Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Technologie budoucnosti INFRACLIMA®

Absolutní vítěz v úsporách energií a zdravém bydlení

INFRACLIMA® je nízkopotenciální systém celoročního udržování tepelné pohody s teplotou vody v systému 22°C+/-2°C po celý rok a představuje tak systém s nejnižší možnou teplotou teplonosné látky - vody. Jediný systém kde teplonosná látka má stejnou provozní teplotu po celý rok, nerozlišujeme již režim vytápění a chlazení.

Základním prvkem přenosu tepla jsou kapilární trubičky průměru DN3.50 mm, tloušťka stěny 0.70 mm v osové vzdálenosti 30 mm paralelně navařené na rozvodné trubky DN20 mm.


Kapilární rohože jsou plnoplošně uloženy na vrstvu tepelné izolace přímo pod nášlapnou vrstvu podlahy / omítku stěn a stropu. Principem je vytvoření co největší sálavé plochy s maximálním omezením akumulace tepla do podkladních stavebních konstrukcí - stěn, podlahy, stropu. (teplosměnná plocha kapilárních rohoží představuje 0.35 m2/m2 plochy (cca o 40% větší než u trubek 16x2 v rozteči 20 cm), vodní objem 0.16 l/m2 plochy (cca 3.5krát menší než u trubek 16x2 v rozteči 20 cm)

Tento revoluční posun v oblasti tepelné techniky otevírá zcela nové možnosti využití obnovitelných zdrojů tepla (solární, geotermální...), odpadního tepla z provozů a jiných dosud nízkopotenciálních zdrojů tepla. Čisté alternativní solární řešení bez spalování biomasy - šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Solární energie je v koncepci INFRACLIMA® hlavním zdrojem tepla. Využití přímého slunečního záření, pasivních solárních zisků a především efektivní využití difuzního slunečního záření zajišťují až 80% krytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TUV.

Takto vysoký podíl sluneční energie na pokrytí potřeby tepla na udržování tepelné pohody a ohřev TUV je umožněn pouze díky celoročně nejnižší možné teplotě vody v rohožích INFRACLIMA 22 +/- 2°C a výborným užitným vlastnostem certifikovaných trubicových vakuových kolektorů INFRACLIMA (Solar Keymark)

Vakuové trubicové kolektory INFRACLIMA jsou schopné velmi účinně využít i difuzní rozptýlené záření (světlo), mají minimální tepelné ztráty dané vakuovou tepelnou izolací mezi dvouplášťovou borosilikátovou trubicí (vnitřní tlak 10-3 bar) a selektivnímu pokovení, které maximalizuje prostup slunečního záření při vlnových délkách odpovídající teplotě Slunce a minimalizují jej při délkách odpovídající rozsahu venkovních teplot vzduchu.

V případech, kdy je žádoucí maximální využití sluneční energie nebo nelze umístit solární kolektory na střechu objektu (nevhodná orientace ke světovým stranám, stínění, estetické důvody) lze použít otočný stojan pro solární kolektory, který umožní navýšení solárního podílu krytí potřeby tepla na vytápění o dalších cca 25 - 30%. Dvouosé natáčení zajistí vždy kolmý dopad přímého i difůzního slunečního záření na plochu absorbéru po celý rok, navíc lze naprogramováním řídící jednotky systém rozšířit o další užitečné funkce: letní horizontální odklon od Slunce ve chvili, kdy již není potřeba tepla (pro TUV/ bazén), zimní shazování sněhu vertikálním naklopením do svislé polohy apod.

Krytí zbývající potřeby tepla jednoduchým malým tepelným čerpadlem země (zemní akumulátor)/voda s velmi vysokou účinností - topným faktorem (COP) až 6(-) (pro variantu voda/voda lze dosáhnout topný faktor až 6,5(-)), představuje vysoce efektivní řešení bivalentního zdroje tepla pro období s minimem slunečního záření a zároveň zdroje chladu pro letní a přechodné období, kdy je chlad předáván pomocí oběhového čerpadla přímo do systému INFRACLIMA®. Primární okruh tepelného čerpadla - zemní kolektor z PE trubky stočené do spirály - je uložen pod podkladní deskou objektu v hloubce cca 1 - 1,5 m pod podkladní deskou. Teplota zeminy zemního akumulátoru se při správném dimenzování kolektoru pohybuje mezi 4 až 23 °C.

Systém INFRACLIMA® vytvoří navíc z každé místnosti vysokovýkonný výměník tepla, který umožňuje přirozenou automatickou regulaci výkonu. Veškeré lokální tepelné zisky- od osob, elektrospotřebičů, krbu i pasivní sluneční zisky jsou svedeny ke zdroji tepla a odtud zpět do celé soustavy a jsou tak účinně využity.

Minimalizací akumulace tepla do stavebních konstrukcí je dosaženo velmi pružného systému, který je schopen rychle reagovat na aktuální tepelné zatížení a podle toho automaticky centrálně přizpůsobit svůj režim:

A) dohřev: dohřívání vyrovnávací nádoby zdrojem tepla s nastavenou prioritou

  1. difuzní solární záření přímé využití do systému,
  2. akumulované přímé sluneční záření (akumulační nádoba),
  3. tepelné čerpadlo zemní akumulátor/voda s vysokým topným faktorem

B) dochlazování: dochlazování vyrovnávací nádoby zdrojem chladu

  1. akumulovaný chlad - systém nočníK (noční kolektor- předchlazení akumulační nádoby),
  2. zemní akumulátor (vychlazený tepelným čerpadlem během zimního období)

C) neutrální režim vzájemná výměna tepelných zisků/ chladu ze severně orientovaných místností bez dohřevu či dochlazování

Regulace INFRACLIMA® technologie je založena na celoročním udržování stejné teploty vody na zpátečce ze systému - ta je udržována v tzv. "vyrovnávací nádrž", přes vyrovnávací nádrž je zajištěn celoroční průtok vody - roznesení tepelných zisků + informace o teplotě na zpátečce ze systému. Na základě této informace je jednoduchou regulací upraven provozní režim (dohřev, dochlazování, neutrální režim) za předpokladu dostatečného dimenzování zdrojové části je po celý rok: otopné období (potřeba tepla); přechodné období (potřeba tepla i chladu); letní období (potřeba chladu) zajištěna tepelná pohoda obyvatel.

Kompex budov v Mahringu u Broumova představuje nové referenční, prezentační a školící středisko technologie INFRACLIMA. Jedná se o dva středně velké rodinné domy a faru ze 16. století, kamenné obvodové stěny místy přes 1 m tloušťky, podkroví včetně posledního patra - rekonstruováno jako dřevostavba.

Původní systém centrálního vytápění s naftovým kotlem v kombinaci s podlahovým vytápěním a otopnými tělesy se spotřebou energie za cca 140 000 Kč ročně byl kompletně nahrazen technologií INFRACLIMA. Provozní náklady za celoroční udržování tepelné pohody po rekonstrukci vychází do 15 000 Kč/rok.

   

INFRACLIMA® vytváří zdravé, vysoce komfortní vnitřní prostředí s ideálním teplotním profilem - rovnoměrnou teplotou v celém prostoru místnosti. Při nízké teplotě vzduchu je zachována optimální relativní vlhkost vzduchu kolem 50%, nedochází k přepalování prašného aerosolu, na povrchu konstrukcí s rovnoměrnou teplotou 21 - 23 °C se neusazují plísně. Sdílení tepla mezi obyvateli a místností probíhá převážně sáláním, tedy je minimálizován průvan a víření sedimentovaného prachu.

Za posledních 20 let se počet alergiků zdvojnásobil, odhaduje se, že 20 - 30 % české populace trpí alergiemi, 8 % Čechů má astma. Příčina alergií vidí lékaři nejen v dědičnosti, ale i nezdravém životním prostředí - smog, kouření, nevhodné vytápění, nedostatečné větrání.

INFRACLIMA® splňuje veškeré předpoklady pro vytvoření tepelné pohody obyvatel, zkvalitnění života alergiků, astmatiků či kardiaků.

   

Pro zájemce o bližší informace o technologii INFRACLIMA® nabízíme návštěvu a prezentaci v našem předváděcím experimentálním domě NEDUM v Zápech, Zápy 151, 25001 Brandýs nad Labem.

Společnost Michal Rybář INFRACLIMA zajišťuje komplexní služby v oblasti alternativních zdrojů tepla a energeticky úsporných technologií - vývoj, výroba, projekce, prodej, šéfmontáž, školení montážních firem.

 
 
Reklama