Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Radiální ventilátory MUB pro CAV/VAV aplikace

Systemair představuje novou řadu ventilátorů MUB CAV/VAV EC s již vestavěnou regulací. V názvu je již obsaženo označení technologie provedení elektromotoru, který je elektronicky komutovaný a má zejména při regulaci výkonu dramaticky nižší spotřebu elektrické energie. Ventilátory se liší od standardní řady MUB senzorem statického tlaku, měřící trubicí, integrovaným odběrným místem tlaku na sací dýze ventilátoru a regulátorem výkonu.

Vývoj a inovace

Historie švédské společnosti Systemair sahá až do roku 1972. Společnost se od počátku svého založení zabývá výrobou, vývojem a inovacemi ventilátorů, vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, distribučních elementů a dalších součástí ventilačních systémů. Důležitým segmentem je kompaktní výrobní program, který kombinuje větrací zařízení jako je ventilátor nebo vzduchotechnická jednotka s již vestavěným regulačním systémem. Tato řešení přináší úspory nejen při montáži a zprovoznění, ale také při provozu.

Ventilátory MUB EC s označením CAV/VAV

Z kompaktního programu vychází i nová řada ventilátorů s již vestavěnou regulací MUB CAV/VAV EC. V názvu je již obsaženo označení technologie provedení elektromotoru, který je elektronicky komutovaný a má zejména při regulaci výkonu dramaticky nižší spotřebu elektrické energie. Ventilátory vzešly ze standardní řady MUB a mají tedy společné konstrukční znaky.

  • 20mm protihlukovou izolací z minerální vlny
  • Plastové rohovníky z PA6
  • Celohliníkový rám
  • EC motor s externím rotorem
  • Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami.
  • Odnímatelné panely pro usměrnění proudu vzduchu
  • Průtok vzduchu až 18 000 m3/h

Obr. 1: Ventilátor MUB CAV/VAV 062 560EC

Nová řada se liší od standardní senzorem statického tlaku, měřící trubicí, integrovaným odběrným místem tlaku na sací dýze ventilátoru a regulátorem výkonu.

Inteligentní regulace výkonu

Regulační komponenty umožňují jednouché nastavení pracovního bodu ventilátoru. V regulátoru výkonu je již z výroby uložen k-faktor dýzy daného ventilátoru. K-faktor je následně použit pro přepočet na průtok vzduchu m3/h díky aktuálně snímané hodnotě statického tlaku na dýze ventilátoru. Výpočet je založen na obecném vzorci poplatnému systému měření.


Obr. 2 Vzorec pro výpočet průtoku vzduchu

Vše probíhá dynamicky za provozu a systém automaticky udržuje nastavené množství vzduchu, které je jako hodnota v m3/h nastavena na displeji regulátoru při zprovoznění.


Obr. 3 Regulátor výkonu PCA1000/6000D2

Obr. 4 Schéma zapojení

Regulátor je schopen pracovat dokonce se dvěma hodnotami průtoku vzduchu, mezi kterými je možné přepínat digitálním kontaktem ve svorkovnici regulátoru. Regulátor udržuje nastavené množství vzduchu bez ohledu na dění v potrubní síti. Typickým příkladem jsou zanášející se filtry vzduchu, jejichž zvyšující se tlakovou ztrátu je ventilátor schopen kompenzovat a přivádět konstantní množství vzduchu až do své maximální kapacity. Vlivem použitého PID typu regulátoru je regulace velmi plynulá bez skokových změn nebo rozkmitání systému.

Ventilátory MUB CAV/VAV jsou dodávány ve standardním zapojení na CAV systém (konstantní průtok vzduchu). Velmi jednoduchou operací však lze přenastavit systém na VAV řízení (konstantní tlak v potrubní trase), který posune použití těchto ventilátorů do další úrovně. Měřící bod statického tlaku se přesune z dýzy ventilátoru do páteřní potrubní sítě a regulátor je přeprogramován na VAV řízení. Tím je celé přenastavení ukončeno.


Obr. 5 Výkonová charakteristika ventilátoru s CAV systémem

Obr. 6 Výkonová charakteristika ventilátoru s VAV systémem

Aplikace

Ventilátory MUB CAV/VAV EC lze použít v projektech, kde je nutné udržovat konstantní dávku čerstvého vzduchu i přes měnící se podmínky potrubní sítě nebo zabezpečit ekonomický chod při odpojovaní jednotlivých přívodních respektive odvodních míst vzduchu.


Obr. 7: CAV systém

Obr. 8 VAV systém

Přívod vzduchu do laboratoří, páteřní technologické odsávání filtrovaného vzduchu, větrání chráněných únikových cest nebo podtlakové větrání odvodních šachet rezidenčních objektů jsou typické možnosti použití této řady ventilátorů. Velkou výhodou je možnost použití i ve venkovním prostředí.

Závěr

Ventilátory s integrovaným systémem udržování průtoku nebo tlaku vzduchu jsou novým směrem, který snižuje investiční i provozní náklady. Systemair se snaží neustálým vývojem posouvat hranice použitelnosti standardních ventilátorů, snižovat spotřebu elektromotorů „chytrým“ řízením a vyhovět požadavkům zákazníků a investorů.


Systemair, a.s.
logo Systemair, a.s.

Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...