Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Air 70 – lokální rekuperační jednotka

I rekuperační jednotka může vypadat pěkně a nehyzdit interiér

Lokální rekuperační jednotka AIR 70 je dokonalým řešením, které spojuje všechny vlastnosti pro větrání s rekuperací tepla do jednoho kompaktního celku. Jedná se o nejtišší decentrální rekuperační jednotku na trhu. Nejsou nutné žádné vzduchovody, tím je AIR 70 obzvláště vhodná pro větrání samostatných prostor. Zařízení může být kompletně instalováno na vnější stěně a jeho vlastnosti jej činí obzvláště vhodným jak pro rekonstruované, tak i zcela nové nemovitosti.Lokální rekuperační jednotka Air 70 byla vyvinuta s ohledem na zvyšující se potřebu rekonstrukcí, kdy byly zohledněny následující požadavky:

  • Dostatečný vzduchový výkon a energetická efektivita na jedné straně s minimální hlučností a rozměry stavebního otvoru na druhé straně.
  • Současně s tím, že je rekuperační jednotka v obytných místnostech, byl na ní kladen i vysoký požadavek na estetiku a snadnost údržby.
  • Dalším požadavkem byla funkčnost za jakýchkoli povětrnostních podmínek a zajištění rovnotlakého větrání i za teplot pod bodem mrazu a větrných dní.
LogoBrink

Toto jsou dosti protichůdné požadavky, které musel vývoj firmy Brink splnit. Díky více než 30letým zkušenostem s vývojem a výrobou se to podařilo a na trh přichází zařízení, které vyhovuje nejen současným, ale i budoucím požadavkům. Budoucími požadavky je míněna norma EN 13141-8 (2015), která vstoupí v platnost od prosince 2015 a jejím úkolem je sjednotit metodiku zkoušení lokálních rekuperačních jednotek. Současně by tím mělo dojít k odstranění nepřehledností na trhu s lokálními rekuperačními jednotkami, kdy některá zcela zjevně neodpovídající zařízení deklarují parametry, které nejsou schopny z fyzikálních důvodů splnit.

Nevšední vzhled, který se přizpůsobí interiéru

Jelikož jsou lokální rekuperační jednotky umístěny na dobře viditelných místech v interiéru, jsou na ně uživateli kladeny vysoké estetické nároky. Kdo by chtěl mít v nově rekonstruovaném nebo postaveném domě na stěně nějaké obludné monstrum. Veškeré vybavení rekuperační jednotky je skryto v těle jednotky ve stěně a vně vystupuje pouze decentní mřížka. Čelní kryt mřížky je navíc vyroben z plastu, který lze snadno přebarvit barvou dle povrchu interiéru. Air 70 se tak může i časem přizpůsobovat změnám interiéru.

Dostatečný vzduchový výkon

Jednotka je instalována v rozdílných typech místností s rozdílnými výkonovými požadavky. Maximální vzduchový výkon 70 m3/h zajistí s vysokou rezervou větrání ložnic ale je dostatečný i pro větrání obývacích pokojů. Výkon lze dle potřeby přepínat v rozsahu
15/25/40/55/70 m3/h.

Rozměry a snadná instalace

Dostatečný vzduchový výkon s vysokou účinností a nízkou hlučností vyžadují dostatečně velký tepelný výměník a rozměry rekuperační jednotky. Firmě Brink se podařilo najít řešení a vyvinout účinný protiproudý trubičkový výměník, který je skryt v tepelně izolovaném těle rekuperační jednotky. Přitom tělo jednotky má průměr pouhých 250 mm. Stačí tedy vytvořit otvor 270 mm, do kterého se vloží instalační pouzdro pro pozdější montáž, nebo přímo jednotka Air 70.

Energetická efektivita

Přes své kompaktní rozměry dosahuje rekuperační jednotka účinnosti 82 % s měrnou spotřebou 0,25 W/m3/h. Hodnoty jsou měřeny podle nové EN 13141-8 (2015). To z ní dělá jednu z energeticky nejefektivnějších jednotek na trhu.

Nejtišší dostupná lokální rekuperační jednotka na trhu

Hlučnost rekuperačních jednotek se dnes stává minimálně stejně důležitým parametrem jako je energetická efektivita. Obzvláště u lokálních rekuperačních jednotek, které by měly zajistit odpovídající větrání i v ložnicích v nočních hodinách. Dosáhnout splnění tohoto požadavku při odpovídajícím vzduchovém výkonu je velmi obtížné. Firma Brink si na poli hlučnosti odvažuje tvrdit, že jejich rekuperační jednotka Air 70 je momentálně nejtišší dostupná lokální rekuperační jednotka na trhu. Toto tvrzení se může zdát velmi troufalé, ale je podloženo řadou měření na rekuperačních jednotkách dostupných na trhu, mezi kterými jednotka Air 70 dosahovala nejlepších parametrů.

Jak se má však zákazník vyznat v hlučnosti jednotlivých zařízení? Řada výrobců bohužel udává hodnoty, u kterých není zřejmé, na základě čeho byly naměřeny. Uživatel si musí uvědomit, že je mezi hodnotami „hlučnosti“ podstatný rozdíl. Akustický tlak, na rozdíl od Akustického výkonu je hodnota závislá na vzdálenosti a umístění zařízení. Akustický tlak udávaný například ve 3 m je číslo podstatně menší než Akustický výkon. Neznamená to však, že je zařízení tišší.

Například akustický výkon jednotky Air 70 je 31,8 dB při objemu 25 m3/h. Po přepočtu na akustický tlak ve vzdálenosti 3 m na volné ploše je hodnota 14,5 dB. Jedno zařízení a dvě naprosto odlišné hodnoty!
Funkčnost za jakýchkoli podmínek

Rekuperační jednotka Air 70 jde ve šlépějích jednotek Renovent a je vybavena ochranným předehřevem, který zaručí funkčnost i za nízkých teplot. Současně je jednotka vybavena dvěma propojenými ventilátory, které mají dostatečný výkon i při silnějším větru vytvářejícím změnu tlaku ±20 Pa.

Zlepšení kvality vnitřního ovzduší a zvýšení intimity


Rekuperační jednotky Air 70 jsou v základu vybaveny filtry G4. V případě požadavku na vyšší účinnost filtrace je možné na přívod použít filtr F7, který odstraní kouř, pyly a další velmi jemný prach. Současně jednotka vytváří hlukový útlum zvukům pronikajícím zvenčí a zlepší tak kvalitu bydlení v lokalitách namáhaných hlukem z dopravy nebo sousedů.

Letní větrání bez hluku a hmyzu pronikajícího zvenčí

Rekuperační jednotka Air 70 je vybavena 100% bypassem, který umožňuje letní větrání chladným nočním vzduchem bez pronikání hluku a hmyzu zvenčí.

Ovládání rekuperačních jednotek

Jednotky jsou dodávány v provedení Standard a Plus.

Jednotky standard mají možnost ručního přepínání pěti výkonů 15/25/40/55/70 m3/h. Jednotky PLUS je navíc možné dovybavit dalšími prvky:


  • Vlhkostní senzor zvyšuje výkon rekuperační jednotky při přesáhnutí zvolené citlivosti relativní vlhkosti.
  • Senzor CO2 zvyšuje intenzitu větrání při překročení zvolené koncentrace CO2.
  • Jednotky Air 70 Plus lze připojit na nadřazené ovládání, které bude přepínat jednotlivé výkonové stupně.
  • Air 70 lze současně propojit do sítě, kdy jedno zařízení funguje jako tzv. Master a zbývající jednotky upravují výkon podle tohoto zařízení.
  • V roce 2016 přijde na trh ovládání Brink Home, které umožní ovládání jednotek pomocí mobilního telefonu nebo vzdáleného počítače.

Jednotka zároveň poskytuje hlášení o požadované údržbě filtrů a chybová hlášení. Technik pak pomocí počítače může zjistit další podrobnosti o stavu rekuperační jednotky.

Air 70 je tedy předobrazem nové generace lokálních rekuperačních jednotek, které nám pomohou zajistit zdravé a příjemné prostředí s minimalizací nákladů na energie.

Na závěr je nutné říci, že lokální rekuperační jednotka Air 70 není náhradou za centrální rekuperační jednotky Renovent, ale je logickým rozšířením řady. Lokální rekuperační jednotky se nemohou vyrovnat jednotkám Renovent především v hlučnosti a zajištění odpovídajícího provětrání domu. Lokální rekuperační jednotky Air 70 jsou i přes svou dokonalost určeny především pro rekonstrukce a větrání samostatných místností.

ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, technologické ohřevy.