Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Profesionální chladicí a mrazicí technika je často málo úsporná

Průměrná zařízení pro uchovávání potravin a jejich komerční prezentaci v supermarketech, hotelech, restauracích, barech a jídelnách spotřebují značné množství energie. Na rozdíl od chladniček a mrazniček pro domácnosti nejsou profesionální spotřebiče označovány energetickým štítkem.

Ilustrační obrázek, Infotherma 2018, foto redakce

Profesionální chladicí a mrazicí technika není až tak profesionální, pokud jde o spotřebu energie.

Různá zařízení pro uchovávání potravin a zařízení pro jejich komerční prezentaci používá skoro každý supermarket, hotel, restaurace, bar a jídelna. Průměrný výrobek ale spotřebuje značné množství energie a pro uživatele znamená vysoké náklady – taky proto, že na rozdíl od chladniček a mrazniček pro domácnosti nejsou profesionální spotřebiče označovány energetickým štítkem. Spotřebu energie u neúsporné chladicí a mrazicí techniky lze použitím energeticky nejúčinnějších produktů snížit o 30 až 50 %.
„Energeticky účinné profesionální přístroje s víkem mohou ušetřit za dobu své životnosti až několik desítek tisíc Kč,“ říká koordinátor projektu ProCold v České republice Michal Staša.

Profesionální chladničky a mrazničky nebyly před třemi lety zdaleka úsporné v porovnání s domácími spotřebiči.


Projekt EU nazvaný ProCold sledoval technický a legislativní vývoj na trhu profesionálních a komerčních chladicích a mrazicích přístrojů téměř tři roky. Projektový tým shromažďuje informace o profesionálních a komerčních výrobcích v tomto sektoru a identifikoval nejlepší dostupné výrobky. ProCold používal unikátní a náročný soubor výběrových kritérií, který nejen že podporuje vývoj a zlepšování energeticky účinných plug-in profesionálních chladicích a mrazicích přístrojů, ale současně prosazuje používání přírodních chladiv šetrných ke klimatu. Potenciál ovlivnění globálního oteplování (GWP) dosahuje u těchto chladiv hodnoty nižší než 4, zatímco mnoho chladicích a mrazicích spotřebičů stále využívá chladiva s GWP až 4000.

Situace dnes, po třech letech trvání projektu ProCold, se výrazně zlepšila a mnoho výrobků je úsporných, přesto je potenciál úspor výrazný.

Pro urychlení vývoje úsporných spotřebičů projekt zorganizoval soutěž inovativních a účinných výrobků – vůbec poprvé v tomto sektoru. Požádal mezinárodní výrobce, aby přihlásili své výrobky v pěti kategoriích. Na tuto iniciativu kladně reagovala řada výrobců, kteří přihlásili své výrobky.
V rámci projektu se také uspořádala poprvé v historii soutěž mezi evropskými výrobci chladicí techniky o nejúspornější profesionální chladicí spotřebič z kategorií: zmrzlinová mraznička, přístěnná chladicí vitrína, nápojová chladnička, skladovací chladnička a chlazený výdejní automat.
Po fázi testování v akreditovaných laboratořích bylo vybráno 5 vítězných modelů, které při veřejném vyhlášení výsledků na veletrhu EUROSHOP 2017 obdržely speciálně navržené logo ProCold.

Aby se zároveň zajistil nárůst tržního podílu úsporných výrobků, projekt ProCold vytvořil síť více než 1 000 přímých uživatelů, výrobců a veřejných institucí. V osmi zemích se zorganizoval bezpočet setkání, workshopů, prezentací a jednání. Osvětová činnost na národní i evropské úrovni umožnila zvyšovat povědomí o souvisejících otázkách energie a životního prostředí, významných ekonomických úsporách, zákonných povinnostech i o otázkách technické normalizace.
Ve Švýcarsku byl díky projektu obnoven slevový program na nákup těchto modelů a v Rakousku bylo vůbec poprvé možné takový slevový program v tomto sektoru realizovat.

Přímí uživatelé si často neuvědomují, že elektrické výrobky spotřebovávají významné množství energie. Projekt ProCold prokázal, že výrobci jsou ochotni a schopni vyrábět vysoce účinné chladicí a mrazicí přístroje a že díky výhodám těchto spotřebičů jsou uživatelé nakloněni jejich používání. Díky projektovému úsilí se na trhu prosazovala a nastolila témata úspor energie a ochrany životního prostředí.

 
 
Reklama