Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Špičkové větrací jednotky s pokrokovým řešením

Větrací jednotky se dnes stávají nedílnou součástí domů, kde pracují nepřetržitě 24 hodin denně a stávají se tak jedním z nejvytíženějších technických zařízení v domě. Aby splnily očekávání na zajištění požadované výměny vzduchu, kvality prostředí a úspory energií, musí jejich technické provedení a vybavení odpovídat požadovaným nárokům. Je tomu tak však vždycky?

Kdo si dnes pořídí auto bez toho, aby se zajímal o spotřebu, bezpečnost, spolehlivost a výrobce? A kolik peněz jsme ochotni připlatit za rozšiřující výbavu auta? Věnujeme podobnou péči výběru technických zařízení domu, od kterých očekáváme, že nám budou sloužit mnohem déle než naše auto? Máme snad rozdílné nebo nižší požadavky na zařízení, které nám zajišťuje čistý a čerstvý vzduch v prostředí, kde trávíme mnohonásobně více času než v autě?

Tradice, kvalita a vývoj

Nový výrobní závod Brink, otevíraný nyní v květnu, bude patřit mezi nejmodernější a především energeticky nejúspornější továrny v Evropě.
Nový výrobní závod Brink, otevíraný nyní v květnu, bude patřit mezi nejmodernější a především energeticky nejúspornější továrny v Evropě.

Štorc TZB s.r.o. dodavatel větracích jednotek Renovent

Větrací jednotky Renovent jsou vyráběny firmou Brink Climate Systems, což je tradiční holandský výrobce větracích a teplovzdušných jednotek s více než 30letými zkušenostmi s vývojem a výrobou. Firma vyrábí větrací jednotky ve svém vlastním výrobním závodě ve městě Staphorst, je členem významných evropských asociací a podílí se na rozvoji úsporného větrání v bytové výstavbě.

Důvěryhodné zařízení a kompletní produktová řada

Podstropní větrací jednotka RenoventSky 150 s rozdělovacím a tlumícím boxem, na který je možné již přímo napojit potrubí. Toto řešení s konstrukční výškou do 20 cm je ideální pro rekonstrukce bytů.
Podstropní větrací jednotka RenoventSky 150 s rozdělovacím a tlumícím boxem, na který je možné již přímo napojit potrubí. Toto řešení s konstrukční výškou do 20 cm je ideální pro rekonstrukce bytů.

Současné větrací jednotky Renovent jsou již 6. generací větracích jednotek aodrážející zkušenosti výrobce s mnoha lety vývoje a provozu.Produktová řada jednotek Renovent se skládá z nástěnných jednotek Renovent Excellent a podstropních jednotek Renovent Sky.

Větrací jednotky Renovent Excellent dosahují skvělých technických parametrů, především na poli nízké vlastní spotřeby, hlučnosti a regulovatelnosti. To si mohou technici a uživatelé ověřit například na nezávislém a veřejně přístupném seznamu Passivhause Institutu a porovnat si parametry s jinými důvěryhodnými větracími jednotkami.

Pro zajištění požadovaného větrání a dosažení deklarovaných parametrů však musí být větrací jednotky vybaveny dalšími funkcemi. Těmi je především automatická regulace vyvážené dodávky vzduchu a ochrana proti zamrzání. Dále to může být bypass klapka a další funkce rozšiřující ovládání a užitné vlastnosti větrací jednotky.

Renovent Excellent s připojovacími hrdly shora
Renovent Excellent s připojovacími hrdly shora

Tichý a úsporný provoz

U větracích jednotek Renovent Excellent se podařilo oproti standardu výrazně snížit hladinu hluku. Toho bylo dosaženo v důsledku použití nízkootáčkových radiálních ventilátorů s dozadu zahnutými lopatkami, snížením vnitřního odporu větrací jednotky a zvětšením připojovacích hrdel. Ventilátory jsou poháněny EC motory.

Uvedená opatření výrazně zredukovala spotřebu energie větrací jednotky, a to přibližně o 40 % oproti běžnému standardu. Větrací jednotky Renovent Excellent tak patří mezi nejúspornější větrací jednotky ve své třídě.

Poznámka: „Není EC motor, jako EC motor.“ Například větrací jednotka Renovent Excellent 300 dosahuje dle PHI skvělé nízké spotřeby 0,26 Wh/m3, oproti současnému průměru 0,43 Wh/m3. Vezmeme-li v úvahu množství vzduchu, které nám větrací jednotka za rok dopraví, dostáváme se k poměrně zásadním úsporám.

Na náklady je možné převést také hlučnost jednotky. Musíme-li utlumit hlučnější zařízení, je nutné provést náročnější opatření na náklady a stavební prostor.

 

Automatická regulace konstantního průtoku vzduchu

Detail ventilátoru Renovent Excellent 300 (ebm-papst) s vývody tlakových snímačů
Detail ventilátoru Renovent Excellent 300 (ebm-papst) s vývody tlakových snímačů

Odpor vzduchotechnického potrubního rozvodu není neměnný, nýbrž jeho hodnoty se mění vlivem nesouměrného zanášení filtrů a měnícími se povětrnostními podmínkami. Tyto vlivy nám výrazně mění odpor přívodního a odtahového potrubí a mají za následek porušení rovnotlakého větrání a snížení účinnosti větrací jednotky. Řešením tohoto problému je automatická regulace vyváženého průtoku vzduchu.

Jednotky Renovent jsou již řadu let touto automatickou regulací standardně vybaveny. Nejnovější generace jednotek Renovent Excellent již obsahuje tlaková čidla a jednotka na základě diference tlaku přesně měří aktuální průtoky vzduchu a průběžně přizpůsobuje výkon ventilátorů. Průtok vzduchu je neustále monitorován a upravován s přesností ±1 m3.

Uživatel se současně může přesvědčit o okamžitém průtoku a aktuálním odporu vzduchu na ovládacím panelu větrací jednotky. Má pak záruku maximální možné účinnosti, kterou je schopna větrací jednotka dosáhnout, nehledě na měnící se okolní podmínky.

Automatická regulace vyvážené dodávky nepřináší užitek pouze uživateli, ale i instalační firmě, v podobě výrazně snazšího, rychlejšího a především přesnějšího nastavení systému větrání.

V případě potřeby je možné kdykoliv jednotku přenastavit do pevného přetlaku či podtlaku s přesností na 1 m3. Přetlak může být například využitpro větrání domů se zvýšenou úrovní radonu.

Poznámka: Například doplníme-li dodatečně na přívod do větrací jednotky účinnější filtry F7, dojde nám na přívodní straně k vzrůstu odporu, oproti původnímu nastavení, o cca 25 Pa, což má za důsledek snížení objemu přiváděného vzduchu. Který zákazník si nechá přenastavit větrací jednotku při výměně filtrů?

Patentované řešení ochrany proti zamrzání


Detail předehřevu Renovent Sky 150

Aby byl zajištěn provoz větrací jednotky i při mrazivých zimních dnech, musí být větrací jednotky vybaveny ochranou proti zamrzání. Větrací jednotky Renovent podporují několik řešení této ochrany.

Starší jednotky Renovent jsou vybaveny automatickou regulací, která sníží průtok přiváděného chladného vzduchu do té míry, až dojde k odmrznutí výměníku. V současných pasivních domech, které vyhovují požadavkům na těsnost, už tento způsob ochrany není vhodný.

Proto jsou nové a moderní větrací jednotky Renovent Excellent již standardně vybaveny automatickým předehřevem, který zajistí rovnotlaké větrání i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Aby byl provoz co nejhospodárnější, je elektrický předehřev spínán nejen na základě teploty ve výměníku, ale tlakové senzory současně vyhodnocují průtok vzduchu skrz výměník a v případě nízké teploty je výkon elektrického předehřevu plynule zvyšován prostřednictvím polovodičového spínacího prvku. Tento jedinečný a úsporný způsob ochrany proti zamrzání pracující na principu: teplota + vzrůst odporu na výměníku = plynulé spínání topného tělesa byl vyvinut a patentován firmou Brink pro větrací jednotky Renovent nové generace.Díky integraci předehřevu do větrací jednotky a automatické regulaci je předehřev spínán pouze na nejkratší nezbytnou dobu. Toto úsporné řešení ochrany proti zamrznutí výměníku dodatečně uspoří za rok značné množství energie a zajistí rovnotlaké větrání i při velmi nízkých venkovních teplotách.

Dalším možným řešením je použití entalpického výměníku Brink, který nevyžaduje připojení kondenzátu a který pracuje až do teplot −20 °C (viz. entalpický výměník).

Dále je možné použít předehřev přiváděného venkovního vzduchu pomocí zemního výměníku, kdy jsou větrací jednotky Renovent v provedení Plus vybaveny regulací, která je schopna řídit oběhové čerpadlo nebo servopohon, v závislosti na typu použitého zemního výměníku.

Řízené větrání

Uživatelsky přátelské ovládání větrací jednotky Renovent Excellent
Uživatelsky přátelské ovládání větrací jednotky Renovent Excellent

Větrací jednotky Renovent Excellent dodávané v základu je možné připojit a provozovat bez jakýchkoliv ovladačů. Vzhledem k možnostem větrací jednotky je však doporučeno jednotku dovybavit alespoň přepínačem výkonu se signalizací zanešení filtrů, nebo lépe programovatelným ovladačem.

Dnešní systém větrání se zpětným získáváním tepla by však měl být provozován neustále na výkon odpovídající potřebám uživatelů a stavby. Regulace by tak měla automaticky reagovat na požadavky, aniž by uživatele nějak zatěžovala.

Nyní připravovaná evropská legislativa poskytuje lepší hodnocení pro větrací systémy vybavené řízenou dodávkou vzduchu, kdy například řízená regulace větrací jednotky zlepšuje energetický štítek v rámci Ekodesignu a má také pozitivní vliv na energetické hodnocení budov dle EN 15241.

Možnosti řízeného větrání Brink

Sofistikované řešení větrací jednotky a možnosti rozšíření
Sofistikované řešení větrací jednotky a možnosti rozšíření

Dodávka vzduchu větrací jednotkou Renovent může být řízena prostřednictvím čidel kvality vzduchu nebo prostřednictvím časového programu. Řízení čidly znamená, že přívod vzduchu je řízena podle koncentrace CO2 a odtah vzduchu je řízen podle úrovně relativní vlhkosti. Řízení v čase znamená, že průtok vzduchu je uzpůsobován aktuálnímu časovému programu.

Systém řízené dodávky vzduchu může být také volitelně vybaven 2zónovou regulací. Současnou novinkou Brink uváděnou na trh je 3cestný ventil, který dovoluje rozdělení domu na dvě samostatně větrané části, například obytnou a noční zónu. Touto cestou může být obývací zóna více větrána v průběhu dne a ložnice v průběhu noci.

To má pro uživatele přínos:

  • Snížení objemu větraného vzduchu snižuje spotřebu a hlučnost systému větrání a omezuje případné snížení relativní vlhkosti v zimních měsících.
  • S nižším objemem větrání se lehce zvyšuje účinnost větrací jednotky.
  • Dochází k prodloužení živostnosti filtrů.
  • Celkově je systém větrání daleko komfortnější.

Větrací jednotky Renovent Excellent jsou také dodávány v provedení Plus s rozšířenou kartou ovládání, která obsahuje logické nebo analogové vstupy.

  • Analogové vstupy jsou využívány pro ovládání senzorů CO2, nebo pro připojení na centrální řídící systém domu.
  • Logické vstupy umožňují samostatné řízení ventilátorů. To umožňuje například nastavení vypínání jednotky při otevřených oknech, nastavení jednotky do přetlaku při zapalování krbu nebo vypínání odtahového ventilátoru při použití digestoře s vývodem vně objektu apod.

Optimalizace vlhkosti vzduchu a entalpický výměník Brink

Větrací jednotku Renovent Excellent je možné pořídit již s entalpickým výměníkem, nebo jej lze dodatečně doplnit na základě zkušeností s provozováním domu
Větrací jednotku Renovent Excellent je možné pořídit již s entalpickým výměníkem, nebo jej lze dodatečně doplnit na základě zkušeností s provozováním domu

Rekuperační jednotky Renovent optimálním větráním zamezí zvýšené vlhkosti, která je jednou z příčin kondenzace vody na oknech a tvorby plísní. V některých objektech však může nastat opačný problém s nízkou relativní vlhkostí v zimních měsících. To může být způsobeno na jedné straně nízkou produkcí vlhkosti v domě a na druhé straně vyšší úrovní větrání, kdy ředíme vnitřní vzduch suchým venkovním vzduchem. Tento problém většinou projektant není schopen predikovat. Řešení od firmy Brink však poskytuje několik možností jak tento problém eliminovat. Jednak je to použitím výše zmíněné řízené automatické dodávky vzduchu s použitím 3cestného ventilu, kdy jsme schopni omezit množství větraného vzduchu podle skutečné potřeby, nebo použitím entalpického výměníku Brink.

Entalpický výměník Brink je vyroben ze speciální polymerové membrány, která odděluje jednotlivé toky vzduchu a která kromě tepla navrací i část vodních par zpět do domu. Množství přenesených vodních par závisí na relativní vlhkosti vnitřního a venkovního vzduchu a může dosahovat kolem 60 %. Entalpický výměník Brink je nejnovější generace, kdy povrh membrány je opatřen antibakteriální vrstvou a čištění výměníku probíhá stejně, jako u klasických výměníků vodou do 50 °C.

Entalpický výměník se také výborně hodí pro použití při velmi teplém a vlhkém venkovním vzduchu a umožní udržet vysokou vlhkost vně objektu, protože vysoká vlhkost z dodávaného vlhkého vzduchu je transportována zpět do suššího odváděného vzduchu. Je-li používána klimatizace, dojde k výrazné úspoře energie, protože chlazení suchého vzduchu je mnohem méně energeticky náročné než chlazení vlhkého vzduchu.

Větrací jednotky Renovent Excellent a Sky samozřejmě obsahují také bypass klapku pro letní provětrávání a umožňují doplnění vyšší třídy filtrace.

Závěr

přehled jednotek
Přehled jednotek

Větrací jednotky Renovent jsou ověřené a důvěryhodné větrací jednotky, které již ve svém základu uživateli nabízení nadstandardní parametry a vybavení. Současně reagují na potřeby a okolnosti, kdy umožňují vytvoření sofistikovaného větracího systému, který splňuje veškeré požadavky kladené uživateli, vývojem stavebnictví a legislativou.

Přehled jednotek PDF

Dodavatel větracích jednotek Renovent na český trh: ŠTORC TZB s.r.o., www.storc.cz


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, technologické ohřevy.