Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vliv namrzání na provoz výměníku zpětného získávání tepla

Poslechněte si rozhovor o nebezpeční vzniku námrazy v zimním období, zejména u velmi účinných výměníků, která vede k zablokování průtočných kanálů a snížení schopnosti přenášet teplo. Hostem je Ing. Alžběta Svobodová z Katedry TZB FSv ČVUT, autorka výzkumu v UCEEB v Buštěhradu.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

"Cílem práce bylo experimentální vyhodnocení průběhu vzniku námrazy a ověření některých způsobů detekce námrazy," říká Ing. Alžběta Svobodová na úvod.

Měření probíhalo v Laboratoři vzduchotechniky UCEEB, proto druhým hostem je Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., vedoucí laboratoře.

Měření

Měření probíhalo pro dvě VZT jednotky a entalpický deskový výměník tepla. Byly použity senzory teploty, relativní vlhkosti a další.
V rámci fáze přípravy na měření bylo potřeba 3D tiskem vyrobit redukci pro připojení výměníku tepla a porovnání senzorů s kalibrovaným čidlem.
Detekce námrazy byla provedena vizuální kontrolou a sledováním rozdílu měrné vlhkosti a statických tlaků před a za výměníkem.


Tvorba námrazy byla sledována:
  • Kamerovou sondou
  • Měřením tlakové diference
  • Měření probíhalo pro 8 různých tepelně-vlhkostních stavů
Ve výměníku tepla bylo sledováno:
  • Vizuální změny
  • Odlesky, tvorba námrazy
  • Změny v rychlosti a tlakové diferenci
  • Snižování rychlosti
  • Zvyšování tlakového rozdílu
Přečtěte si také Entalpické výměníky pro klimatizaci a větrání se zvýšenou účinností a tlakovou odolností Přečíst článek
 
 
Reklama