Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Národní akční plány zemí EU - výroba tepla a chladu

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP – National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část třetí – spotřeba energie na vytápění a chlazení a podíl obnovitelných zdrojů energie na této části spotřeby.

Spotřeba energie na vytápění a chlazení se ve většině států Evropské unie pohybuje kolem 50 % celkové konečné spotřeby energie. Týká se to zejména všech velkých států – Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. Překvapivě ve Velké Británii a Irsku je tento poměr nižší než v Itálii, ve Švédsku je dokonce nižší než 40 %. V České republice se podíl konečné spotřeby energie na vytápění a chlazení blíží 60 %.

Pouze tři státy plánují pokles spotřeby energie na vytápění a chlazení již v referenčním scénáři, jedná se o Německo, Španělsko a Velkou Británii. Maďarsko plánuje celkový pokles po dočasném zvýšení spotřeby v nejbližších letech do roku 2013. Dánsko, Francie, Irsko a Slovensko plánují pokles spotřeby vlivem dodatečných úsporných opatření, v referenčním scénáři u těchto států spotřeba roste. Všechny uvedené státy mají v přepočtu na osobu výrazně nižší spotřebu než Česká republika. Ostatní státy plánují stagnaci nebo růst celkové spotřeby energie na vytápění a chlazení i při započtení dodatečných úsporných opatření.


Obrázek: Spotřeba energie na vytápění a chlazení v přepočtu na jednoho obyvatele

Spotřeba konvenčních zdrojů energie by měla podle plánů do roku 2020 klesat v naprosté většině států Evropské unie alespoň ve scénáři se zahrnutím dodatečných úsporných opatření. Česká republika patří k několika málo výjimkám, které plánují v každém případě dokonce růst spotřeby konvenčních zdrojů. V přepočtu na osobu patří v současnosti spotřeba energie na vytápění a chlazení v České republice mezi nejvyšší v rámci celé Evropské unie.

Národní akční plány jednotlivých států

English Synopsis
National Renewable Energy Action Plans of the EU Countries - Heating and Cooling

National Renewable Energy Action Plans (NREAP) of each EU countries in graphical and tabelar forms. Part three - final energy consumption for heating and cooling and share of RES on the consumption for heting and cooling.

 
 
Reklama