Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulky a výpočty

Všechny výpočty   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie  

rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací

Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Výpočet tlakové ztráty místními odpory

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče

Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením

Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče


Technické tabulky


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Složení atmosferického vzduchu

Hustota suchého vzduchu

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze


Vlastnosti paliv

Porovnání vlastností topných plynů


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí

Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Produkce tepla a vodní páry osob podle činnosti

 
 
Reklama