Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kvalita vnitřního prostředí staveb z pohledu zákazníků

Hlavními parametry kvality vnitřního prostředí jsou pro zákazníky estetické ztvárnění interiérů, ochrana před tvorbou plísní a přítomnost škodlivých látek jako je formaldehyd v ovzduší. Nejméně pozornosti naopak zákazníci věnují difuzi vodních par konstrukcí.

Pro zákazníky je důležitý vzhled, ochrana před tvorbou plísní a přítomnost škodlivých látek v ovzduší

Pracovníky pro sledování nových trendů ve stavebnictví využívá třetina (35 %) projektových firem. Školení v této oblasti pořádá v pravidelném či nepravidelném intervalu drtivá většina společností. Vyplývá to z výzkumu, který pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ připravila analytická společnost CEEC Research.

Hlavním parametrem kvality vnitřního prostředí staveb je pro zákazníky estetické ztvárnění interiérů. Potvrdili to ředitelé projektových firem ve výzkumu připraveném pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ. Na stupnici od jedné do deseti získal tento parametr hodnotu 7,6. V těsném závěsu za ním ale následuje ochrana před tvorbou plísní (7,5 z 10) a přítomnost škodlivých látek jako je formaldehyd v ovzduší (7,4 z 10). Naopak nejmenší pozornost věnují zákazníci problematice difuze vodních par konstrukcí (6,0 z 10). „Jako výrobce izolací se často setkáváme s obavou, že zateplení fasády vyvolává tvorbu plísní v interiéru, což absolutně není pravda. Naopak, správně provedené zateplení toto riziko výrazně snižuje. Nesmí se však zaměňovat dva pojmy – zateplení vs. utěsnění domu,“ komentuje výsledky výzkumu Libor Urbášek, obchodní a marketingový ředitel Saint-Gobain divize Isover a dodává: „Isover má v sortimentu novou řadu unikátní patentované parozábrany Isover Vario Xtra Safe, která chrání především dřevěné konstrukce před degradací způsobovanou zvýšenou vlhkostí (umožňuje jejich vysychání), a tím také pomáhá snižovat riziko vzniku plísní v konstrukcích a jejich následné rozšíření do vnitřního prostředí budov.“

Jak vyplývá z provedeného výzkumu CEEC Research, určeného specialistu pro sledování nových trendů a technologií ve stavebnictví má ve svých řadách třetina (35 procent) projektových firem. Tito pracovníci se v převážné většině případů (28 procent) věnují ještě další pracovní činnosti. Zaměstnance, jehož jedinou pracovní náplní je zjišťování nových trendů v oboru, má pouze 7 procent společností. V ostatních případech (65 procent) si zjišťují tyto informace zaměstnanci projektové firmy dle vlastního uvážení a proaktivity.

O něco progresivnější jsou v tomto ohledu společnosti věnující se inženýrským stavbám, kde mají podobného specialistu dvě pětiny firem (42 procent), a plně se novými trendy ve stavebnictví zabývá dvojnásobný počet pracovníků (13 procent) oproti oborovému průměru. „Skandinávské země jsou všeobecně známé tím, že kladou velký důraz na kvalitu vnitřního prostředí, ekologii a udržitelnost životního prostředí. Tento, troufám si říci, životní styl se tedy odráží i v naší práci. Ecophon je švédská společnost a veškeré činnosti, počínaje výrobou samotnou, následným používáním systémů i zpracováním odpadu, jsou prováděny s maximálním ohledem na životní prostředí. Naše systémy jsou vyráběny s použitím unikátní 3RD technologie, která používá pojiva na rostlinné bázi, díky níž jsme také razantně snížili emise CO2 při výrobě. A jako zásadní fakt, který se týká interiérového prostředí, bych zmínil francouzskou normu VOC regulující uvolňování těkavých látek, kdy všechny naše výrobky dosahují nejvyšší klasifikace A+. Kvalitu a hodnoty našich výrobků deklarují také třetí nezávislé instituce,“ informuje Dan Beneš, senior obchodní manažer pro ČR, Saint-Gobain, divize Ecophon.

Provedený výzkum společnosti CEEC Research uvádí, že pravidelná školení v oblasti nových technologií a výrobků pořádá pro své zaměstnance minimálně jednou do roka téměř třetina projektových firem (29 procent). Podobná školení, avšak v nepravidelném intervalu, využívají dvě třetiny (67 procent) společností. Jen naprosté minimum projektových firem (4 procenta) žádná taková školení nepořádá s odůvodněním, že není zapotřebí. „Weber školením zahajujeme pravidelně každou stavební sezónu, neboť na každý rok máme připravenou celou řadu inovací, které náš zákazník bere už jako samozřejmost. Jednou z našich priorit je poskytnout zákazníkům řešení pro zdravé a příjemné vnitřní klima ve všech typech budov, ať jde o novostavby nebo rekonstrukce. Jedním z příkladů mohou být sanační systémy, které zamezí tvorbě plísní v interiéru,“ potvrzuje Stanislav Bárta z divize Weber, Saint-Gobain.

 
 
Reklama