Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stále něco nového: Užitečné doplňkové příslušenství nejen ke klimatizaci

Nabídka produktů SINCLAIR se rozšířila o dva šikovné pomocníky. Prvním je GSM modul G2S-T, který lze úspěšně využít všude, kde potřebujete hlídat teplotu. Druhým je pak alarm interface SAI-01, který lze použít výhradně v kombinaci s produkty SINCLAIR.


© Fotolia.com

G2S-T GSM modul

G2S-T modul slouží ke vzdálenému monitorování 2 teplot. Modul má široké využití, lze jej použít všude tam, kde potřebujete hlídat teplotu či ovládat jiné zařízení a kde je dostačující signál mobilního operátora.

Jednou z funkcí je možnost získat informaci o aktuálním stavu monitorovaných teplot pomocí SMS ve speciálním tvaru.

Hlavní funkcí je teplotní poplach (alarm). Při překročení nastavené teploty může zvolenou skupinu až 16 uživatelů prozvánět nebo jim zasílat poplachové SMS zprávy. Při použití modulu pro hlídání teplot a volbě zasílání poplachových SMS jsou tyto SMS zpoplatněny dle tarifu použitého operátora.


Další užitečnou funkcí je jednoduché ovládání libovolného zařízení pomocí spínacího kontaktu relé. Prostřednictvím mobilního telefonu jím lze ovládat například závoru nebo vrata, případně aktivovat záložní chladící zařízení. Připojené zařízení je ovládáno pouze prozváněním, nedochází k čerpání kreditu a na vložené SIM kartě stačí mít pouze minimální kredit.

Doplňkovou funkcí je upozornění pomocí SMS zprávy na výpadek napájecího napětí a oznámení o vypnutí modulu.

Modul je určený pro provoz ve vnitřních prostorách, kde nebude vystaven mezním teplotám a působení vlhkosti.

První nastavení lze provést pomocí univerzálního USBCommunicator programu, který najdete na přiloženém disku v balení nebo je možné stáhnout na SINCLAIR webových stránkách po přihlášení do B2B sekce pro smluvní partnery. Prvních 10 autorizovaných uživatelů lze zadat přímo do paměti SIM karty.



SAI-01 SINCLAIR ALARM INTERFACE

Tento interface SAI-01 signalizuje stav nebo poruchu nástěnné dělené klimatizace SINCLAIR ze série FOCUS PLUS (ASH-xxBIF2) a VISION (ASH-xxBIV) odposlechem komunikace, která probíhá mezi vnitřní a venkovní jednotkou klimatizace. Tyto stavy signalizuje pomocí LED diody a sepnutím NO relé. Modul je vybaven třemi spínacími relé, jejichž sepnutí lze nastavit pomocí propojovacích můstků.

Modul může indikovat tyto stavy klimatizace: chyba vnitřní jednotky, chyba venkovní jednotky, omezení, souhrnná chyba, obecná chyba, zapnutí zařízení, chod kompresoru, režim chlazení.

Tento modul lze využít například pro sepnutí záložního zdroje chladu, pokud primární klimatizační zařízení začne vykazovat poruchu.


více informací včetně návodu k modulu


SINCLAIR Global Group, s.r.o.
logo SINCLAIR Global Group, s.r.o.

SINCLAIR Global Group, s.r.o. se soustřeďuje na produktovou oblast klimatizační techniky, tepelných čerpadel a LED osvětlení. Hlavním cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí.