Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

COVID 19 a vnitřní prostředí budov – I. díl, webinář

Na webinář připravujeme doporučení REHVA, ASHRAE, odborníků z ČVUT v Praze, STP a praxe pro opatření v oblasti provozu technických zařízení budov v souvislosti s šířením COVID-19.

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, ve kterém bychom se zamysleli nad současnou situací ohledně šíření koronaviru ve vnitřním prostředí budov. Ve spolupráci s asociací REHVA (Evropská asociace společností z oboru TZB), ASHRAE (American Society of Heating Ventilation and Airconditioning Engineers) a odborníky z ČVUT v Praze představíme doporučení pro bezpečné vnitřní prostředí budov a provozování systémů TZB během pandemie COVID-19.

Program

10.00 Doporučení STP, REHVA a ASHRAE pro opatření v oblasti TZB v souvislosti s šířením COVID-19
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
10.15 Vzduchotechnická zařízení v kontextu COVID-19
(Ing. Miloš Lain, Ph.D. Fakulta strojní, ČVUT v Praze)
10.30 Cirkulační jednotka s ionizací vzduchu
(Ing. Karel Dufek, LG Electronics)
10.45 Šíření patogenů v uzavřených prostorách
(Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
11.00 Rouška jako ochrana proti COVID-19 z pohledu vzduchotechnika – věřte, nevěřte
(Ing. Jiří Petlach, Petlach TZB)
11.10 Čistota vdechovaného vzduchu – účinná ochrana osob před viry a bakteriemi
(Ing. Radka Čapková, Janka Radotín)
11.25 Vliv vlhkého vzduchu na šíření patogenů v pobytové zóně a fyziologické dopady vlhkosti vzduchu na organizmus z hlediska imunity
(Ing. Petr Andres, Flair)
11.45 Panelová diskuse, dotazy účastníků webináře
12.15 Ukončení webináře

Webinář je určen:

projektantům oboru klimatizace a větrání, profesím podílejícím se na řízení kvality vnitřního prostředí budov a provozovatelům zařízení techniky prostředí, pracovníkům činným ve výstavbě, specialistům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o tuto problematiku.

Odborný garant webináře:

Ing. Jiří Petlach, Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov

Nenechte si ujít příležitost učit se a komunikovat s odborníky
27. 10. 2020 živě online od 10 h

Přihláška:

Pokud máte zájem o účast, vyplňte a odešlete online přihlášku nejpozději do 25. 10. 2020.

Odkaz ke sledování webináře Vám bude odeslán 1 den před zahájením. Účast na webináři je zdarma v rámci pořádání XI. sympozia Green Way 2020.

Hlavní partner webináře:


Partneři webináře:STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...