Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Moderní, energeticky úsporné a hygienické větrání - nucené větrání pomocí rekuperační jednotky

V současnosti se v našem stavebnictví stále více prosazují tzv. nízkoenergetické nebo pasivní domy. Tyto stavby jsou projektovány tak, aby nedocházelo k zbytečným únikům energií, a tím se stávají takřka vzduchotěsnými. Na jedné straně získáme úsporu za energii, ale na straně druhé, díky kvalitní izolaci těsnících oken a dveří, zamezujeme přívodu čerstvého vzduchu infiltrací. V místnostech tak vznikají plísně a snadněji se množí mikroorganismy, bakterie a viry, které mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.

Nejjednodušší způsob, jak se těmto problémům vyhnout, je větrání otevíráním oken či mikroventilace. Tento způsob provětrávání je však neekonomický a mnohdy i neúčinný. Modernější, energeticky úsporné a hygienické větrání je nucené větrání pomocí rekuperační jednotky.

Pár slov o rekuperaci

Jak známo, rekuperace je způsob efektivního využití tepelné energie zpětným získáváním tepla (dále již ZZT) přes stěnu výměníku. Rekuperační jednotka se skládá z přívodního a odvodního ventilátoru, filtru vzduchu, rekuperačního výměníku, ohřívače pro dosažení teplotního komfortu a chladiče pro komfort v letním období. Studený (čerstvý) venkovní vzduch je pomocí přívodního ventilátoru nasáván přes filtr vzduchu do rekuperátoru, kde je předehříván teplým (znehodnoceným) vzduchem, který je odváděn ven z větraného prostoru. To vede ke snížení tepelné energie, potřebné k dohřátí přívodního vzduchu na požadovanou teplotu. Zásadní vliv na dosažení požadované teploty přívodního vzduchu má samotná (účinnost) regulace a umístění teplotních čidel.

Typy výměníků

U rekuperačních jednotek pro bytovou výstavbu se nejčastěji setkáváme se dvěma typy výměníku ZZT: deskovými a rotačními.

1) Deskové rekuperační výměníky - jsou velmi rozšířené především v zařízeních s menším průtokem vzduchu. Vhodné jsou pro domácnosti a menší provozovny. Proud odváděného vzduchu prochází výměníkem a od proudu přiváděného vzduchu je oddělen teplosměnnou plochou (hliník, plast, nerez). V zásadě máme dva druhy deskových výměníků: křížový a protiproudý. Tepelná účinnost těchto výměníků je mezi 40 - 60 % u křížového a 80 - 95 % u výměníku protiproudého. Jednotky pro domácnost jsou proto nejčastěji vybaveny výměníkem protiproudým.

2) Rotační regenerační výměníky, kde se teplo z odpadního vzduchu předá do akumulační hmoty a z ní do vzduchu přiváděného. V tomto případě se kromě tepla citelného předá i teplo vázané ve formě vlhkosti a vodní páry. Tepelná účinnost rotačního výměníku je 60 - 80 % a vlhkostní účinnost do 20 %.

Typy rekuperačních jednotek

  • centrální, které zajišťují rovnoměrnou výměnu vzduchu v celém objektu;
  • lokální, zajištující výměnu pouze v místnosti (výhoda těchto jednotek je ve snadné montáži, kdy není zapotřebí vzduchotechnických rozvodů);
  • kompaktní, využívané především pro úsporu místa.

Použití rekuperace

Rekuperaci je možné využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání, a to od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Rekuperační jednotky nejsou zdaleka tak náročné na prostor, jak by se mohlo zdát. Jednotku pro běžný výkon potřebný pro provětrání bytu či rodinného domu (cca 300 m3/h) lze umístit například pod strop nebo na stěnu. Pravidelné kontroly, údržba filtrů a deskového výměníku zajistí komfortní a hygienický provoz s maximální účinností zpětného získávání tepla. S ohledem na úsporu za vytápění a současné zajištění zdravého mikroklimatu v prostorách představují rekuperační jednotky jeden z nejvýhodnějších způsobů větrání a vytápění objektu.

Rekuperační jednotka ENEX

Tato jednotka je vhodná pro větrání koupelen, WC, šaten, komor a jiných menších prostor, kdy odvádí znehodnocený vzduch a nahrazuje ho částečně teplým vzduchem ze sousední místnosti a část čerstvého vzduchu přivádí zvenku.


Rekuperační jednotka EHR 150 Ekonovent

Jednotka pro větrání bytů v bytových domech. Je to malá kompaktní jednotka určená pro montáž na strop. Obsahuje protiproudý výměník s vysokou účinností ZZT (85 - 97 %) a radiální ventilátory s EC motory (vysoká účinnost a nízká spotřeba). Jednotka je určena pro trvalý provoz.


Rekuperační jednotka EHR 280 Akor

Jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka vyrobená z polypropylenu určená pro montáž na stěnu. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory S EC motory, protiproudým výměníkem s účinností ZZT 90 - 97 % a deskovými filtry G3. Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem je součástí dodávky. Jednotka je určena pro trvalý provoz.


Rekuperační jednotka EHR 275 Ekonovent - NYNÍ AKČNÍ CENA

Jednotka pro větrání rodinných domů. Malá kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu nebo na stojan. Obsahuje protiproudý výměník ZZT (až 95 %), EC motory a dvojitou filtraci. Plná elektronická regulace umožňuje přizpůsobení výkonu přesně požadavkům objektu. Možnost přepnutí jednotky do režimu zvýšeného větrání pomocí tlačítka Boost. Jednotka je určena pro trvalý provoz.

EHR325 Akcni cena.pdf
Čestné uznání za nejlepší exponát na veletrhu Aqua-therm PrahaELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Výrobce profesionální vzduchotechniky. Nabídka pro odborné vzduchotechnické firmy a projekční specialisty, OEM partnery. Hobby sortiment obsahuje nabídku produktů, jejichž instalaci lze zvládnout svépomocí a je vhodný pro rodinné domy a bytovou výstavbu.