Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

For Therm 2015 a větrání s rekuperací

Přinášíme další informace z letošního For Thermu, tentokrát věnované oboru větrání a klimatizace. Tématice úsporného a zdravého větrání budov byla věnována přednáška s názvem Vývoj požadavků a zajištění kvality vnitřního prostředí ve stavbě k bydlení.

Ačkoliv existuje řada kritérií pro hodnocení životní úrovně obyvatelstva, lze oprávněně tvrdit, že ta se postupně zvyšuje. Zatímco někdo hodnotí svůj životní standard pouze podle toho, co si může za vydělané peníze koupit, jiný třeba podle míry osobní svobody, důležitým aspektem zůstává kvalita životního prostředí, zvláště pak kvalita prostředí, ve kterém trávíme převážnou část svého života. A je prokázáno, že v naší kulturní oblasti stráví člověk 90 % svého času v budovách, ať už se jedná o objekty k bydlení, k práci, či k využití volného času.

Stavební objekty zaznamenaly za poslední desetiletí výrazný vývoj po legislativní i technické stránce, což přináší zvýšené požadavky na technologie zajišťující kvalitní vnitřní prostředí. A jedním z nejdůležitějších parametrů při jeho hodnocení je úroveň vnitřního mikroklimatu a energetická náročnost procesů, které se na jejím zajištění podílejí. Zjednodušeně řečeno kvalita vzduchu, který v objektech dýcháme, a cena, kterou za to platíme. Tomuto tématu se ve své přednášce na veletrhu For Therm 2015 podrobně věnovala Ing. Barbora Hrdinová z Asociace pro vzduch.

Názorně popsala rozdíly mezi jednotlivými variantami větrání objektů, kterými jsou infiltrace okenními spárami u starších netěsných oken, manuální větrání v objektech s novými těsnými okny, větrání prostřednictvím odsávání vzduchu ze sociálních zařízení a konečně řízené rovnotlaké větrání s rekuperací. Výsledek srovnání je jednoznačný. Pokud chceme bydlet zdravě a úsporně zároveň, měli bychom objekt vybavit posledně jmenovanou variantou větrání. Větrání s rekuperací kromě toho, že přináší energetické úspory díky zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu, umožňuje rovněž prostřednictvím vzduchových filtrů ve ventilační jednotce a senzorů ve větraných prostorách nebo v rozvodech vzduchu odstraňovat z vnitřního prostředí zde vznikající škodliviny, který by mohly mít negativní dopad na naše zdraví. Lepší jednotky navíc umí vzduch upravovat na požadované parametry, a to prostřednictvím řízení vlhkosti či odstraňováním pachů, a do budoucna lze uvažovat o zlepšení vzduchu ionizací. V některých případech lze větracího vzduchu využít i k vytápění, ale protože je vzduch z principu dost špatným nosičem tepla, nelze tento efekt využívat univerzálně, ale pouze ve velice dobře izolovaných domech.

Větrací jednotka s rekuperací se skládá z tepelného výměníku, ventilátorů zajišťujících přívod čerstvého vzduchu a odtahu vzduchu odpadního, vzduchových filtrů, bypassu pro větrání v době, kdy zpětné získávání tepla nepotřebujeme, protimrazové ochrany zařízení, tepelně a akusticky izolačního obalu a řídící jednotky. Jak již bylo uvedeno, lepší rekuperační jednotky využívají z odpadního vzduchu nejen teplo, ale i vlhkost. Ta je zejména u bytových objektů často tak trochu na okraji pozornosti, ale vzhledem k tomu, že měření provedená v různých typech staveb ukazují, že dříve či později dochází k tzv. přesušování téměř všech staveb, neměli by zájemci o řízené větrání opomíjet možnost využití entalpického výměníku, který tento problém účinně řeší. Kvalita zmíněných komponentů zásadně rozhoduje o tom, jak efektivní při svém provozu jednotka bude. Podobně jako v jiných oblastech života, i zde, budeme mít od roku 2016 možnost vybírat výrobky podle energetického štítku, který nám podá tři základní informace – hluk jednotky při provozu, objem větracího vzduchu a energetickou třídu vyjadřující energetickou účinnost.

Při svém rozhodování bychom neměli rovněž zapomínat, že za cenou kvalitních komponentů bývá finančně i časově náročný vývoj a záruční servis, a prvky bývají často vyrobeny z kvalitnějších materiálů. Proto jejich cena zpravidla nebývá tou nejnižší na trhu. To nezmiňuji proto, abych výrobcům poskytoval jakékoliv alibi, ale z důvodu, že je prokázáno, že člověk, který si nějaké zařízení pořídí, málokdy přistoupí k jeho výměně dříve, než toto doslouží, a to ani tehdy, když nebude zcela plnit požadovaný účel. Takže při rozhodování o nákupu je dobré sledovat nejen cenu, ale zejména deklarované parametry a reference, aby se člověk nechytil do ekonomické nebo ekologické pasti, případně neodnesl špatnou volbu zvýšeným zdravotním rizikem. Dobrým pomocníkem při výběru může být Přehled trhu rekuperačních jednotek na našem portálu.

Na veletrhu vystavuje bezpočet výrobců ventilační techniky a je příjemným zjištěním, že o kvalitní větrání stále roste zájem ze strany konečných spotřebitelů, což svědčí o tom, že lidé u nás nejsou hloupí. Nemusí se přitom jednat pouze o stavebníky, kteří jsou ve fázi prvotních úvah či přípravy stavby, takže mají stále ještě možnost do návrhu domu aktivně zasahovat a technologicky jej utvářet k obrazu svému, ale i o lidi, kteří už bydlí, a není jim lhostejná kvalita vnitřního prostředí. Druhá skupina je ve svých plánech často limitována dispozicí objektu nebo cenovou náročností rekonstrukce nutné k instalaci řízeného větrání. Těmto zájemcům může pomoci decentralizované větrání.

Obr. č. 1: Jednotka BRINK Air 70Obr. č. 1: Jednotka BRINK Air 70Obr. č. 1: Jednotka BRINK Air 70

Kvalitní decentralizovanou jednotku vystavovala na For Thermu například firma Zehnder. Více se o ní můžete dozvědět v článku věnovaném nově otevřené Akademii Husky a Zehnder ve Vestci u Prahy. Dalším příkladem je jednotka BRINK Air 70 (obr. č. 1), kterou bylo možné vidět na stánku firmy Štorc, která o ní hovoří jako nejkompaktnější a nejtišší jednotce na trhu…

Jedná se o designově velice povedený výrobek vybavený protiproudým výměníkem splňující přísné požadavky kladené na rekuperační jednotky (účinnost zpětného získávání tepla je vyšší než 80 %) při nízké spotřebě energie a nízkém provozním hluku. Vzduchový výkon lze nastavit v pěti úrovních, maximem je 70 m3/h, což umožňuju komfortní větrání místnosti či bytu o výměře kolem 50 m2. V létě je možné využít bypassu, který zajistí přívod čerstvého vzduchu a současně ochrání vnitřní prostředí před vnějším hlukem nebo před hmyzem. Jednotka se ve verzi Plus nabízí i s možností připojit čidlo CO2, čidlo vlhkosti, E-Bus, Modbus či ovládání Brink Home, což potěší zvláště zájemce o sofistikované domovní instalace.

 
 
Reklama