Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Referenční miniseriál – Kapilární rohože G-Term

Kapilární rohože pro výrobní areály firmy HENNLICH v ČR a Rakousku

Kapilární rohože jsou v současné době technicky nejdokonalejším systémem chlazení (a topení) na trhu. Systém rohoží vyrobených z vysoce odolných plastových trubiček je inspirován přírodou, přesněji listy rostlin a stromů. Kapilární rohože se instalují na co největší plochu stropu, lepí se přímo pod omítku, vkládají se do stropních kazet nebo se zaklápí sádrokartonovými deskami. Jednou z výhod, kterou kvitují architekti i investoři je, že po instalaci není rohož v interiéru vidět. Nejde ale o jedinou výhodu. Studená voda proudící v trubičkách ve stropu ochlazuje rovnoměrně všechny předměty v místnosti a vytváří zcela přirozené klima bez průvanu a vířícího prachu. Kapilární rohože se rovněž výborně hodí pro vytápění, kdy v trubičkách proudí teplá voda. Jedním systémem tak dosáhnete maximální tepelné pohody v průběhu celého roku.

Nejčastější aplikace kapilárních rohoží je do stropu, a to třemi možnými způsoby:

  • do kovových stropních kazet (většinou administrativní budovy)
  • do omítky (na stropní desku, na sádrokarton zespodu)
  • suchá cesta (přichycení k extrudovanému polystyrenu nebo vyvedení (?) mezi profily a následné zaklopení sádrokartonem)

Jednotlivé aplikace byly použity také při realizaci chladicího a topného systému výrobně-administrativních areálů firem HENNLICH v ČR a Rakousku, které přiblížíme.

Projekt budov firmy HENNLICH Litoměřice a HENNLICH Suben (Rakousko)

Projekty byly realizovány v letech 2010–2013. Administrativní budova s výrobní halou v Litoměřicích je z části koncipovaná jako výzkumné centrum. Celkově bylo do objektu v Litoměřicích nainstalováno 2 000 m2 kapilárních rohoží do omítky a 800 m2 kapilárních rohoží nad SDK. V rakouském Subenu pak 250 m2 kapilár do omítky. V sídlo firmy v Litoměřicích využívá kapilární rohože jako systém chlazení a topení o celkovém výkonu 150 kW (chlazení). V Subenu je využití obdobné, pouze s chladicím výkonem 80 kW.)

Obr. 1 – Sídlo firmy HENNLICH v Litoměřicích
Obr. 1 – Sídlo firmy HENNLICH v Litoměřicích
Obr. 2 – Pracoviště firmy HENNLICH v Subenu
Obr. 2 – Pracoviště firmy HENNLICH v Subenu

Budova firmy HENNLICH v Litoměřicích

Areál byl stavěn ve dvou etapách. První etapa byla dokončena v roce 2002 a v roce 2011 prošla stávající budova revitalizací chladicích/topných ploch, kdy byl systém fancoilů a podlahového vytápění nahrazen kapilárními rohožemi. V letech 2010–2011 byla přistavěna nová část areálu s výrobní halou, administrativními prostory, novou jídelnou a terasou. Tato druhá budova je velikostí srovnatelná s budovou postavenou v první etapě. Jedná se o moderní administrativní komplex, jehož energetická náročnost je minimální. Dvě budovy jsou propojeny krčkem, který slouží jako logistický středobod pro příjem a výdej zboží. Administrativní prostory jsou z 95 % umístěné v 1.NP a jsou řešeny jako open space kanceláře. Přízemí je vyhrazeno skladovým prostorám, zázemí techniků a výrobním technologiím. V nové přístavbě našel svoje umístění také BabyClub pro děti zaměstnanců.

Obr. 3 – Aplikace kapilár do nové jídelny
Obr. 3 – Aplikace kapilár do nové jídelny
Obr. 4 – Kapilární rohože jsou ve všech administrativních prostorách
Obr. 4 – Kapilární rohože jsou ve všech administrativních prostorách

Popis chlazení (topení)

Zdrojem chladu jsou tepelná čerpadla Waterkotte, která získávají primární energii několika způsoby. Hlavní zdrojem energie jsou vrtané studně o hloubce 110 m. Dále se energie odebírá z energetických pilot (PE trubky omotané kolem armokoše pro piloty), z plošného kolektoru pod výrobní halou (100 m2) a z výkopových kolektorů, které jsou z části osazené také kapilárními rohožemi.

Obr. 5, 6 – Výkopové kolektory s kapilárami a energetické piloty

Obr. 5, 6 – Výkopové kolektory s kapilárami a energetické piloty

Systém s kapilárními rohožemi je využíván pro chlazení i vytápění vnitřních prostor budovy. Kapilární rohože jsou instalovány dvěma způsoby. Prvním je aplikace přímo na stropní desku (popř. panely), která je následně omítnuta. Druhý způsob je aplikace kapilár zespodu na SDK podhled a následné omítnutí. Celý systém chlazení je možné řídit centrálně i přes vzdálené připojení. Jednotlivé prostory jsou osazeny čidly teploty a vlhkosti. Na základě těchto hodnot a venkovních podmínek se upravuje teplota náběhové vody do systému (při chlazení většinou kolem 16 °C). Při vytápění je teplotní spád kolem 32/28 °C. VZT je zde pouze pro výměnu vzduchu dle normy. Provedení rozvodů je čtyřtrubkové. Jednotlivé prostory tedy mohou ve stejnou chvíli nezávisle topit nebo chladit.

Pocitový chlad a komfort tohoto řešení posouvá pracovní prostředí opět o stupeň výš a porovnání s klasickými řešeními (fancoily, konvektory) dopadá pro kapiláry jednoznačně vítězně.

Popis budovy HENNLICH Suben

Areál byl stavěn také ve dvou etapách. První budova byla dokončena v roce 2007. V roce 2013 byla dokončena nová část areálu s výrobní halou a administrativními prostory. Tato druhá budova je velikostí srovnatelná s první. Jedná se o moderní administrativní budovy s co nejnižší energetickou náročností. Většina prostor pro zaměstnance je opět řešena jako open space kanceláře.

Obr. 7 – Aplikace kapilár suchou cestou
Obr. 7 – Aplikace kapilár suchou cestou
Obr. 8 – Spojování sběrnic kapilár nad rastry
Obr. 8 – Spojování sběrnic kapilár nad rastry

Popis chlazení (topení)

Zdrojem chladu jsou tepelná čerpadla. Systém s kapilárními rohožemi je využíván pro vytápění i chlazení prostor. V první budově jsou rohože aplikovány zespodu na SDK desky a omítnuty. V případě budovy druhé je využita suchá cesta. Rohože se přichytí mezi profily terčíky k extrudovanému polystyrenu, který je upraven na míru dle rozteče profilů a jejich výšku. Sběrnice kapilár se připojí na připravené přívodní potrubí. Následně se systém zaklopí akustickým SDK podhledem. Nesporná výhoda oproti konkurenčním systémům s měděnými trubičkami je mnohem nižší celkové přitížení stropu. Celý systém je řízen termostaty v jednotlivých prostorách. Jednotlivé místnosti jsou osazeny čidly teploty a vlhkosti. Na základě těchto hodnot a venkovních podmínek se upravuje teplota náběhové vody do systému (při chlazení – většinou kolem 16 °C). Při vytápění je teplotní spád kolem 32/28 °C.

Ze strany zaměstnanců přicházejí pouze pozitivní reakce na komfort na pracovišti díky celoplošnému systému chlazení a pocitu, který přináší.

Na co je třeba dát si pozor při návrhu systému:

  • správný návrh a výpočet systému včetně návrhu kladečských plánů podle přání investora na základě tepelných ztrát, případně zisků objektu
  • dodržení správného montážního postupu: správné provedení penetrace stropů, hlídání teplot a vlhkost na staveništi, správné provedení omítek (tloušťka do 1,5 cm), ohlídání tloušťky extrudovaného polystyrenu tak, aby se pod něj rohože bez problémů vešly, ale zároveň měly kontakt se SDK

Se všemi otázkami při návrhu systémového řešení vám rádi poradí odborníci z divize HENNLICH G-TERM, kteří projekty budov HENNLICH (topení/chlazení) kompletně navrhli, dodali a také namontovali.


HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...