Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sorpční jednotky pro chlazení a vytápění s využitím odpadního tepla nebo spalováním zemního plynu

Sorpční chladicí jednotky bez kompresoru jsou ideální při výrobě chladu z odpadního tepla. Například k plynovým kogeneračním jednotkám, do průmyslu atp.

Sorpční chladicí jednotky a tepelná čerpadla pracují bez kompresoru, a proto jsou z tohoto pohledu konstrukčně jednodušší. K jejich činnosti založené na principu vázání pracovní látky na absorbent nebo adsorbent a její opětné uvolňování z nich je zapotřebí tepelná energie. Absorpční jednotky na český trh dodává společnost Sokra s.r.o. Řádově se jedná o výkony od 5 kW do několika MW. Jejich provozu vyhovuje jak odpadní teplo z kogeneračních jednotek s teplotami pohybujícími se přibližně v rozmezí 60 až 80 °C, tak například i z tepelných solárních systémů nebo z geotermálních vrtů, lze také využít zbytkové teplo v páře s teplotami až stovek °C. Jako zdroj tepla může být použito i spalování zemního plynu.

Z pohledu energetického hodnocení budov má přednost využití odpadního tepla. Takto je to řešeno například v areálech, kde je výhodné si část elektrické energie vyrábět vlastními zdroji ze zemního plynu, trvale zabezpečovat potřebu chladu pro technologie, například výpočetní a data centra, klimatizaci budov, ale uplatnění se může objevit i u objektů s definovaným rozsahem teplot, například u přesného opracování kovů vyžadujícího přesnou temperaci haly atd. Aplikace se nacházejí i v oblasti zpracování potravin při využití bioplynu.

Pro velké chladicí výkony v nově zřizovaných objektech není vždy dostupný dostatečně silný a bezpečný zdroj elektrické energie a zemní plyn a absorpční jednotky jako zdroj tepla i chladu jsou řešením.