Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled větracích jednotek s rekuperací

Na portálu TZB-info najdete v části Přehledy trhu nový Přehled větracích jednotek s rekuperaci tepla. Je určen především projektantům, ale i těm, kteří se o problematiku řízeného větrání pouze zajímají.

Ve Vyhlášce č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je v § 11, odstavci (5), uvedeno, že: "Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 (m3/h,osobu), nebo minimální intenzita větrání 0,5 (1/h).

Zajištění požadovaných průtoků otvorovými výplněmi (například mikroventilací či jinými štěrbinami) není možné, a již nyní jsou známy případy, kdy stavba bez nuceného větrání není zkolaudována.

Proto je problematika řízeného větrání rodinných domů i bytových jednotek velmi aktuální. Pro dosažení úspor tepelné energie se navíc doporučuje instalace zpětného získávání tepla (Téma také v článku: Zpětné získávání tepla ve větrání a klimatizaci díl I a díl II).
Tuto skutečnost si uvědomují i výrobci či prodejci vzduchotechnických jednotek. Dalším faktorem podporujícím aktuálnost problematiky je plnění standardu budov s téměř nulovou potřebou energie NZEB, které se od 1.1.2020 vztahuje na všechny budovy kromě přesně daných vyjímek.

Vzhledem k široké nabídce VZT jednotek se zpětným získáváním tepla byla vytvořena pomůcka umožňující ulehčení výběru navrhovaného zařízení. Jedná se o zařízení s průtokem vzduchu do 600 (m3/h). Určena je především projektantům, ale i těm, kteří se o problematiku řízeného větrání pouze zajímají.


Výběr VZT jednotky lze provést podle několika kritérií. Jsou to například:

  • výrobce,
  • název či typ VZT jednotky,
  • průtok vzduchu při Δpext = 0, 50, 100 a 150 (Pa),
  • otáčky ventilátoru (jednootáčkový, dvouotáčkový, plynulá změna otáček - čtyř a více otáčkové ventilátory se zde uvažují jako plynulá regulace). Téma také v článku Doporučení pro měrný příkon ventilátoru (SFP) a účinnost vzduchotechnických systémů díl I, díl II, díl III a díl IV
  • rozměrové parametry (výška, šířka, délka, připojovací rozměry),
  • instalační poloha (vertikální či horizontální),
  • maximální teplotní faktor.

Poznámka 1:
Cílem projektanta musí být především správná funkčnost zařízení. Do kritérií výběru není proto například zahrnuta cena VZT jednotky. Důvodem je poměrně běžná praxe, kdy investor, bez ohledu na vhodnost, požaduje co nejlevnější zařízení. Přestože je zřejmé, že se jedná o důležité parametry, do kritérií výběru nejsou v současné době zahrnuty ani:

  • hlukové parametry VZT jednotky,
  • možnost instalace předehřevu vzduchu,
  • jedná-li se o výměník umožňující přenos vlhkosti.

O tyto parametry bude pomůcka rozšířena v budoucnu.

Poznámka 2:
Pomůcka není určena k porovnávání jednotlivých zařízení. Je třeba si uvědomit, že vzduchotechnická jednotka, například s menším teplotním faktorem (dříve známo pod pojmem "účinnost ZZT"), může ostatní zařízení převyšovat v jiných parametrech (úsporné ventilátory, kvalitní regulace, atd.).

PŘEHLED TRHU REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK
Pozn. redakce: V současné době je součástí tabulky více než 130 VZT jednotek. Některé parametry VZT jednotek se nepodařilo dohledat. V těchto případech jsou v tabulce volná pole. Každý výrobce či dodavatel může požádat o doplnění chybějících údajů nebo aktualizaci a opravu uvedených.
 
 
Reklama