Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém P.A.N.D.A. na měření netěsnosti podle EUROVENT 2/2

Systém P.A.N.D.A. dokáže přesně a rychle ve shodě se současnou legislativou otestovat netěsnost sestav klimatizačních potrubí a ostatních vzduchotechnických systémů.

Úvod

Současný trend úspor energií musel nutně zasáhnout i oblast vzduchotechniky. V tomto konkrétním případě se jedná o co největší minimalizaci ztrát vzduchu v potrubních systémech a klimatizačních jednotkách. Např. jen špatnou montáží vzduchotechnického potrubí a špatným utěsněním lze ztratit až 30 % dopravovaného a upraveného vzduchu. Řešením v tomto případě nemůže být zvyšování výkonu ventilátoru (jednotky) s následným nárůstem rychlosti v potrubí, nárůstem tlakových ztrát, zvýšení hlučnosti a konečně i vyššími energetickými nároky pro přípravu vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení atd.). Jedinou správnou cestou je dosažení co nejlepší těsnosti celého systému.

Legislativa

Současná legislativa tento problém popisuje v normách DIN EN 12237 pro kruhové potrubní rozvody, DIN EN 1507 pro čtyřhranné rozvody a dále pak např. v normách DIN EN 1886 (Větrání budov – potrubní prvky – Mechanické vlastnosti) a DIN EN 13141-7 (Větrání budov – zkoušení výkonu – větrací jednotky).

Z prvně jmenované normy DIN EN 12237 je velice dobře patrné, jak se dnes třídy netěsnosti (norma je nazývá třída vzduchotěsnosti) označují, jak mají být testovány a jaké jsou mezní hodnoty míry úniku vzduchu (viz. následující tabulka).

Třída vzduchotěsnostiMez statického tlaku (ps)
Pa
Mezní hodnoty míry úniku vzduchu (fmax)
m3*s-1*m-2
PřetlakPodtlak
A5005000,027 x ptest 0,65 x 10-3
B10007500,009 x ptest 0,65 x 10-3
C20007500,003 x ptest 0,65 x 10-3
D20007500,001 x ptest 0,65 x 10-3

Na základě výše uvedených požadavků vyvinula naše firma unikátní měřicí systém nazvaný P.A.N.D.A. (Positive and Negative Duct Accreditation).


Systém P.A.N.D.A.

je určen především pro zjišťování netěsnosti sestav klimatizovaných potrubí a vzduchotechnických systémů. Využití najde ovšem i v dalších aplikacích např. při zjišťování netěsností čistých prostor, určení netěsnosti klimatizačních jednotek atd. P.A.N.D.A. dokáže rychle otestovat daný systém na podtlak nebo přetlak pro nominální hodnoty tlaku do ±2500 Pa. Průtok je možné nastavit v rozmezí od 3,6 až do 720 m3/hod. Metodika měření přesně odpovídá normě EUROVENT 2/2 (European directive) a našim klasifikačním normám ČSN EN 1507, ČSN EN 12237 (třída vzduchotěsnosti A,B,C,D).

Požadované hodnoty průtoku, resp. tlaku v průběhu zkoušek nastavíme snadno změnou otáček ventilátoru díky integrovanému frekvenčnímu měniči. Na základě snímání tlakové diference z Wilsonovy mříže (vyšší průtoky) nebo dýzy (nízké průtoky) a teploty je následně spočten automaticky průtok v připojeném multifunkčním přístroji TA465P. Průtok je měřen s přesností ±2,5 % z naměřené hodnoty ±0,01 l/s. Druhý přístroj (digitální mikromanometr PVM610) snímá a zaznamenává hodnoty statického tlaku (přetlaku nebo podtlaku) měřeného systému s přesností ±1 % z naměřené hodnoty ±1 Pa. Data jsou uložena do paměti TA465P a po skončení měření je vyhodnotit na PC (přenos dat pomocí USB kabelu). K dispozici je i přímý tisk na minitiskárnu 8934 (Bluetooth připojení). Výsledek měření tak můžete předat zákazníkovi ihned po skončení testu, pokud to požaduje. Během testu lze provést i kouřovou zkoušku, která dokáže rychle určit problematická místa (spoje, nekvalitní potrubí atd.). Pokud není možné kouřovou zkoušku provádět např. pro nemožnost snadného odvětrání místností po provedené zkoušce, lze k otestování a zjištění místních úniků použít i dostupné spreje na detekci netěsnosti.

Zviditelnění úniku při testování potrubí
Zviditelnění úniku při testování potrubí

P.A.N.D.A. je mobilní a lze ji převést osobním vozem (kombi). Oba přístroje TA465P a PVM610 lze využít i samostatně pro další VZT měření. Všechny deklarované přesnosti jsou podloženy kalibračními certifikáty, které jsou součástí dodávky systému P.A.N.D.A.

Praktická měření

Systém P.A.N.D.A. lze využít nejen k testování již smontovaných VZT systémů, při jejich zprovoznění, ale i k testování vyrobených potrubních kusů ještě před jejich montáží. Jednou z firem, která vyrábí vysoce kvalitní potrubí a sama si jej pro vybrané zakázky před dodáním i testuje, je firma WXW Components. Na fotografiích jsou ukázky z testování potrubí na třídu vzduchotěsnosti D.

Závěr

Systém P.A.N.D.A. nabízí zákazníkovi rychlé a přesné (legislativě odpovídající) prověření stavu vzduchotechnického systému. Výsledkem je nejen určení vzduchotěsnosti systému, včetně kvalifikace a určení příslušné třídy netěsnosti, ale i zviditelnění problémových míst úniku. Další technický popis.

Připojení systému P.A.N.D.A. k testovanému potrubí
Připojení systému P.A.N.D.A. k testovanému potrubí
Testované potrubí firmy WXW
Testované potrubí firmy WXW


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, radiální horkovzdušné ventilátory, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis ...