Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrání se stává nutností i v obytných domech

Při hodnocení moderních obytných budov již jejich majitelé nesledují jen velikost využitelné plochy a estetiku architektury, ale i provozní náklady a komfort bydlení. V rovnici energetické efektivnosti zastává významné místo úspora energie na vytápění a udržování kvality vnitřního vzduchu.

Majitelé domů na základě odborných rad i vlastních zkušeností zvyšují svoje požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Uvědomují si, že narůstající podíl oxidu uhličitého ve vydýchaném vzduchu způsobuje malátnost, ospalost a zhoršuje pozornost. Řízené větrání zabezpečuje optimální výměnu vzduchu bez aktivního přičinění obyvatel domu a stále častěji se stává nevyhnutelnou složkou technického zařízení budov. Zlepšení tepelně-izolačních parametrů budov dnes zároveň vede až k nízkoenergetickému a energeticky pasivnímu standardu, takže spotřeba energie na vytápění výrazně klesá. Výměnu vzduchu ovšem vyžaduje každá stavba a množství tepla potřebného na ohřev větraného vzduchu při tradičním větrání dosahuje v nízkoenergetických budovách vysokých hodnot. „Pokud se mají dodržovat hygienické normy na výměnu vzduchu, rekuperací tepla při větrání se celkové nároky na dosažení tepelné pohody významně redukují,“ upozorňuje Zdeněk Novák, produktový manažer společnost Wolf Česká republika. „Spotřeba elektrické energie na pohon ventilátorů je jen zlomkem ze zachráněného tepla v rekuperačním výměníku tepla.“ Ideálním řešením je automatické řízení intenzity větrání podle snímaných parametrů vnitřního vzduchu, které kontrolují hladinu CO2 i kvalitu vzduchu. Tím se dosáhne trvalé kvality vzduchu i při proměnlivém počtu osob v prostoru. Také se tím šetří energie potřebná na chod zařízení – při absenci osob výkon systému automaticky klesá na minimální úroveň.

Co znamená rekuperace v obytných budovách

CWL-rekuperace
CWL-rekuperace

Nucené větrání interiéru větracím systémem s jednotkou se zabudovanými ventilátory přizpůsobí intenzitu výměny vzduchu aktuálním podmínkám budovy. Zohlední počet osob a intenzitu znečištění vzduchu. Do obytných místností se přitom přivádí čerstvý vzduchu, který prochází i do obslužných místností (koupelna, toaleta, šatna atd.) štěrbinou pod dveřmi, odkud je odsáván jako opotřebovaný vzduchu. V jednotce je zabudován rekuperační výměník tepla, ve kterém odváděný vzduch odevzdává teplo přiváděnému čerstvému vzduchu – zachrání se tak až 95 % tepla, které při klasickém větrání okny odchází bez využití do okolní atmosféry. Tímto rekuperace tepla snižuje náklady na vytápění až o 25 %. „V letním období funguje rekuperace tepla v opačném směru, kdy ochlazuje z venku přiváděný přehřátý vzduch, a tím podstatně zmírňuje přehřívání stavby,“ dodává Zdeněk Novák z Wolf Česká republika. „Aby se dům při nočním větrání intenzivněji ochlazoval, jednotka má zabudovaný bypassový kanál. Ten se otevírá automaticky podle teplotních poměrů v domě a v okolí a vyřadí z činnosti rekuperační výměník tepla, aby se vnější chladný vzduch přiváděl přímo do interiéru bez ohřátí ve výměníku.“ Přiváděný vzduch větrací jednotka filtruje, takže zabraňuje vnikání prachu a hmyzu do domu. Je možné zvolit i pylový filtr, který ocení především alergici.

Stavební předpoklady pro větrací systém

Systémový dům Wolf
Systémový dům Wolf

Ve větších stavbách, kde se počítá s řízeným větráním budovy již v rámci architektonického projektu stavby, se pamatuje na prostory pro instalaci větracího systému. V malých stavbách, zejména rodinných domech, architekti zřídka uvažují nad řízeným větráním, a neupozorní na tuto možnost ani investory. Dodatečné zabudování řízeného větrání do stavby bývá následně velmi problematické. „Informovanost široké obce architektů i stavebníků se postupně zvyšuje, o těchto technických vymoženostech se již dozvídají z různých zdrojů. Stále více si uvědomují, že rozhodnutí zabudovat do domu větrací systém i za cenu vyšších nákladů zabezpečí jednu z prvotních potřeb jeho obyvatel – čerstvý vzduch,“ říká odborník na větrací systémy ze společnosti Wolf Česká republika Zdeněk Novák.

Na co je třeba pamatovat při tvorbě návrhu

Při projektování novostavby je potřebné už dopředu vyčlenit dostatečný prostor na instalaci větrací jednotky. Musí se do něj vejít nejen větrací jednotka, ale i rozvody vzduchu a vyústění vzduchových ventilů. Ačkoli rozměry samotné jednotky nejsou velké a pohybují se na úrovni mrazáku, prostorově náročné je hlavně vzduchové potrubí, tlumiče hluku a rozvaděče. Větrací jednotku je vhodné umístit tak, aby dopravní trasy vzduchových rozvodů byly co nejkratší. Trasy hlavních potrubí napojených na vnější atmosféru mají být rovněž optimální i z hlediska umístění na vnějším plášti domu. „Aby nedocházelo ke zpětnému nasávání odpadového vzduchu, je ideální vyústění obou potrubí na protilehlých stěnách domu, případně vyfukování odpadového vzduchu přes střešní vyústění,“ radí Zdeněk Novák. „Pro správnou volbu velikosti jednotky, její dimenzi a počet rozvodných hadic do jednotlivých místností či počet vzduchových ventilů v místnostech se dá využít návrhový software, který zaručuje dimenze jednotek a rozvodů tak, aby splňovaly požadavky norem na větrání obytných prostor.“

S výběrem větracího systému a příslušenství i s návrhem projektu poradí svým partnerům i zákazníkům odborníci ve firmě Wolf Česká republika. Společnost, která se kromě větracích systémů už více jak 20 let věnuje technice pro vytápění, sálavým systémům a alternativním zdrojům tepla, nabízí komplexní vybavení obytných, veřejných i průmyslových budov technickými zařízeními.

Více informací na www.wolfcr.cz.


Wolf Česká republika s.r.o.
logo Wolf Česká republika s.r.o.

Společnost Wolf Česká republika s.r.o působí na českém trhu více než 25 let a má za sebou množství referencí. Její dlouholeté působení je zárukou odbornosti. Své partnery (MF, PR) podporuje při projektování, optimalizaci návrhu, při realizaci, uvedení do ...