Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Trendy v klimatizaci datových center

Dlouhodobě rostou požadavky na výkon datových center, zároveň v době vysokých cen energií roste požadavek na efektivní chlazení, snižování energetické náročnosti budov, a tedy i využití odpadního tepla.

Trendem je volné chlazení

U mikrofonu ve studiu estav.tv jsme uvítali Ing. Miloše Laina, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT, Ústavu techniky prostředí, který byl odborným garantem semináře STP Klimatizace datových center, který se konal 13. 5. 2022 v Praze.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Dlouhodobě rostou požadavky na výkon datových center, covidové on-line zvyky nám částečně zůstaly, a s tím dále rostou požadavky na kapacitu datových center. A s tím ruku v ruce i požadavky na jejich chlazení. Zároveň v době vysokých cen energií roste požadavek na efektivní chlazení, snižování energetické náročnosti budov, a tedy i využití odpadního tepla. Jak tedy vypadá celá problematika chlazení, co a jak se mění?

"V souvislosti s požadavky na snižování energetické náročnosti budov roste trend volného chlazení, omezení energeticky náročné klimatizace," říká Ing. Miloš Lain, Ph.D., a vysvětluje: "V době například před 7 lety bylo volné chlazení téměř nemožné. Důležité pro tento moderní trend je i změna požadavků. Počítače fungují dnes s vyššími teplotami, nepotřebují klimatizovat na tak nízké teploty, a tak se zvyšují možnosti volného chlazení.
Optimalizace procesů z pohledu nároků na chlazení je vždy krok správným směrem, nicméně složitější simulace pro optimalizaci se vyplatí pro větší datová centra a v případech, kdy se optimalizuje celý komplex, například chceme využívat odpadní teplo. Pak je to o optimalizaci i pro menší datová centra, protože to je o řešení v kombinaci s budovou."

Na semináři se prezentovala řešení Stulz a jednotky FläktGroup. Laka CZ a Rittal

"I firemní řešení se přizpůsobila trendu omezení kompresorů a preference freecoolingu. Novinkou je způsob odvádění tepla kapalinou přímo od procesorů. Efektivita datacenter se s novými technologiemi výrazně zvyšuje," říká Ing. Miloš Lain, Ph.D., s tím, že klimatizace datových center jsou většinou samostatné systémy v rámci budovy.

Chlazení datového centra je samostatný systém, zpětné získávání tepla je zajímavé

"Pokud datové centrum není samostatné, může to být problém z hlediska provozu a zejména servisu. U běžných systémů jsme zvyklí, že v době údržby a servisu je příslušná část odpojena a je mimo provoz. To u datového centra nejde. U samostatného datového centra je zálohování, počítá se s tím.
Samostatnou kapitolou je pak zpětné získávání tepla, kdy datová centra mohou přispívat k vytápění jiných místností. V návrhu pak hraje roli to, že datové centrum bude mít prioritu, je to tedy trochu náročnější na návrh, ale má to smysl,"
říká k možným energetickým úsporám Miloš Lain.

Ventilátory jsou klíčové

Jednou z přednášek byly i ventilátory pro chlazení od Ziehl Abegg. Ventilátory jsou jednou z komponent všech ostatních systémů, do jaké míry rozhoduje/limituje samotný ventilátor celý systém chlazení?

"U freecoolingu účinnost ventilátoru přímo ovlivňuje celý systém chlazení. Ventilátor je hlavní spotřeba elektřiny. V době teplotních extrémů, kdy freecooling nefunguje a kdy potřebujeme kompresor, tak tam samozřejmě on přebírá tu hlavní spotřebu. I u systémů vodních nebo chladivových potřebujeme ventilátory k odvodu tepla do venkovního prostředí. Je velmi dobře, pokud najdou uplatnění ventilátory s vysokou účinností, s kvalitní regulací, které reagují na požadavky. Smysl má i retrofit, pokud se bavíme o starších datových centrech," komentuje Miloš Lain podíl ventilátorů na energetické bilanci.

Minimalizace chlazení, kompaktní řešení

Důležitým tématem je i samotné chlazení. Volba chladiva s ohledem na legislativu vlivu na životní prostředí. "U dodavatelů systémů je vidět snaha o minimalizaci náplně chladiva, tj. snaha o kompaktní řešení, minimalizace rozvodů, výměníky s mikrokanálky, které mají výrazně menší objem. Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí a snaha o minimalizaci dopadů legislativy omezující chladiva," shrnul Miloš Lain další téma.

Plán provozu a růstu datového centra je důležitý

Pro minimalizaci energetické náročnosti a optimalizaci provozu je třeba na začátku věnovat pozornost a čas plánování provozu a velikosti datového centra.

"Problém je například vystavět velké datové centrum s minimálním vytížením, kde v důsledku vzniká velmi špatný chladicí faktor. Technických řešení je řada a na jasné zadání se vhodný systém najde. Lze samozřejmě plánovat i postupný růst datového centra a odpovídající úpravy chlazení v jednotlivých fázích. Ale je potřeba tento postup říci na začátku a počítat s tím. Na trhu jsou i typová modulová řešení, mobilní řešení aj.," říká Miloš Lain.Komentář firmy FläktGroup

FläktGroup je lídrem na evropském trhu s energeticky úspornými řešeními pro vzduchotechnické aplikace, jež jsou vhodná pro každou oblast použití podle Vašich požadavků. Díky více než stoletým zkušenostem v oboru, nabízíme našim zákazníkům nejmodernější technologie, vysokou kvalitu a vynikající účinnost našich výrobků. Rozsáhlý sortiment výrobků a obchodní zastoupení v 65 zemích po celém světě zaručují, že jsme vždy na Vaší straně a jsme připraveni Vám poskytovat vždy to nejvýhodnější řešení.

V Liberci, v jednom z našich 13 výrobních závodů, vyrábíme sálové jednotky přesné klimatizace Multi-DENCO a Ultra-DENCO pro chlazení datových center, serveroven, laboratoří, měřicích místností či galerií a archivů. Jednotka Multi-DENCO je náš bestseller vybaven nejmodernějšími komponenty, dostupný v 6 verzích (Verze A, C, F, P, X, W), 7 výkonových velikostech (10–130 kW), připraven pro jakékoliv Vaše zadání.

Obr. 1 Verze jednotky Multi-DENCO
Obr. 1 Verze jednotky Multi-DENCO

Další informace naleznete na: www.flaktgroup.cz


Komentář firmy LAKA CZ s.r.o.

Komplexní služby v oborech:

 • přesná klimatizace
 • chlazení a klimatizace datových center
 • zdroje chladu pro datová centra
 • klimatizace serveroven a menších ICT aplikací
 • chlazení telekomunikačních technologií a rozvaděčů
 • chlazení prostor s vysokou intenzitou tepelné zátěže
 • klimatizace pro muzea, archivy a depozitáře
 • chlazení medicínských přístrojů a ostatních náročných technologií
 • parní a ultrazvukové zvlhčování
 • měření a regulace pro techniku prostředí a technologické procesy
 • optimalizace provozu datových center

Projektantům zdarma poskytujeme technické poradenství při návrhu systému, selekce a dimenzování zařízení, zpracování výpočtů energetické spotřeby, EER a PUE. www.laka.cz


 
 
Reklama