Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové ventilátory šetří energii a vylepšují bilanci CO2

BritNed (společný podnik britské společnosti National Grid a nizozemské TenneT) je odpovědný za distribuci elektřiny z Nizozemska do Spojeného království. Podmořské silnoproudé kabely spojují Isle of Grain v Kentu s Maasvlakte u Rotterdamu, vzdálené od sebe 256 km a mají přenosový výkon 1000 MW (1 GW).

Pro přeměnu vysokonapěťového stejnosměrného proudu na střídavý je na obou koncích silnoproudého vedení usměrňovací stanice. Tyto velmi výkonné transformátorové stanice, zabírající každá 5 ha, pracují nepřetržitě a produkují přitom obrovské množství odpadního tepla.

Spolehlivé chlazení je proto mimořádně důležité a trvale potřebné. Ale chladicí ventilátory, které běží bez přestávky, spotřebovávají velké množství energie. S ventilátorovým systémem ZAplus je Ziehl-Abegg schopen dosáhnout významného zlepšení současného stavu. Nově instalované chladicí ventilátory mají elektronicky komutované motory, které jsou prokazatelně energeticky úspornější, a tím přátelštější k životnímu prostředí. Praktická konstrukce kompaktního ventilátoru navíc umožňuje snadnou údržbu, která pak nevyžaduje tolik času a tím prodlužuje provozní dobu ventilátorů.

Použití ventilátorů ZAplus (typu ZN080 s EC motorem) významným způsobem redukuje spotřebu energie a bionický profil ventilátorových lopatek, odvozený od sovích křídel, minimalizuje emise hluku. Díky nově instalovaným ventilátorům snížil BritNed spotřebu elektrické energie o 450 000 kWh za rok a bilanci CO2 vylepší o 51 tun za rok.

Zvýšená účinnost není jedinou předností

Zvýšená účinnost ale není jedinou předností, kterou ventilátory ZAplus mají. Aby se zkrátily časy potřebné pro servis a prodloužila se provozní doba ventilátorů, byly ventilátory ZAplus vybaveny speciálním servisním prstencem, který umožňuje jednoduchý přístup pro údržbu a opravy. Celá chladicí jednotka pak nemusí být pro údržbu odstavena a přerušení provozu jsou minimalizována. Před výměnou potřebovala údržba dva týdny, zatímco nyní potřebuje na pravidelnou údržbu pouze jeden den.

Výměna 40 ventilátorů probíhala ve dvou etapách. Kevin Rendell, vedoucí provozu u BritNed, si nemůže vynachválit rychlou a pro obsluhující personál snadnou instalaci nových ventilátorů. Staré demontované ventilátory byly samozřejmě recyklovány.

BritNed Developement Limited


BritNed je „společné sdružení“ (Joint ventures) britského a nizozemského provozovatele sítí National Grid a TenneT. Provozuje podmořské kabelové spojení mezi Velkou Británií a Nizozemím.

Toto spojení bylo uvedeno do provozu v roce 2011. Ca. 260 km dlouhé bipolární spojení 450 kV sestává ze dvou vysokonapěťových kabelů stejnosměrného proudu spojených do jednoho svazku. Jejich přenosový výkon je 1000 Megawatt. Vysokonapěťové propojení, které provozuje BritNed je signifikantní součástí evropské přenosové soustavy pro uspokojení poptávky průmyslu a koncových spotřebitelů Evropské Unie. Hraje rozhodující roli ve strategii Evropské Unie, kterou je vybudování společného evropského trhu s energiemi.

Další informace je možno najít na www.britned.com

Ventilátorový systém ZAplus

Záměny AC ventilátorů za EC technologie jsou podloženy analýzou úspor provozních nákladů. Ventilátorový systém ZAplus, který vyvinula společnost Ziehl-Abegg primárně pro použití v chladírenských aplikacích je řešením pro maximální účinnost, minimální hlučnost a jednoduchou instalaci. Analýzy úspor provozních nákladů jednoznačně dokazují ekonomickou návratnost tohoto systému. Ventilátorový systém ZAplus je maximálně optimalizovaný s důrazem na dosažení maximálně možné účinnosti, snížení hlučnosti a provozních nákladů při zachování pracovního bodu. Základní princip zvýšení účinnosti je daný jednak vzájemnou optimalizací všech funkčních komponent a zároveň snížením hodnot dynamické složky tlaku.

Základní znaky ventilátorového systému ZAplus:

  • bionické křídlo (lopatka) FE2owlet
  • multifunkční ventilátorová skříň
  • spolehlivý motor ECblue ( je možné použít i AC motor )

Konstrukce ventilátorového systému ZAplus se skládá z více komponent. Základem je motor s vrtulí, kde může být použitý buď AC nebo EC motor. Pro výsledný design oběžného kola (vrtule) se využívá technologie nazvaná FE2 – owlet, což je druhá generace profilovaných vrtulí s lopatkami srpovitého tvaru se zoubkovanými okraji pro snížení hlučnosti, k němuž se dospělo studiem sovích křídel. Další neméně důležitou komponentou je skříň ventilátoru, která slouží zároveň i jako difuzor, ve kterém je integrovaný závěs motoru, tzv. statické lopatky. Tyto lopatky mají dvě funkce, jednak pevně drží motor a zároveň svým profilem snižují turbulence proudícího vzduchu. Tím snižují dynamickou složku tlaku a zvyšují účinnost systému, zvyšují „dofuk“ proudu vzduchu a jeho homogennost. Skříň ZAplus je vyrobená z kompozitního materiálu s příměsí skleněných vláken. Proces výroby pomocí vstřikovacího lisování umožňuje vyrobit celou skříň z jednoho kusu materiálu. Výhodou tohoto materiálu je vysoká chemická odolnost, povrch nekoroduje, je stabilní vůči působení UV záření a materiál je recyklovatelný. Garance mechanických vlastností platí pro rozsah teploty okolí od – 40 °C až po + 80 °C.

Ventilátorový systém ZAplus byl primárně vyvinutý pro osazení na výměníky chladírenských zařízení. Ventilátory ZAplus se používají nejenom při výrobě nových jednotek, ale často se používají i pro přestavby stávajících jednotek. V případě náhrady původních ventilátorů za ventilátory ZAplus je třeba ocenit jednoduchou instalaci. Výkonné, plynule regulovatelné a mimořádně tiché ventilátory jsou předurčené pro aplikace v osídlených oblastech, zvlášť v blízkosti obytných budov, kanceláří, škol a nemocnic, kde je nutno otázku hlučnosti posuzovat mimořádně citlivě.

Hodnoty hladiny hluku jsou snížené spolupůsobením několika faktorů. Hlavním faktorem snížení hlučnosti je vyšší účinnost, stejný pracovní bod dosáhneme při nižších otáčkách a patentovaný zoubkovaný tvar hran lopatek, inspirovaným sovími křídly. V případě potřeby je možno dosáhnout dalšího snížení hladiny hluku usměrněním proudu vzduchu pomocí přídavného nástavce (difusoru), připevněného na skříni ZAplus, čímž vytvoříme ventilátorový systém ZAplus+. Použití tohoto systému dokážeme navýšit průtok vzduchu o ca. 5 % při stejném příkonu ventilátoru a hlučnost může klesnout až o 4,5 dB (A). Z ekonomického hlediska spočívá hlavní přínos vysoké účinnosti ZAplus hlavně v úspoře provozních nákladů, a to až do výše 30% úspory elektrické energie ve srovnání s ventilátorem bez skříně ZAplus.

Nový potenciál pro ventilátory ZAplus - RETROFIT

Například výměna původních 16-ti AC ventilátorů u 16-ti chladičů s výměníky ve tvaru V s ventilátory o průměru 800 mm představovala výměnu 256 kusů ventilátorů. Důvodem výměny ventilátorů byla končící životnost původního řešení, nedostatečný chladicí výkon stávajícího zařízení a nevyhovující hlučnost při plném zatížení. Původní ventilátory byly nahrazeny systémem ZAplus+ s EC motory, s regulovanými otáčkami podle požadované teploty, v provedení se stěnovou deskou. Nove ventilátory poskytly navýšení objemového průtoku vzduchu o 57 % oproti původnímu řešení, což mělo přímý vliv na zvýšení chladícího výkonu celého zařízení. Díky použití tohoto nového ventilátorového systému, který má vyšší energetickou účinnost, se dosáhlo nejen snížení hlučnosti, ale spotřeba elektrické energie klesla o 37 % a z toho vyplynuly přímé roční úspory na úrovni ca. 300 EUR na jeden ventilátor.

Zájemcům můžeme předložit konkrétní výpočty provozních úspor při použití nových ventilátorových systémů ZAplus. Bližší informace získáte na www.ziehl-abegg.cz nebo přímo u prodejců Ziehl-Abegg s.r.o.


Jak vypadá situace v oblasti RETROFIT pro HVAC zařízení například v Německu a jaké jsou možnosti tamního trhu? Podívejte se na video z letošního AQUATHERMU. „RETROFIT je velkou příležitostí pro vás i pro nás,“ zdůraznil v rozhovoru pan Michael Hofmann, Ziehl-Abegg SE.

Můžeme u nás očekávat vyšší zájem o přestavby vzduchotechnických jednotek?
Vzduchotechnické jednotky jsou zařízení s poměrně vysokými nároky na spotřebu elektrické energie. V zájmu uživatelů těchto zařízení by mělo být zjištění kolik elektrické energie provozovaná zařízení spotřebují a jak vysoké jsou jejich provozní náklady? Ziehl-Abegg vypracuje všem zájemcům o výměnu starých ventilátorů za nové ventilátory s vysokou účinností návrh s výpočtem návratnosti. V řadě případů budete překvapeni částkou, kterou lze ušetřit na provozních nákladech starších vzduchotechnických zařízení.
Ziehl-Abegg - potenciál v oblasti RETROFITU
Pan Hofmann informuje o potenciálu prodeje ventilátorů v Německu pro inovace starších vzduchotechnických zařízení. Německý Ziehl-Abegg SE spustil pro oblast výměn ventilátorů program RETROFITBLUE. Zájemci z ČR se o programu RETROFITBLUE doví více na odborném semináři, který pořádá Ziehl-Abegg s.r.o. dne 25.5.2018. Pan Hofmann věří, že při jeho příští cestě do ČR bude zvýšený zájem zákazníků o tuto oblast a těší se na odborné diskuze.

Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních a tangenciálních ventilátorů. Portfolio výrobků pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických a chladírenských zařízení, výrobců filtračních zařízení a technologických celků. ...