Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém P.A.N.D.A. na měření netěsnosti podle EUROVENT 2/2

Systém P.A.N.D.A. dokáže přesně a rychle ve shodě se současnou legislativou otestovat netěsnost sestav klimatizačních potrubí a ostatních vzduchotechnických systémů.

Úvod

Současný trend úspor energií musel nutně zasáhnout i oblast vzduchotechniky. V tomto konkrétním případě se jedná o co největší minimalizaci ztrát vzduchu v potrubních systémech a klimatizačních jednotkách. Např. jen špatnou montáží vzduchotechnického potrubí a špatným utěsněním lze ztratit až 30 % dopravovaného a upraveného vzduchu. Řešením v tomto případě nemůže být zvyšování výkonu ventilátoru (jednotky) s následným nárůstem rychlosti v potrubí, nárůstem tlakových ztrát, zvýšení hlučnosti a konečně i vyššími energetickými nároky pro přípravu vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení atd.). Jedinou správnou cestou je dosažení co nejlepší těsnosti celého systému.

Legislativa

Současná legislativa tento problém popisuje v normách DIN EN 12237 pro kruhové potrubní rozvody, DIN EN 1507 pro čtyřhranné rozvody a dále pak např. v normách DIN EN 1886 (Větrání budov – potrubní prvky – Mechanické vlastnosti) a DIN EN 13141-7 (Větrání budov – zkoušení výkonu – větrací jednotky).

Z prvně jmenované normy DIN EN 12237 je velice dobře patrné, jak se dnes třídy netěsnosti (norma je nazývá třída vzduchotěsnosti) označují, jak mají být testovány a jaké jsou mezní hodnoty míry úniku vzduchu (viz. následující tabulka).

Třída vzduchotěsnostiMez statického tlaku (ps)
Pa
Mezní hodnoty míry úniku vzduchu (fmax)
m3*s-1*m-2
PřetlakPodtlak
A5005000,027 x ptest 0,65 x 10-3
B10007500,009 x ptest 0,65 x 10-3
C20007500,003 x ptest 0,65 x 10-3
D20007500,001 x ptest 0,65 x 10-3

Na základě výše uvedených požadavků vyvinula naše firma unikátní měřicí systém nazvaný P.A.N.D.A. (Positive and Negative Duct Accreditation).


Systém P.A.N.D.A.

je určen především pro zjišťování netěsnosti sestav klimatizovaných potrubí a vzduchotechnických systémů. Využití najde ovšem i v dalších aplikacích např. při zjišťování netěsností čistých prostor, určení netěsnosti klimatizačních jednotek atd. P.A.N.D.A. dokáže rychle otestovat daný systém na podtlak nebo přetlak pro nominální hodnoty tlaku do ±2500 Pa. Průtok je možné nastavit v rozmezí od 3,6 až do 720 m3/hod. Metodika měření přesně odpovídá normě EUROVENT 2/2 (European directive) a našim klasifikačním normám ČSN EN 1507, ČSN EN 12237 (třída vzduchotěsnosti A,B,C,D).

Požadované hodnoty průtoku, resp. tlaku v průběhu zkoušek nastavíme snadno změnou otáček ventilátoru díky integrovanému frekvenčnímu měniči. Na základě snímání tlakové diference z Wilsonovy mříže (vyšší průtoky) nebo dýzy (nízké průtoky) a teploty je následně spočten automaticky průtok v připojeném multifunkčním přístroji TA465P. Průtok je měřen s přesností ±2,5 % z naměřené hodnoty ±0,01 l/s. Druhý přístroj (digitální mikromanometr PVM610) snímá a zaznamenává hodnoty statického tlaku (přetlaku nebo podtlaku) měřeného systému s přesností ±1 % z naměřené hodnoty ±1 Pa. Data jsou uložena do paměti TA465P a po skončení měření je vyhodnotit na PC (přenos dat pomocí USB kabelu). K dispozici je i přímý tisk na minitiskárnu 8934 (Bluetooth připojení). Výsledek měření tak můžete předat zákazníkovi ihned po skončení testu, pokud to požaduje. Během testu lze provést i kouřovou zkoušku, která dokáže rychle určit problematická místa (spoje, nekvalitní potrubí atd.). Pokud není možné kouřovou zkoušku provádět např. pro nemožnost snadného odvětrání místností po provedené zkoušce, lze k otestování a zjištění místních úniků použít i dostupné spreje na detekci netěsnosti.

Zviditelnění úniku při testování potrubí
Zviditelnění úniku při testování potrubí

P.A.N.D.A. je mobilní a lze ji převést osobním vozem (kombi). Oba přístroje TA465P a PVM610 lze využít i samostatně pro další VZT měření. Všechny deklarované přesnosti jsou podloženy kalibračními certifikáty, které jsou součástí dodávky systému P.A.N.D.A.

Praktická měření

Systém P.A.N.D.A. lze využít nejen k testování již smontovaných VZT systémů, při jejich zprovoznění, ale i k testování vyrobených potrubních kusů ještě před jejich montáží. Jednou z firem, která vyrábí vysoce kvalitní potrubí a sama si jej pro vybrané zakázky před dodáním i testuje, je firma WXW Components. Na fotografiích jsou ukázky z testování potrubí na třídu vzduchotěsnosti D.

Závěr

Systém P.A.N.D.A. nabízí zákazníkovi rychlé a přesné (legislativě odpovídající) prověření stavu vzduchotechnického systému. Výsledkem je nejen určení vzduchotěsnosti systému, včetně kvalifikace a určení příslušné třídy netěsnosti, ale i zviditelnění problémových míst úniku. Další technický popis.

Připojení systému P.A.N.D.A. k testovanému potrubí
Připojení systému P.A.N.D.A. k testovanému potrubí
Testované potrubí firmy WXW
Testované potrubí firmy WXW


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.