Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na XI. sympozium Green Way


Dovolujeme si Vás pozvat na spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov.

Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

  • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
  • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
  • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
  • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
  • pro pracovníky provozu a správy budov.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru.
Těším se na Vaši účast.
Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT,
vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Současně je zařazeno do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů,
přidělený počet kreditů 5.

Odborná část – bloky přednášek

Požární bezpečnost staveb

Vnitřní prostředí v době koronavirové
Blok reaguje na aktuální témata

Snižování hluku a vibrací

Chlazení tepelnými čerpadly nebo chladiči – návrhy a zkušenosti

Zavádění BIM pro obory TZB v praxi – praktické zkušenosti

Zajímavé projekty TZB

Energetická náročnost a kvalita prostředí v chytrých budovách

Filtrace

Zdravotnictví a čisté prostory

Facility management z hlediska provozování a údržby techniky prostředí

Dotace a státní podpora pro úspory energie

Ozvěny konference Klimatizace a větrání 2019 – vybrané příspěvky

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Aktuální program bude zveřejněn na webu www.stpcr.cz.

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Společenský večer

Úterý 20. 10. 2020 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 – Smetanův sál, začátek v 19 h, plánované ukončení ve 23 h.

Občerstvení formou rautu. K tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, cimbálová muzika Alexandra Vrábela, večerem bude provázet Vladimír Hron.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání

20. a 21. října 2020, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

Vstup na odbornou část sympozia

Vstup na odbornou část sympozia je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 13. 10. 2020.

Vstup na společenskou část sympozia

  • Pro členy STP zdarma (včetně doprovodné osoby)
  • Pro hosty sympozia se vstupenkou od partnerských firem sympozia (včetně doprovodné osoby)

Ubytování

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.

Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Případná změna programu vyhrazena.

Hlavní partneři

XI. sympozium Green Way bude realizováno s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2020.

Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Číslo oprávnění: pro energetické specialisty - vyplňte prosím číslo oprávnění
Jiné sdělení:
Zúčastním se
v termínu:
jsem člověk  nejsem člověk
STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 
Reklama