Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přístroj DIFF – měření průtoku vzduchu s tlakovou kompenzací

DIFF je špičkový přístroj, který integrovaným ventilátorem kompenzuje vlastní tlakovou ztrátu, díky čemuž dokáže přesně měřit průtok vzduchu (ve shodě s normou ČSN EN 16211).

Obr.1. DIFF – rychlé a přesné měření průtoku na přívodních a odvodních koncových prvcích VZT
Obr.1. DIFF – rychlé a přesné měření průtoku na přívodních a odvodních koncových prvcích VZT

Problematika měření průtoku

Každý, kdo se vážněji zabývá problematikou měření průtoku vzduchu na koncových prvcích, se dříve nebo později potkal s problémem nepřesného měření, ať už to byly různé naměřené výsledky stejným přístrojem nebo při porovnání dvou rozdílných přístrojů. Nepřesnosti může samozřejmě způsobit lidský faktor (zkušenosti technika atd.). Nás ale v tomto případě budou zajímat jiné faktory: tlaková ztráta měřicího zařízení a turbulence daných koncových prvků.

Oba tyto faktory dovedly naši firmu k postupnému vývoji a zdokonalení měřicího principu, který zajistí rychlé a přesné měření. Unikátnost přístroje DIFF spočívá v zabudované automatické kompenzaci tlakové ztráty, která vzniká při každém měření přiložením přístroje (zacloněním) k měřené vyústce. Tato kompenzace podstatně vylepšuje přesnost měřicího přístroje a tím i omezuje chybu vlastního měření. Současně se při měření nijak nemění tlaková charakteristika měřeného vzduchotechnického systému.

Díky integrovaným usměrňovačům DIFF i podstatně eliminuje chybu při měření vířivých anemostatů, která musela být jinak kompenzována na základě zkušeností, typu přívodního nebo odvodního prvku např. K-faktorem u přístroje ProHood.

Přístrojem DIFF lze měřit v rozsahu 10…400 m3/hod s přesností ±3 % z měřené hodnoty ±1 m3/hod.

Využití a konstrukce přístroje

DIFF lze použít všude tam, kde je požadavek na vysoce přesné měření objemového průtoku vzduchu na vyústkách, difusorech, talířových ventilech, štěrbinách atd. Tlaková ztráta vzniklá přiložením přístroje k vyústce je kompenzována automaticky přístrojem (vzhledem k atmosférickému tlaku v okolním prostředí přístroje) díky integrovanému speciálnímu axiálnímu ventilátoru uvnitř přístroje. Tento ventilátor je regulován snímačem diferenciálního tlaku. Indikace je řízena speciálním senzorem, který na základě otáček ventilátoru indikuje přímo průtok v m3/hod (jsou možné i jednotky cfm nebo l/s). Přibližně po 10-20 sekundách indikuje přístroj na displeji přímo měřený průtok, včetně toho, zda se jedná o přívod nebo odvod (výtlak nebo sání). Nulový bod udržuje DIFF automaticky, s ohledem na kolísání průtoku.

Vyhodnocovací jednotka s displejem je umístěna na otočných ramenou, která lze nastavit vždy tak, aby byly hodnoty na displeji dobře čitelné a přístroj se mohl pohodlně držet. Základní rozměr plastového nástavce DIFF je 250x250 mm. Ve standardní výbavě však obdržíte i plastový nástavec 315x315 mm, který je navíc vyroben z matného průhledného plastu, takže během měření snadno zkontrolujete správnost „nátisku“ vůči měřenému prvku. V případě potřeby je však možné měřit i velkoplošné vyústky nebo štěrbiny pomocí nylonových nástavců (s hliníkovým rámem) o velikostech 600x600 mm, 310x1234 mm nebo 310x1534 mm.

Přístroj je vybaven portem pro paměťovou SD-kartu. Na tu je možné ukládat měřená data a ty následně přenést do PC. K vyhodnocení slouží software DIFFiner, kde si můžete před vlastním měřením nadefinovat prvky, které budete měřit např. přívodní a odvodní ventily v rodinném domě. Při vlastním měření, už jenom postupně změříte dané prvky a výsledek máte přehledně uložen v protokolu z měření, včetně bilancí přívodu a odvodu a např. včetně Vašeho loga.

Obr.2. Jak přesně změřit průtok na podlahových štěrbinách?
Obr.2. Jak přesně změřit průtok na podlahových štěrbinách?
Obr.3. DIFF s nástavcem 600x600 mm při měření průtoku podlahové štěrbiny
Obr.3. DIFF s nástavcem 600x600 mm při měření průtoku podlahové štěrbiny

Praktická měření

Ing. Kratochvíla z firmy HINTON a.s. měl za úkol proměřit z podnětu nájemce přívodní atypickou podlahovou štěrbinu na objektu DRN – Palác Národní (obr.2) a to konkrétně v prostoru recepce 7. patra. Požadavek uživatele byl na prokázání, zda je na štěrbině projektovaný průtok vzduchu. Již na první pohled je zřejmé, že vzhledem k typu použitého koncového prvku a požadovanému množství vzduchu (100 m3/h) bylo nutné použít specifický měřicí přístroj, neboť lopatkový ani termický anemometr by v tomto případě zcela jistě neposkytoval relevantní hodnoty. K měření byl tedy použit špičkový měřicí přístroj DIFF. Měření prokázalo, že realizační firma zaregulování provedla a námi naměřené množství vzduchu odpovídalo projektu. V tomto konkrétním případě byl použit i nástavec 600x600 mm, tak aby byla překryta celá štěrbina (obr.3).

Obr.4. Zaregulování koncových prvků rodinného domu
Obr.4. Zaregulování koncových prvků rodinného domu

Závěrem nám k tomuto měření řekl Ing. Kratochvíla: „Sestavení nylonového nástavce (600x600), včetně jeho připojení k přístroji DIFF i samotné ovládání přístroje je velice intuitivní. Vlastní měření je rychlé a naměřené hodnoty těžko zpochybnitelné.

Na zcela jinou akci použil přístroj DIFF pan Vostřák, majitel firmy AIRDATA. On jej využil k zaregulování vzduchotechnických rozvodů rodinného domu pro jednoho náročného majitele. Nejen on, ale i majitel domu ocenil přesnost měření a hlavně opakovatelnost naměřené hodnoty.

Podle pana Vostřáka je velkou výhodou přístroje jednoduché ovládání, což má určitě velký vliv na rychlost a spolehlivost vlastního měření. Malou praktickou výtku přeci jen pan Vostřák měl a to situaci, kdy si přístroj s nástavcem „odložíte“ na znečištěnou zem (na plochu příruby nástavce). Ten vzápětí přikládáte ke stěně nebo stropu při vlastním měření. Zde pak může hrozit zašpinění. Tuto pracovní rutinu lze ošetřit např. vhodnou čistou podložkou (kartonem), na který přístroj během měření odkládáte.

Standardní dodávka

obsahuje kromě vlastního přístroje DIFF i plastový nástavec 315x315 mm. Přístroj je uložen v robustním kufru a je dodán včetně 4 ks 1,2 V Nc akku a „chytré“ nabíječky baterií. Samozřejmostí je i kalibrační certifikát.

Další doplňující informace naleznete na http://www.airflow.cz/produkty/pristroje/diff.php


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, radiální horkovzdušné ventilátory, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis ...