Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Retrofit, téma i pro ebm-papst CZ

Pojem Retrofit můžeme definovat jako výměnu stávající technologie za novější, modernější, účinnější a zároveň úspornější. Praktikuje jej tedy kdokoli, kdo mění nějakou stávající, ještě sloužící technologii nebo pouze její část za účelem zlepšení komfortu či snížení nákladů.

Na veletrhu Aquatherm Praha 2018 byl zajímavým tématem v doprovodném program RETROFIT. Téma úzce související s aktuálními úsporami a zároveň téma, které stále nepatří mezi často zmiňované. Během posledních pár let se výraz retrofit ale objevuje stále častěji.
Následující přednáška Ing. Aleše Jakubce, jednatele ebm-papst CZ s.r.o., je dalším záznamem, kterým chceme podpořit známost této cesty, která není jednoduchá, ale pro investora slibuje významné úspory při nižších investičních nárocích.

"Retrofit je stále ne úplně běžný termín, který znamená něco dovybavit, obnovit, vylepšit. Ale k tomu potřebujeme znát stávající stav. Potřebujeme pasportizaci, tedy technickou inventuru stavu," zahajuje přednášku Ing. Jakubec a zároveň vyjmenovává cíle projektů v režimu retrofit:
úspora provozních nákladů zvýšením účinnosti, zvýšení výkonu, snížení hlučnosti, které se řeší čím dále více, snížení nákladů servis, snadnější dostupnost náhradních dílů po upgradu, redundance systému.

"Pasportizace u VZT systémů není jednoduchá, jelikož většinou chybí podklady, údaje jsou nepřesné a nejsou zdokumentovány změny systému.To znamená, že vše je třeba naměřit, provést křížová měření za použití různých metod, posbírat data v časovém horizintu pro určení návratnosti investice a zajistit projekt dílčích mechanických a elektrických úprav. Výsledkem příprav je pak kalkulace celových nákladů a návratnosti," říká Ing. Jakubec.


V článku Modernizace zařízení metodou retrofit, legislativní požadavky a případová studie snížení provozních nákladů je pak popsána případové studie - výměna ventilátorů ve větracích a vytápěcích jednotkách od firmy Remak umístěných ve skladových prostorách ve společnosti ebm-papst CZ s.r.o. a instalovaných kolem roku 2004. Po porovnání jak provozních, tak instalačních nákladů se ukázalo, že návratnost vložené investice je v řádu 14 – 15 měsíců.

Další přednáškou z bloku byla například Retrofit z pohledu měření a regulace od Ing. Jana Vidima

 
 
Reklama