Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Moderní návrh větrání hromadných garáží a trendy v konstrukci a návrhu ventilátorů

V současné době je moderním trendem pro návrh větrání uzavřených hromadných garáží využívání modelací, díky kterým získáme představu o rychlostech a směrech proudění vzduchu ve zkoumaném prostoru. Z výsledků provedené simulace je možné určit optimální umístění vyústek a získat nutné výkonové parametry pro návrh ventilátoru.

Návrhové programy výrazně usnadňují práci projektantů vzduchotechniky. Aby byla výše navržená koncepce větrání funkční a efektivní, je dále nutné podle výstupních parametrů zvolit nejvhodnější typ ventilátoru pomocí selekčního softwaru. Při vývoji nových typů ventilátorů pro požární větrání jsou kladeny specifické nároky i na samotnou konstrukci ventilátoru.

Metoda počítačové analýzy proudění (Computational Fluid Dynamics)

Proudění vzduchu je často velmi složité předpovědět, obzvláště v uzavřených prostorech, kde je nutné zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu do všech míst. Manuální výpočetní metody mohou být užitečné v případě méně rozsáhlých budov, kde je pohyb vzduchu lépe předvídatelný. Jejich přesnost u rozsáhlých prostor však nebývá dostatečná. V tomto případě je možné s výhodou použít počítačovou analýzu proudění (Computational Fluid Dynamics - CFD), která umožní větrací systém správně navrhnout.

Typickým prostorem, pro optimální využití simulačních programů, jsou uzavřené hromadné garáže. Zde je účinné větrání naprostou nutností (odvětrání CO). V mnoha projektech větrací systém zajišťuje současně i odsávání tepla a kouře v případě požáru. Pro tyto účely lze s výhodou použít proudových ventilátorů, pomocí nichž dokážeme účinnost celého systému odvětrání ještě zvýšit. Pokud jsou proudové ventilátory použity pro požární odvětrání, musí pracovat ve smyslu bezpečné evakuace osob a napomoci tak k účinnému hasebnímu zásahu.

Instalované ventilátory se tak stávají při požáru součástí předem navrhovaného záchranného systému.

K navržení optimálního větracího systému existuje řada softwarových nástrojů, které projektantům poskytují vizualizace různých scénářů. Jak bylo výše uvedeno, lze pomocí CFD nástrojů simulovat jak proudění vzduchu v případě provozního větrání, tak i v případě aktivace požárního větrání v případě požáru.

Základní informace o systému CFD:

  • software CFD analýzy používá pro simulaci proudění numerické metody a algoritmy
  • systém CFD je obzvláště užitečný při analýze proudění vzduchu nebo kouře ve zkoumaném prostoru
  • CFD analýza nabízí vizualizaci pohybu vzduchu, která umožňuje konstruktérovi optimalizovat umístění a orientaci vyústek či proudových ventilátorů v prostorách garáže
  • CFD simulace umožňuje zajistit normou dané podmínky prostředí pro pohyb osob nacházejících se uvnitř garážeObr. 1 Počítačová analýza proudění vzduchu ve zkoumaném prostoru

Výběr ventilátorů pomocí firemních návrhových systémů


Obr. 2 Výstup z návrhového programu

Návrh ventilátoru je možné obecně provést buďto podle dostupných p-V charakteristik anebo za použití návrhového softwaru. Výhodou těchto softwarových systémů je snadný a správný návrh projektem požadovaných ventilátorů, který musí odpovídat výše zmíněné analýze a ověřené projektové dokumentaci. Nesprávně navržené ventilátory negativně ovlivňují účinnost odvětrání a zvláště v případě odvodu tepla a kouře mohou ztížit evakuaci osob a zásah hasičů

Většina předních výrobců ventilátorů na svých webových stránkách takový návrhový systém nabízí. Příkladem je on-line návrhový systém EasyVent společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., který poskytuje vedle běžného návrhu ventilátoru ve své nadstavbě i získání výkresů daného typu ventilátoru ve formátu 2D i 3D pro různé typy programů (např. STEP, SolidWorks atp.). Databáze ventilátorů se v rámci zmíněného systému neustále rozšiřuje.

V současné době lze pomocí tohoto softwaru navrhovat také radiální ventilátory určené pro průmysl. Projektant nebo obecně zákazník může vybírat typy pro prostředí s nebezpečím výbuchu, ventilátory z nerezu a plastu (zhotovené z AISI 304, AISI 316, PVC, PP, PE), dále pak průmyslové ventilátory pro vzdušinu o teplotě do 300°C. Systém umožňuje stahovat technické podklady, jako jsou katalogové listy apod. Díky on-line aplikaci je zaručena aktuálnost těchto dokumentů. V rámci systému je možná též archivace technických listů vybraných ventilátorů pod daným jménem.

Radiální ventilátory pro odvod tepla a kouře s frekvenčním měničem

Díky moderním technologiím se podařilo konstruktérům navrhnout novou řadu ventilátorů, které lze použít jak pro provozní, tak i pro požární větrání. Výhodou je možnost snadného dodatečného zaregulovaní ventilátoru vzhledem k potřebě potrubní sítě. Výsledkem vývoje je ventilátor s typovým označením CACB/CACT ECOWATT certifikovaný podle ČSN EN 12 101-3 pro odvod tepla a kouře v třídě F400(120) (Obr. 3). Ventilátor je osazen oběžným kolem s dopředu zahnutými lopatkami napřímo poháněným třífázovým asynchronním motorem. Je umístěn v pozinkované akusticky zatlumené skříni.


Obr.3 Radiální ventilátor s frekvenčním měničem certifikovaný
dle ČSN EN jako celek

Požadavek možného zaregulování ventilátoru je řešen osazením frekvenčního měniče. Tento typ ventilátoru je dodáván s frekvenčním měničem jako celek a tak byl i podle výše jmenované normy ČSN EN certifikován, lze jej tedy umístit do potrubní trasy určené pro odvod tepla a kouře. Z konstrukčního hlediska je nutné, aby byl umístěn mimo požární úsek. Ventilátor je dodáván ve verzi s možností jednofázového napájení CACB 230 V 50 Hz nebo ve variantě pro třífázové napájení CACT 230/400 V 50 Hz. Díky akusticky zatlumenému plášti vyzařuje do svého okolí relativně málo hluku. To je žádoucí zvláště tehdy, je-li provozován v takzvaném dvojím provozu. Popisovaný ventilátor lze umístit i na střechu budovy. V tomto případě je však nutné osazení protidešťové stříšky, která je dodávána jako příslušenství.


Obr.4 Radiální ventilátor pro umístění na střechu nebo do šachty.

Radiální ventilátory konstruované pro umístění do šachty nebo na střechu

Ventilátory typu CVHT (Obr. 4) byly projektovány s důrazem na nízkou hladinu hluku. Tyto typy byly taktéž schváleny pro odvod tepla a kouře v třídě F400(120). Lze jej umístit jak do šachty, tak na střechu budovy (Obr. 5). V případě instalace na střechu, musí být osazena protidešťová stříška.


Obr. 5 Příklad umístění ventilátoru do šachty

Obr. 5 Příklad umístění ventilátoru do šachty

Axiální ventilátory a ovládání frekvenčním měničem

V případě potřeby výkonného a cenově dostupného ventilátoru je možné použít ventilátory typu TGT/THGT (Obr. 7). Základem tohoto typu ventilátoru je axiální oběžné kolo s ve výrobě nastavitelným úhlem natočení klapek. Plášť ventilátoru je zhotoven z žárově zinkovaného ocelového plechu a vařených přírub.


Obr. 7 Axiální ventilátor konstruovaný
pro provoz s frekvenčním
měničem

Svorkovnice pro připojení napájecího napětí může být podle přání zákazníka umístěna buď standardně na plášti, nebo uvnitř skříně na motoru ventilátoru. Ventilátory jsou dodávány od průměru 400 mm do 1600 mm. Díky antikorozní úpravě pláště je možné umístění do vnitřního i venkovního prostředí. Řada ventilátorů THGT je testována podle ČSN EN 12 101-3 pro provoz v režimu odvod tepla a kouře. Otáčky ventilátorů TGT/THGT je možné v provozním režimu větrání a v určitém rozsahu otáček ovládat frekvenčním měničem. Pro celou řadu TGT ventilátorů lze využít nabídky moderních frekvenčních měničů společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., které jsou v případě požáru schopné funkce v režimu FIRE MODE - mód měniče, užívaný v případě potřeby při evakuaci osob (schodiště, tunely atp.).

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., jakožto společnost skupiny Soler Palau Ventilation Group, se podílí na výzkumu a vývoji a určuje tak nové moderní trendy v oblasti větrání.


ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Výrobce profesionální vzduchotechniky. Nabídka pro odborné vzduchotechnické firmy a projekční specialisty, OEM partnery. Hobby sortiment obsahuje nabídku produktů, jejichž instalaci lze zvládnout svépomocí a je vhodný pro rodinné domy a bytovou výstavbu.