Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na XI. sympozium Green Way

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli pořádání tradičního sympozia Green Way přesunout výjimečně do online prostoru a rozšířit škálu našich vzdělávacích činností o nabídku touto netradiční formou. Je to v současné chvíli jediná cesta, jak realizovat odborné vzdělávání.

Změna termínu: online vydání – živě 7. až 9. 12. 2020

Začátek přímého přenosu: každý den v 9 h

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru.

Těším se na Vaši online účast.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Současně je zařazeno do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 5.

Odborná část – bloky přednášek

 • Požární bezpečnost staveb
 • Vnitřní prostředí v době koronavirové – roušky, filtry, provoz, dimenzování – shrnutí ze série webinářů Covid- 19 a vnitřní prostředí budov
 • Chladiva, chladiče a chlazení – novinky a důležité informace pro projektanty
 • Zavádění BIM pro obory TZB v praxi – praktické zkušenosti
 • Návrhy TČ a energetické koncepce nízkoenergetických objektů (konec starých časů)
 • Energetická náročnost a kvalita prostředí v chytrých budovách
 • Zajímavé projekty TZB
 • Filtrace
 • Zdravotnictví a čisté prostory
 • Snižování hluku a vibrací
 • Dotace a státní podpora pro úspory energie
 • Ozvěny konference Klimatizace a větrání 2019 – vybrané příspěvky

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník s anotacemi přednášek.

V programu je počítáno s přestávkami.

Případná změna programu vyhrazena.

Připojte se k tomuto výjimečnému online vydání!

Pokud máte zájem o účast, vyplňte a odešlete online přihlášku nejpozději do 30. 11. 2020.

Odkaz ke sledování online sympozia Vám bude odeslán 1 den před zahájením.

Hlavní partneři
XI. sympozium Green Way bude realizováno s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2020.
Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ 00499978, DIČ CZ00499978
T: +420 221 082 353
E: stp@stpcr.cz
www.stpcr.cz


Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Číslo oprávnění: pro energetické specialisty - vyplňte prosím číslo oprávnění
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk
 
 
Reklama