Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ZIEHL-ABEGG - Nový potenciál RETROFIT ventilátorů v systémech HVAC - RETROFIT

RETROFIT je v současné době velmi diskutovaný pojem ve všech oblastech. V případě HVAC systému se jedná o úpravu vzduchotechnického a klimatizačního zařízení tak, aby se jeho následným provozem dosáhlo zvýšení komfortu uživatele, rozšíření funkcí zařízení nebo i snížení náročnosti údržby a nedá se opomenout, že se jedná o snížení energetické náročnosti.

Jaroslav Kolman, MBA ze společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. doporučuje neprosazovat RETROFIT jako takový, ale spíše hledat s možnými zákazníky odpovědi na otázku:,, Co je pro ně přínosem v této oblasti ?“ Jedním z příkladů je jít tímto směrem především tam, kde není možné umístit nové VZT zařízení s ohledem na požadavky ECOdesign 2018.
Jaroslav Kolman, MBA ze společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. doporučuje neprosazovat RETROFIT jako takový, ale spíše hledat s možnými zákazníky odpovědi na otázku:,, Co je pro ně přínosem v této oblasti ?“ Jedním z příkladů je jít tímto směrem především tam, kde není možné umístit nové VZT zařízení s ohledem na požadavky ECOdesign 2018.

Na základě tohoto trendu společnost Ziehl-Abegg, přední světový výrobce ventilátorů, uspořádala na toto téma 25.5.2018 odborný seminář RETROFIT. V tomto semináři kromě teoretických přednášek zaměřených především na ventilátory a možnosti jejich regulace zaznělo několik praktických příkladů, jak vypadá RETROFIT v praxi.

Seminář zahájil Ing. Pavel Halabala, jednatel společnosti Ziehl-Abegg s.r.o., stručným přehledem výrobního koncernu a českého zastoupení. Následně zdůraznil, že RETROFIT není jen prostá výměna ventilátoru za ventilátor, ale že je nezbytné také zjistit stávající provozní podmínky (revize technické dokumentace a měření), aby bylo dosaženo optimálního výsledku, nejčastěji snížení energetických nákladů na provoz zařízení, snížení akustické zátěže, zvýšení spolehlivosti zařízení, a to bez nutnosti úprav připojovacího a montážního místa.

Stručné informace z jednotlivých částí semináře:

1. RETROFIT jednotek AHU

Jaroslav Kolman, MBA (MAX vent - Machines & Systems Engineering, Retrofit) představil praktické příklady modernizace AHU jednotek. Modernizace výrobny polovodičů a modernizace odsávání v nemocnici, dvě zdánlivě rozdílné realizace měly kromě požadované úspory, společný požadavek - zvýšení provozní spolehlivosti a snížení hlučnosti a vibrací. Návratnost byla u obou projektů necelé 3 roky.

Zajímavé bylo také porovnání účinnosti ventilátorových kol ZAbluefin a C-steel, kde byly vidět rozdílné výsledky, které poukázali na smysl RETROFITu.


2. RETROFIT průmyslových chladírenských zařízení

Pavel Čermák (Procesfans - Machines & Systems Engineering, Agricultural) představil hlavní oblasti RETROFITu u axiálních ventilátorů. Opět uvedl praktické realizace za použití produktové řady ZAplus – využívající vzájemně optimalizované části – skříně jako difusoru, ECblue motoru a speciálních lopatek „owlet“. Široké příslušenství a možnosti instalace nabízí výraznou úsporu v rámci nezbytné údržby a servisu, tento prvek RETROFITu začíná být velmi žádaný. Další benefitem jsou požadavky na snížení hluku, zajímavé výsledky u jednoho ventilátoru se dá hovořit o snížení 2dB(A) .


3. Projekty energetických úspor

Příspěvek pana Ing. Radka Vrány, technického ředitele ze společnosti Amper Savings, a.s. – ukázal na praktičnost a výhody (cíle) v projektech energetických úspor, které již fungují. Potenciální úspory v oblasti výměn, náhrad u starších ventilátorů jsou zajímavé a přináší snížení provozních nákladů pro investory.

4. RETROFIT chladírenského nábytku

Ing. Peter Pribyl (Slovak market + Small fans, Products ZIEHL) se věnoval především ECQ ventilátoru, který může být využit pro RETROFIT chladírenského nábytku. ECQ ventilátor má ATEX certifikaci pro výbušná chladiva. Dokáže ušetřit až 1kWh za den.

5. Nástroje pro návrh a realizaci výměn ventilátorů

Důvodů, proč zařízení regulovat, je několik – nastavení přesného pracovního bodu, jeho změna, úspora energie, životnost ventilátoru a v neposlední řadě splnění legislativních požadavků, uvedl Ing. Tomáš Reček (FANS & Controlers + Productgroups HVAC, Refrigeration).

V další části své prezentace představil ZAcode.  Je to jednotný systém filozofie nastavení komponentů MaR, který usnadňuje komunikaci a řízení jednotlivých zařízení.

Poslední část věnoval výběrovému softwaru FANselect, který nabízí na web stránkách možnost stažení online/off-line verze. Následný výběr ventilátoru umožní získání výkresu, charakteristik a dalších technických informací.

6. Produktové portfolio ZIEHL

Možnosti měření, kontroly, monitorování na nejvyšší úrovni prvků společnosti ZIEHL industrie-elektronik, kterou společnost Ziehl-Abegg zastupuje, představil Ing. Peter Pribyl. Jedná se o zajímavé doplňkové portfolio.

Závěrečné slovo měl opět jednatel společnosti Ing. Pavel Halabala. Přítomným ukázal schéma k docílení realizace RETROFITu u investora, realizační firmy a společnosti Ziehl-Abegg. Společnost Ziehl-Abegg s.r.o. je pro RETROFIT dobře připravena a jak řekl: „Jsme tu pro vás s řešením a podporou“.

Kontaktní osoby pro projekty Retrofit:
Česká republika: Jaroslav Kolman, MBA - jaroslav.kolman@ziehl-abegg.cz
Slovensko: Ing. Peter Pribyl - peter.pribyl@ziehl-abegg.cz


Jak vypadá situace v oblasti RETROFIT pro HVAC zařízení například v Německu a jaké jsou možnosti tamního trhu? Podívejte se na video z letošního AQUATHERMU. „RETROFIT je velkou příležitostí pro vás i pro nás,“ zdůraznil v rozhovoru pan Michael Hofmann, Ziehl-Abegg SE.

Můžeme u nás očekávat vyšší zájem o přestavby vzduchotechnických jednotek?
Vzduchotechnické jednotky jsou zařízení s poměrně vysokými nároky na spotřebu elektrické energie. V zájmu uživatelů těchto zařízení by mělo být zjištění kolik elektrické energie provozovaná zařízení spotřebují a jak vysoké jsou jejich provozní náklady? Ziehl-Abegg vypracuje všem zájemcům o výměnu starých ventilátorů za nové ventilátory s vysokou účinností návrh s výpočtem návratnosti. V řadě případů budete překvapeni částkou, kterou lze ušetřit na provozních nákladech starších vzduchotechnických zařízení.
Ziehl-Abegg - potenciál v oblasti RETROFITU
Pan Hofmann informuje o potenciálu prodeje ventilátorů v Německu pro inovace starších vzduchotechnických zařízení. Německý Ziehl-Abegg SE spustil pro oblast výměn ventilátorů program RETROFITBLUE. Zájemci z ČR se o programu RETROFITBLUE doví více na odborném semináři, který pořádá Ziehl-Abegg s.r.o. dne 25.5.2018. Pan Hofmann věří, že při jeho příští cestě do ČR bude zvýšený zájem zákazníků o tuto oblast a těší se na odborné diskuze.
 
 
Reklama