Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Tabulky udávají vnitřní výpočtové teploty a relativní vlhkosti vzduchu místností a prostor staveb pro bydlení, administrativních budov, zdravotnictví, školní budovy, služby, sportovní stavby, průmyslové provozy a další podle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210.

Druh vytápěné místnosti Výpočtová vnitřní teplota Relativní vlhkost vzduchu
ti [oC] φai[%]
1. Obytné budovy    
1.1trvale užívané    
obývací mostnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje 20 60
kuchyně 20 60
koupelny 24 90
klozety 20 60
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) 15 60
vytápěná schodiště 10 60
1.2 občasně užívané (rekreační)
- v době provozu
   
obývací mostnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje 20 60
kuchyně 20 60
koupelny 24 90
klozety 20 60
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) 15 60
vytápěná schodiště 10 60
- mimo provoz 5 80
2. Administrativní budovy    
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 20 60
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, klozety aj.) 15 60
vytápěná vedlejší schodiště 10 70
haly, místnosti s přepážkami 18 70
3. Školní budovy    
učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 20 60
učební dílny 18 65
tělocvičny 15 70
šatny u tělocvičen 20 60
lázně a převlékárny 24 90
ordinace a ošetřovny 24 80
vytápěné vedlejší místnosti chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.) 15  
mateřské školy    
   - učebny, herny, lehárny 22 50
   - šatny pro děti 20 60
   - umývárny pro děti, WC 24 80
   - izolační místnosti 22 50
4. Zdravotnická zařízení    
4.1 jesle    
učebny, herny, lehárny 22 50
šatny pro děti 20 60
umývárny pro děti, WC 24 80
izolační místnosti 22 50
4.2 zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace 24 50
čekárny, chodby, WC 20 60
4.3 nemocnice    
pokoje pro nemocné 22 60
vyšetřovny, přípravny 24 80
koupelny 24 90
operační sály 25 70
předsíně, chodby, WC, schodiště 20 60
4.4 domovy důchodců    
obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně 20 60
koupelny 24 90
klozety 20 60
vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby aj.) 15 60
vytápěná schodiště 10 60
Ostatní zdravotnická zařízení a speciální požadavky - viz Sborník technických řešení (Tepelně technická zařízení - Zdravoprojekt Praha)    
5. Obchodní    
prodejní místnosti všeobecně 20 60
prodej trvanlivých potravin 18 60
prodej masa, mléčných výrobků, ovoce 15 70
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety, aj.) 15 70
vytápěná schodiště 10 70
kancelářské místnosti 20 60
chladírny 2 až 5 80
sklady dle požadavků 70 až 90
6. Hotely a restaurace    
pokoje pro hosty 20 60
koupelny 24 90
hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály 20 60
hlavní schodiště 15 70
kuchyně 24 80
vedlejší místnosti (chodby, klozety, aj.) 15 70
vedlejší schodiště 10 70
7. Koleje a ubytovny    
pokoje, hovorny, společenské místnosti 20 60
společná noclehárna 16 až 18 60
umývárny 24 80
zařízení mimo provoz 5 80
8. Divadla, kina, koncertní sály a jiné kulturní místnosti    
hlediště a sály včetně přilehlých prostorů 20 60
chodby, schodiště, klozety 15 70
kancelářské místnosti 20 60
šatny pro účinkující 22 až 24 60
koupelny 24 90
výstavní sály, depozitáře (nebo dle zvláštních požadavků) 15 55
9. Sportovní budovy    
9.1 sportovní haly    
tělocvičny, haly 15 70
šatny, převlékárny 22 60
umývárny, sprchy, místnosti pro masáž 24 90
9.2 bazénové haly    
pro dospělé 28 85
pro děti 30 80
klidný provoz (zakrytá hladina) 15 70
sprchy 24 90
šatny 22 80
9.3 sauny    
sauny 115 0
prohřívárny 10 90
ochlazovny 22 60
odpočívárny 22 60
9.4 zimní stadiony    
tréninkové haly (bez diváků) -5 90
haly s diváky 15 až 20 75
10. Nádraží, letiště    
čekárny, letištní odbavovny (uzavřené) 20 60
nádražní haly (uzavřené) 15 70
11. Zemědělské stavby    
11.1 stájové    
zateplené stáje pro dojnice 14 85
výkrm skotu 6 95
odchov mladého dobytka 6 85
dochov selat 18 až 21 75
nosnice 20 50
bahnice s jehňaty 6 80
11.2 pěstební    
pěstírny žampiónů (krátkodobě při desinfekci) 60 100
pěstírny plodnic žampiónů čekankových puků 16 až 18 90
naklíčovny brambor 12 90
11.3 skladovací    
sklady brambor 2 až 5 92
chladírny ovoce a zeleniny viz ČSN 14 8102
12. Průmyslové stavby    
12.1 průmysl hutního a těžkého stojírenství    
válcovny, slévárny, opracování a tvarování oceli 16 49
válcování a lisování za tepla, provozy pecí, vychlazování odlitků, kovárny lehké a střední 20 45
12.2 průmysl hutní    
elektrolýza zinku 18 61 až 75
válcovací trať na ploché předvalky, tepelné provozy 20 45
Thomassování a Bessemerování 25 30
tažení a válcování trub za studena, svařované trouby 16 49
výroba vysokopevných trub 16 50 až 60
12.3 průmysl strojírenský    
závod kovových konstrukcí, výroba armatur, nářaďovny, svařovny 16 49
mechanické dílny, výroba elektrotechniky - jemná montáž 16 až 18 60
výroba měřidel, nářadí, ložisek, drobná výroba kovodělná 16 až 20 60
12.4 průmysl stavebních hmot 16 50 až 60
12.5 průmysl sklářský, keramický a porcelánu    
výroba skleněné příze 20 až 26 60 až 65
místnost pro řezání 18 15
kontrola vrstvy vinylu 13 15
pece pro sušení vinylu 60 až 65 5
tavení skla 25 30
12.6 průmysl dřevařský 16 49
12.7 průmysl papírenský    
sklad papíru 15 až 27 40 až 60
řezání, klížení, vázání 15 až 20 50 až 60
haly papírenských stolů 20 75
12.8 průmysl polygrafický    
tiskárny 20 až 24 60 až 65
kamenotisk 15 až 24 40 až 60
12.9 filmový průmysl    
sušení filmů 28 až 32 20 až 50
kondiciování filmů, řezání, perforování, balení 19 až 24 60 až 65
filmové laboratoře 20 až 26 45 až 60
sklad filmů 16 až 24 40 až 65
12.10 průmysl textilní    
bavlnářské přádelny 22 až 24 50 až 65
bavlnářské tkalcovny 20 až 24 60 až 75
hedvábnické tkalcovny 20 až 24 65 až 75
přádelny vlněných přízí 20 až 24 60 až 75
vlnařské tkalcovny 20 až 24 65 až 75
lnářské přádelny 20 až 24 60 až 75
lnářské tkalcovny 20 až 24 65 až 75
pletařský průmysl 20 až 24 60 až 75
12.11 průmysl kožedělný a obuvnický    
sklady kožešin 0 až 15 40 až 70
sklady koží 15 až 22 40 až 65
12.12 průmysl potravinářský    
12.12.1 cukrovinky čokoláda    
náplně pro povlečení 23 až 26 45
ruční namáčení 16 až 18 45 až 50
balení 19 45 až 50
skladování bonbónů 13 až 15 50
výroba pastilek 17 40 až 60
ochlazování a balení 21 až 24 40 až 45
sklad ořechů 2 až 13 50 až 70
12.12.2 pekárny    
sklad surovin 22 až 26 60
těstárny, kynárny a tvarování 26 60
provozy s pecemi 26 65
výroba pečiva 23 až 25 60
výroba trvanlivého pečiva 27 60
12.12.3 mlékárny    
stáčení mléka, výroba másla 18 až 20 80
výroba tvarohu 15 až 20 90
výroba a plnění krémů 18 až 20 90
pasterace 10 až 24 45 až 90
12.12.4 pivovary    
sladovny 10 90
varny 5 až 45 60 až 90
spilky 5 až 10 60 až 90
ležácké sklepy otevřené 2 80 až 90
12.12.5 sklady potravin    
chladírny    
chladírny ovoce a zeleniny dle druhu -1 ± 7 90
chladírny masa 0 ± 2 90
chladírny ryb -2 ± 1 80 až 90
mrazírny    
mrazírny ovoce a zeleniny -18 až -23  
mrazírny masa, zvěřiny a ryb -30 až -35  
sklady potravin 10 70
12.13 průmysl zdravotnický    
lisování tabletek 25 40
sklad prášků a balírna 24 35
mletí, výroba ampulek biologická výroba 24 až 26 35
játrový extrakt 24 až 26 10 až 15
séra 23 až 26 30
místnost pro větší zvířata 24 až 27 40 až 50
místnost pro malá zvířata 23 až 26 50 až 55
mikroanalýza 27 50
12.14 tabákový průmysl    
místnost vah, vlhčení, vanové vlhčící jednotky, rozběrna, třídírna, řezárna 20 až 26 70 až 80
sklad řezaného tabáku, hala cigaretových strojů 20 až 26 65
sušení hotových cigaret 28 až 32 nízká
sklad hotových cigaret 20 až 26 60 až 70
fermentace tabáku 25 až 60 měnitelná
12.15 průmysl obslužný    
vodojemy, manipulační komory, malé čistírny odpadních vod, úpravny vod 1 90
trafostanice te viz tabulka A.1 80 až 90
U všech typů objektů, není-li uvedeno jinak, platí:    
svlékárny 10 60
šatny    
   - jen pro odkládání svrchního oděvu 15 60
   - pro převlékání 20 60
umývárny
   - jen pro mytí do půl těla 22 80
   - sprchy a převlékárny u sprch 24 90
hygienické koutky pro ženy 24 60
kancelářské místnosti, vrátnice apod. 20 60
chodby, klozety a jiné vedlejší místnosti 15 70
vytápěná schodiště 10 70
13. Různé místnosti    
jídelny 20 60
kuchyně (pro hromadné stravování) 15 80
garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu 5 80

Poznámky:
Normy

  • ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
  • ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, 5/1994 - norma byla v roce 2008 zrušena, ale uvedené hodnoty relativní vlhkosti žádný jiný předpis neupravil

 
 
Reklama