Příběh skládaného deskového výměníku

Datum: 5.5.2017  |  Organizace: E S L, a.s.  |  Firemní článek

Staňte se na chvíli i vy našim zákazníkem a podívejte se, jak pro vás vyrábíme skládané deskové výměníky.

E S L, a.s.
Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

tel.:+420 545 212 418
e-mail:
web:www.esl.cz

Úvod aneb nefunguje nám chlazení výrobní linky

Dnes ráno nám telefonoval vyděšený majitel výrobní linky, která pro svůj provoz potřebuje nepřetržitě chladit. Jenže nechladí! Chladicí okruh, jak se dověděl od svého technika, zahrnuje jakýsi „modrý výměník“, který teče a nikdo neví, co s tím. Žádáme pana majitele o kontakt na technika, který závadu objevil a bude moci upřesnit situaci a hlavně technické parametry zařízení, kterého se závada týká. Jakmile se od technika dozvíme potřebné informace, začíná se u nás rozbíhat standardní proces návrhu a výroby skládaného deskového výměníku dle směrnic řízení jakosti ISO 9001.

Specifikace parametrů – co vlastně máte

Pro správný výpočet a návrh deskového výměníku je nutné specifikovat požadavky, které má daný výměník splňovat. K těmto požadavkům patří:

 • provozní systém výměníku (ohřev / chlazení)
 • typ provozních kapalin (voda, olej, glykol apod.)
 • množství protékajících provozních kapalin
 • tlakové ztráty při jejich průtoku výměníkem
 • tepelný výkon výměníku
 • provozní teploty protékajících kapalin
 • a další.
Obr. 1: Firma E S L, a.s.: zde pro vás vyrábíme skládané deskové výměníky
Obr. 1: Firma E S L, a.s.: zde pro vás vyrábíme skládané deskové výměníky
Obr. 2: Výpočet velikosti skládaného deskového výměníku
Obr. 2: Výpočet velikosti skládaného deskového výměníku

Navrhujeme vám nový výměník

Na základě specifikovaných parametrů vypočítáme optimální velikost výměníku a nakonfigurujeme další prvky výměníku:

 • vhodný materiál desek
 • tvarový profil desek
 • typ těsnění
 • způsob připojení na stávající systém
 • vhodný typ rámu (dle provozního tlaku)
 • a další.

K návrhům, optimalizaci a konfiguraci deskových výměníků využíváme softwarový nástroj CAS. Výpočtem a konfigurací všech uvedených prvků vzniká Technická specifikace deskového výměníku tepla Alfa Laval.

Obr. 3: Technická specifikace skládaného deskového výměníku
Obr. 3: Technická specifikace skládaného deskového výměníku

Podle této specifikace stanovíme cenu dodávky, případně i montáže výměníku a termín instalace na místo určení. Technickou specifikaci spolu s cenovým a časovým návrhem ihned odesíláme zákazníkovi k odsouhlasení. V případě potřeby jsou provedeny poslední úpravy a po odsouhlasení je dokumentace předána technikům ve výrobě.

Výroba skládaného deskového výměníku

Výroba deskového výměníku u nás není nahodilým „uměleckým dílem“. Výrobní postup je přesně stanoven pro každý jednotlivý typ výměníku a výrobní technici jej striktně dodržují. Jednotlivé kroky výroby jsou realizovány v souladu se směrnicemi a připraveným Plánem jakosti. Ten vytváří předpoklad, že je vždy dodržen správný postup výroby. Plán jakosti zahrnuje i závěrečnou zkoušku těsnosti, vizuální kontrolu těsnění a kontrolu rozměrů samotného výměníku. Celý proces výroby je dokladován ve výrobní dokumentaci, která je zanesena do centrální databáze Alfa Laval.

Obr. 4: Aplikace těsnění na desky výměníku a kompletace skládaného deskového výměníku
Obr. 4: Aplikace těsnění na desky výměníku a kompletace skládaného deskového výměníku

Obr. 4: Aplikace těsnění na desky výměníku a kompletace skládaného deskového výměníku

Každý výměník, který u nás vyrobíme, je pouze z originálních komponentů Alfa Laval. Výměníky jsou opatřeny unikátním výrobním štítkem s výrobním číslem výměníku, základními parametry výměníku a názvem výrobní organizace – E S L, a.s. Štítek je umístěn na čelní straně, aby byl v případě potřeby snadno k nalezení. Díky tomu je v budoucnu možné kdykoliv vyrobený výměník identifikovat a zjistit potřebné údaje pro provedení případného servisního zásahu.

Obr. 6: Výrobní štítek a známka s datem příští servisní prohlídky
Obr. 6: Výrobní štítek a známka s datem příští servisní prohlídky

Obr. 6: Výrobní štítek a známka s datem příští servisní prohlídky

Instalace výměníku

Skládaný deskový výměník v případě majitele výrobní linky není vyhrazeným tlakovým zařízením. Přesto je při jeho instalaci třeba dodržet nejméně tyto zásady:

 • zařízení, které např. ohřívá vodu, musí být zabezpečeno a vybaveno dle normy ČSN 06 0830
 • připojovací potrubí musí být zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení s ohledem na dopravovaná média
 • na hrdla výměníku nesmí být přenášeny síly vznikající v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí, nebo váhou samotného výměníku
 • způsob připojení musí umožňovat provádět další servisní zásahy a udržovat tak deskový výměník v optimálních provozních parametrech.

Při instalaci výměníku je vždy nutné sledování tzv. „širších vztahů“, to znamená, že je nezbytné posoudit, zda by při jeho činnosti mohlo dojít k překročení povolených parametrů tlaku či teploty. V případě překročení limitů musí být výměník vybaven vhodným ochranným zařízením, nebo musí být učiněna potřebná opatření při jeho instalaci.

Servisní péče – uvedení do provozu

Servisní činností při instalaci výměníku rozumíme:

 • kontrola instalovaného výměníku dle technického návrhu
 • uvedení výměníku do trvalého provozu
 • ověření předpokládaných provozních parametrů výměníku
 • zaškolení obsluhy a předání výměníku do provozu
 • předání dokumentace a podpis předávacího protokolu
 • návrh pravidelných servisních činností
 • označení výměníku známkou s datem příští servisní prohlídky.

Závěr

Výměník je instalován na svém místě a výrobní linka je zpět v plném provozu. „Náš“ skládaný deskový výměník svou kvalitou a rychlostí dodání pomohl a „zabodoval“. A opět se nám osvědčilo, že díky dodržení standardizovaných postupů vycházejících ze směrnic zavedené normy ISO 9001 je možná efektivní komunikace se zákazníkem, správné navržení výměníku a jeho odborná výroba i kvalitní instalace s následným servisem.

 

Datum: 5.5.2017
Organizace: E S L, a.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

technická podpora výrobců

Partneři - Větrání a klimatizace

logo ATREA
logo ZEHNDER
logo JABLOTRON
logo ebm-papst
logo Ziehl-Abegg
logo JANKA ENGINEERING
 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak omezit šíření bakterií ve veřejných prostorách?Doporučené rozměry dveří a směr jejich otevíráníProdejní ceny bytů v ČR ke konci března vzrostly o 16 procentProjektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cena