inteligentnímu regulačnímu systému.

Účinnost a výkon

Stanovení účinnosti vzduchové clony není jednoduchým úkolem. Společnost Frico se opírá o mezinárodní standardizovaný postup daný normou ISO 27327-1. Norma definuje způsob měření průtoku a rychlosti vzduchu. Deklarace rychlosti proudění v určité vzdálenosti je podmíněna 90% vyrovnaností celého profilu. Což klade velký důraz na ideální konstrukci výdechové mřížky clony a optimalizovaný průtok vzduchu. Jedním z hlavních projekčních parametrů pak je rychlostní profil clony, ze kterého je patrná závislost rychlosti proudění vzduchu na vzdálenosti od clony.

Obr. 1: Řez dveřním otvorem bez vzduchové clony
Obr. 1: Řez dveřním otvorem bez vzduchové clony
Obr. 2 Řez dveřním otvorem se vzduchovou clonou
Obr. 2 Řez dveřním otvorem se vzduchovou clonou

Dlouhodobé zkušenosti firmy Frico definující typ dveří (standardní, komerční, průmyslové) a minimálně nutnou rychlost v cílové oblasti tedy u podlahy, popisuje nomogram zatížení. Při návrhu je samozřejmě nutné vzít do úvahy i další parametry, které vytvářejí další zátěž dveřního otvoru. Typickými příklady jsou zvýšené zatížení dveří větrem vzhledem k orientaci na návětrnou stranu, venkovní teplota, výška budovy, plocha budovy a pozice dalších dveřních vstupů objektu. Tyto vlivy lze simulovat v on-line návrhovém programu dostupném na stránkách společnosti Frico.

Obr. 3: Rychlostní profil
Obr. 3: Rychlostní profil
Obr. 4: Nomogram zatížení
Obr. 4: Nomogram zatížení

Inteligentní regulace

Dnešní moderní vzduchové clony již nejsou pouze schránkou s ventilátory a výměníkem tepla, ale zajistí i celkové řešení tedy, integrované autonomní řízení. Výhodou takového celkového řešení je pak mnohem rychlejší instalace i oživení celého systému. Nízkonapěťový regulační systém SIRe (Simple, Inteligent, Regulation, economy) je právě tím elementem, který povyšuje vzduchovou clonu do nové dimenze. Regulace SIRe existuje ve 3 různých úrovních (Basic, Competent a Advanced) lišících se svými možnostmi.

Obr. 5: Úrovně regulačního systému SIRe
Obr. 5: Úrovně regulačního systému SIRe

Nejsofistikovanější úrovní je Advanced, která nabízí spoustu užitečných funkcí i schopnost integrace do nadřazeného systému budovy přes komunikační protokol Modbus. Advanced řídí svůj výkon automaticky dle aktuální venkovní teploty. Venkovní teplota určuje, zda clona bude pracovat na 5. stupeň otáček (venkovní teplota -10 °C) nebo například na 1. stupeň otáček (venkovní teplota +15 °C). Tímto způsobem clona plně chrání dveřní prostor, ale zároveň šetří elektrickou energii pro provoz ventilátorů i energii nutnou pro ohřev vzduchu. Výhodným řešením je i možnost řízení tepelného výkonu na konstantní teplotu vratné vody, díky kterému se zvyšuje celková účinnost zdroje tepla a klesají tak náklady na ohřev vzduchu. SIRe ovládá clonu i na základě snímání dalších veličin v prostoru, kde je clona nainstalována (např. frekvence otevírání dveří a vnitřní teploty). Regulace SIRe je zaměřena na maximální úspory energií a na schopnost adaptovat provoz clony na jakékoliv vnitřní a venkovní teplotní podmínky.

Série PA

Ucelená základní řada vzduchových clon Frico vybavená standardně systémem SIRe nese název PA. Jejich výhodou je možnost širokého použití z hlediska instalace (vertikální, horizontální, skrytá v podhledu) a také z hlediska výkonu, respektive dosahu (2.5m , 3.5m, 4.2 m). Design clon tvořený průnikem základních geometrických útvarů obdélníku a kruhu jednoduše zapadá do téměř jakkoliv koncipovaných vstupních prostorů. Barva pláště navíc může být přizpůsobena stylu interiéru. Pro pokrytí velmi širokých nebo velmi vysokých dveřních otvorů může být pomocí spojovací sady instalováno několik clon zcela navazujících na sebe.

Základní vlastnosti řady PA:

 • Vestavěný inteligentní regulační systém SIRe.
 • 5 stupňů otáček, 3 stupně elektrického ohřevu.
 • 3 výkonové varianty vodních ohřívačů.
 • 3 možné úrovně regulačních sad (Basic, Competent, Advanced).
 • Komunikační protokol Modbus RTU.
 • Protimrazová ochrana, aktivace dle teploty vody nebo vzduchu.
 • Ekonomický režim snižující provozní náklady.
 • Flexibilní režim s auto-adaptací dle frekvence otevíraní dveří.
 • Režim provozu pro trvale otevřené dveře.
 • Proaktivní řízení zohledňující aktuální venkovní teplotu.
 • Automatické udržování prostorové teploty.
 • Nastavitelná laminarizační mřížka maximalizující dosah.
 • Interiérové sady pro designové začlenění do prostoru.
 • Konvertibilní instalační poloha clon.
 • Možnost povrchové úpravy práškovou barvou v RAL kódu.
Obr. 6: Vzduchová clona PA
Obr. 6: Vzduchová clona PA
Obr. 7: Vertikální použití PA clony
Obr. 7: Vertikální použití PA clony

Vzduchové clony jsou dnes běžným prostředkem, jakým zajistit teplotní komfort uvnitř budov a zároveň snížit tepelné ztráty objektu. Regulační systém SIRe stejně jako vzduchové clony PA byly prověřeny drsnými severskými provozními podmínkami a jsou účinným řešením ochrany dveřních vstupů.

 

Datum: 25.9.2017
Autor: Ing. Karel Soukup
Organizace: Systemair, a.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Větrání a klimatizace