Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regulace místností v budově nádraží v Haagu

Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v 70. letech. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.

Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v letech 1970 až 1973. Je to multifunkční železobetonová stavba se skleněnou fasádou, vysoká 60 m. V jejích 15 patrech se nacházejí kanceláře, obchody a restaurace, přičemž první dvě podlaží prorůstají do nádražní haly. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.

Regulátor má dva PWM výstupy pro chlazení a topení a oddělené čidlo teploty, které je přímo před výměníkem jako čidlo na přívodu. Ten zásobuje centrální vzduchotechnika pro patro. Pro zákazníka bylo důležité, že Domat Control System nabízí adresování a konfiguraci regulátorů předem zdarma, takže na krabičkách i zevnitř na regulátorech již byly štítky s adresami a čísla místností, do nichž měly být regulátory instalovány. Toto opatření šetří čas a snižuje riziko chyb při montáži.

Díky tomu, že regulátory používají otevřenou komunikaci protokolem Modbus po sběrnici RS485, nebyl problém zaintegrovat regulaci jednotlivých místností do řidicího systému budovy (dodávka Priva). Komunikace se využívá pro monitoring, ale především pro řízení centrálních poklesů teplot: regulátory jsou sdruženy do logických skupin po patrech a částech pater podle způsobu využití místností a rozdělení nájemcům, přičemž každá skupina má vlastní časový program.


Pohled na budovu ze severní strany

Velkorysé architektonické řešení umýváren

Regulátory, kterých je v budově celkem 693, jsou instalovány v patrech 2 až 13. Standardně je na patře použito 60 regulátorů, pouze ve 2. patře je osazena pouze severní polovina budovy — jižní je součástí nádražní haly. Každé patro je připojeno na zvláštní sběrnici, která vede do příslušné primární DDC podstanice. Kromě již zmíněných časových programů po skupinách je zde ještě funkce nulování korekce požadované hodnoty: pokud si uživatel přes den změní požadovanou hodnotu otočným knoflíkem, po nočním poklesu se požadovaná teplota centrálním povelem vrátí na původní hodnotu. Výsledkem těchto opatření je ohodnocení energetické náročnosti budovy stupněm D+, a samozřejmě snížené účty nájemců za energie.


Zapojení regulátoru UC230

Regulátor UC230

Další informace o revitalizaci nádraží v Haagu a jeho nejbližšího okolí na oficiálních stránkách


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.