Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ako vetrať športové a viacúčelové haly bez prievanu a hluku?

Datum: 28.12.2015  |  Organizace: Hoval SK spol. s r.o.  |  Firemní článek

Požiadavky na vetranie, vykurovanie a chladenie viacúčelových priestorov a športových hál sú špecifické a pri ich riešeniach stojí za zváženie zamyslieť sa nad možnosťami a výhodami využitia decentralizovaných vetracích jednotiek.

Hoval SK spol. s r.o.
Rozvojová 2
04011 Košice

tel.:+421 552 404 014
e-mail:
web:www.hoval.sk

Požiadavky na projektovanie športových hál sú stanovené napr. normou DIN 18032-1, ktorá udáva najčastejšie používané typy hál uvedené v tabuľke 1, pričom jednotlivé priestory viacúčelových zariadení bývajú často rozdeľované na menšie ihriská, či plochy, ktorým je vhodné prispôsobiť samotné prúdenie a distribúciu vzduchu. S ohľadom na veľkosti hracích plôch sa spravidla jedná o pole s rozmermi 15 × 27 m alebo 22 × 22 m.

Tabuľka 1: Najčastejšie používané rozmery hál
Typ halyš × d × vpočet polí
Jednoduchá15 × 27 × 5,5 m1 × (15 × 27) m
Dvojitá22 × 44 × 7,0 m2 × (22 × 22) m
Trojitá27 × 45 × 7,0 m3 × (15 × 27) m

Nevyhnutný vzduchový výkon je závislý na spôsobe využitia haly, tj. či sa uvažuje s čisto športovým využitím, športovými podujatiami s divákmi, poprípade viacúčelovým využitím s veľkým počtom účastníkov organizovaných akcií. Na každého športovca je štandardne uvažované so 60 m3/h a na diváka s 20 m3/h vonkajšieho vzduchu. Podľa obsadenosti haly, ktorá sa v priebehu dňa mení, má zmysel zvážiť inštaláciu takého vetracieho systému, ktorý sa dokáže prispôsobiť týmto široko sa meniacim požiadavkám prevádzky.

Úspešný príklad zo zahraničia

Športová hala na ilustračných obrázkoch (Goldbach, Thüringen) je typická dvojúčelová hala s úzkym priestorom tribúny (obrázok 1, 2, 3). Nosná konštrukcia je v tomto prípade tvorená drevenými väzníkmi, ktoré znemožňuje inštaláciu vedenia vzduchového potrubia. Pre vetranie priestorov športovej haly bol z tohoto dôvodu zvolený decentrálny systém, pričom každé herné pole je ošetrené jednotkou so spätným získavaním tepla a prietokom vzduchu 5500 m3/h.

O vykurovanie haly sa starajú tieto jednotky, vybavené automaticky prestaviteľnou vírivou výustkou Air-Injector. Výustka intenzívne a bez prievanu dodáva čerstvý vzduch do jednotlivých častí haly a zabezpečuje požadovanú teplotu.

Podľa meraní teplotnej stratifikácie, ktorá činí 0,2 K/m prispievajú decentrálne vzduchotechnické jednotky na základe zníženého teplotného rozdielu medzi podlahou a stropom k očakávaným úsporám energie.

Obr. 1: Športová hala vykurovaná a vetraná decentrálnymi jednotkami
Obr. 1: Športová hala vykurovaná a vetraná decentrálnymi jednotkami
Obr. 2: Športová hala Goldbach
Obr. 2: Športová hala Goldbach

Obr. 3: Jednotka vybavená tlmičmi hluku privádzaného a odvádzaného vzduchu
Obr. 3: Jednotka vybavená tlmičmi hluku privádzaného a odvádzaného vzduchu
Obr. 4: RoofVent rez
Obr. 4: RoofVent rez

Keďže sú na základe viacúčelového využitia haly kladené nároky aj na ich tichšiu prevádzku, sú VZT jednotky vybavené tlmičmi hluku privádzaného a odvádzaného vzduchu. Rozdielny stupeň obsadenosti haly potom v konkrétnych prípadoch pomáhajú riešiť ventilátory s frekvenčnými meničmi. Redukovaný výkon prispieva k nehlučnej prevádzke vetrania.

 

Chytrá regulácia pre nezávislú prevádzku v rôznych častiach haly

Zariadenie je ovládané a regulované špeciálne vyvinutým systémom merania a regulácie určeným pre decentrálne vzduchotechnické jednotky, umožňujúcim nezávislé druhy prevádzky podľa využitia jednotlivých častí haly. Dá sa tak napríklad zaistiť vetranie jednej časti a pritom v druhej iba temperovať na zníženú teplotu.

Súčasťou systému ovládania je aj automatická regulácia nastavenia výustiek podľa diferencie teploty privádzaného vzduchu a interiérovej teploty. Priestor je tak rovnomerne vyvetraný, chladený, či ohrievaný pri všetkých prevádzkových okolnostiach bez vzniku prievanu.

Celkový výsledok je veľmi presvedčivý. Užívateľ oceňuje predovšetkým zaistenie tepelnej pohody vnútorného priestoru a prevádzkovateľ zasa bezúdržbovú, spoľahlivú a energeticky optimálnu prevádzku.

Skúsenosti iných športových hál ukazujú, že aj pri poliach 15 × 27 m sa dá výustkami Air-Injector nastaviť veľmi dobré rozdeľovanie vzduchu a dosiahnutie požadovaných teplôt. Porovnanie s bežne používanými tryskami s dlhým dofukom ukazuje, že zariadenia bez výustky Air-Injector nie sú schopné docieliť rovnako vyrovnané rozdelenie vzduchu a teploty.

Použitie decentrálnych jednotiek je vhodné práve v prípadoch športových a viacúčelových hál. Absenciou vzduchovodov, nízkou hmotnosťou a kompaktnosťou jednotiek prinášajú decentrálne VZT systémy zaťaženie konštrukcie o 70 % nižšie oproti centrálnemu vzduchotechnickému zariadeniu, čo znamená okrem iného ľahšiu celkovú konštrukciu haly. Priaznivá hmotnosť a malé zaťaženie umožnuje jednoduché začlenenie do strechy aj v prípade rekonštrukcie existujúcich objektov. Eliminuje sa potreba hľadania priestorov pre technické miestnosti, resp. strojovne vzduchotechniky.

Jednotky sa dodávajú kompletizované a elektricky pripravené pre jednoduchú inštaláciu. Tým sú náklady na konštrukciu a inštaláciu optimalizované. Samotná montáž je potom veľmi rýchla.

Prínosom decentrálnych systémov je predovšetkým jednoduchá prispôsobiteľnosť podľa rozmanitých požiadaviek športových a viacúčelových hál s dôrazom na úsporu prevádzkových nákladov, pričom investícia do týchto systémov je konkurencieschopná z hľadiska obstarávacej ceny.

Nová generácia úsporných kompaktných vzduchotechnických jednotiek RoofVent prešla značnými zmenami a je pripravená na požiadavky Smernica ErP o EcoDesign pre rok 2016 i 2018. Viac o nových jednotkách sa dozviete na http://www.hoval.sk/produkty/roofvent/.

 

Datum: 28.12.2015
Organizace: Hoval SK spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Větrání a klimatizace