Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky na větrání bytových prostorů

Požadavky na větrání obytných prostorů dle ČSN EN 15665/Z1

PožadavekTrvalé větrání
(průtok venkovního vzduchu)
Nárazové větrání
(průtok odsávaného vzduchu)
Intenzita větráníDávka venkovního vzduchu na osobuKuchyněKoupelnyWC
Minimální hodnota0,3 h−115 m3.h−1 na osobu100 m3.h−150 m3.h−125 m3.h−1
Doporučená hodnota0,5 h−125 m3.h−1 na osobu150 m3.h−190 m3.h−150 m3.h−1

Doplňující informace: Pro větrání obytných budov se doporučuje použít nucené podtlakové větrání, hybridní větrání nebo nucené rovnotlaké větrání

Množství větracího vzduchu podle produkce oxidu uhličitého

V tabulce je uvedené množství vzduchu potřebné pro větrání v závislosti na produkci oxidu uhličitého dýcháním a zvolené kvalitě vnitřního vzduchu.

Produkce CO2 [2]
Požadavek
na kvalitu vzduchu
13 l.h-1
člověk v klidu
19 l.h-1
člověk při lehké činnosti
60 l.h-1
člověk při středně těžké práci
77 l.h-1
člověk při těžké práci
1000 ppm
(doporučeno)
22 m3.h-1 na osobu33 m3.h-1 na osobu103 m3.h-1 na osobu133 m3.h-1 na osobu
1200 ppm17 m3.h-1 na osobu24 m3.h-1 na osobu77 m3.h-1 na osobu99 m3.h-1 na osobu
1500 ppm
(přípustná hodnota)
12 m3.h-1 na osobu18 m3.h-1 na osobu56 m3.h-1 na osobu71 m3.h-1 na osobu

Doplňující informace: Hodnoty vypočteny na základě produkce oxidu uhličitého při uvažování venkovní koncentrace CO2 420 ppm [3]

Příklad použití: Pokud budu požadovat maximální hodnotu CO2 v prostoru 1200 ppm a budou v něm dvě středně těžce pracující osoby, najdu si v tabulce, že pro jednu osobu potřebuji 77 m3.h-1 a dále vynásobím počtem osob, tj. množství větracího vzduchu bude 154 m3.h-1.

Poznámky:
Zdroje:
[1] ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha 2011.
[2] DOLEŽÍLKOVÁ, H. Rezidenční mikroprostředí. Disertační práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Praha, červenec 2007.
[3] Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide, Dostupný online: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide 19.7.2023.

Autor:
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.


 
 
Reklama