Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla

Zjednodušený výpočet pomůže při posouzení ekonomické výhodnosti větrání s rekuperací tepla. Tepelná ztráta větráním je zejména u novostaveb nezanedbatelnou částí celkových tepelných ztrát a proto je rekuperace (zpětné získávání) tepla z větracího vzduchu, jednou z možností jak ušetřit za vytápění a současně zajistit zdravé vnitřní prostředí v domě.

Větraný prostor

Lokalita

Rekuperace

Cena energie

Výsledky

Ztráta tepla větráním bez rekuperace kWh/rok
Ztráta tepla větráním s využitím rekuperace kWh/rok
Úspora tepla na ohřev vzduchu kWh/rok
Kč/rok
Spotřeba a cena elektrické energie na provoz větrací jednotky v otopném období kWh/rok
Kč/rok
Roční úspora při využití rekuperace během otopného období Kč/rok
Spotřeba a cena elektrické energie na provoz větrací jednotky mimo otopné období kWh/rok
Kč/rok

Poznámka

Při provozu rekuperace je třeba počítat ještě s náklady na pravidelnou výměnu filtrů, které činí zhruba 1000 Kč ročně.


 
 
Reklama