Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pro zdravější budoucnost je potřeba změnit přístup k modernímu stavitelství

Společnost VELUX odhalila v rámci své studie INDOOR GENERATION potřebu přehodnotit návrhy na rekonstrukce budov za účelem zabránění nárůstu počtu dětí trpících astmatem nebo alergiemi. Život ve vlhkých a plesnivých domácnostech zvyšuje hrozbu onemocnění astmatem o 40 %. Pokud s tímto faktem nezačneme okamžitě bojovat, ohrozíme tak své zdraví.

 • Současná INDOOR GENERATION tráví pobytem uvnitř budov 90 % svého času.
 • Vzduch uvnitř budov může být až pětkrát více znečištěný než vzduch venku. 77 % populace si to však podle průzkumu YouGov neuvědomuje.
 • Nejvíce znečištěným pokojem v domě, co se týče ovzduší, je často dětský pokoj.
 • Nová studie společnosti VELUX zkoumá, jak jsou denní světlo a čerstvý vzduch pro naše zdraví důležité.

Průzkum společnosti YouGov, který je součástí studie INDOOR GENERATION, byl proveden napříč 14 zeměmi a odhalil, jak zhruba 16 000 lidí vnímá svůj život a co přispívá k jejich zdraví. Ukázal znepokojivě mylnou představu drtivé většiny lidí (77 %), kteří věří, že vzduch v interiéru je čistější nebo stejně znečištěný jako ten venkovní. Nejvíce se představa od reality lišila u výpovědí Čechů, kteří dosáhli nejhoršího skóre ze všech respondentů. Z dotázaných je o poměru znečištění vzduchu v interiéru a venku správně informováno pouze 9 % Čechů a 17 % Slováků. Průzkum rovněž odhalil nedostatečné pochopení významu přirozené ventilace.

Z dřívějšího průzkumu víme, že Evropané považují kvalitu svého domácího prostředí za důležitější než zdravou výživu nebo fyzickou aktivitu. Aktuální průzkum YouGov však odhalil velmi nízkou úroveň znalostí o tom, jak si vlastně zdravý domov vytvořit.

Peter Foldbjerg, ředitel oddělení Daylight Energy and Indoor Climate ze společnosti VELUX, říká: „Veřejné budovy jsou stejně důležité jako soukromé bydlení. Mnoho kanceláří bylo navrženo s okny, která nelze otevřít, nebo s nedostatečnou ventilací, což vedlo ke snížení výkonu zaměstnanců a zvýšení jejich absence. V budovách zůstává starý a znečištěný vzduch bez možnosti výměny. Přestože existují přesvědčivé výzkumy, které dokládají pozitivní přínos denního světla i ventilace, neexistuje zatím žádná legislativa, která by přinesla změny k lepšímu.
V rámcovém návrhu zaměřeném na budovy, který byl přijat 17. dubna Evropským parlamentem, bylo schváleno, že všechny technické systémy budov musí být navrženy tak, aby v budovách optimalizovaly zdraví a pohodlí. Abychom však podpořili holistický přístup ke stavbě, potřebujeme mnohem více. Zdravotní výhody plynoucí z vylepšování interiérů našich domovů jsou vědecky dokázané. Je před námi však ještě dlouhá cesta, než pochopíme, že tyto změny nejsou jen „hezké“. Pokud dále nebudeme nic dělat, můžeme ohrozit vlastní zdraví,“ dodává.

Průzkum YouGov ukázal, že většina lidí si reálnou dobu strávenou uvnitř budovy neuvědomuje. Dvě pětiny lidí (39 %) tvrdí, že uvnitř stráví pouhých 14 hodin nebo ještě méně. Skutečnost je ale taková, že většina lidí tráví (na rozdíl od předchozích generací) až 90 % svého času zavřena v domě, často v temných, špatně větraných budovách. Skupina těchto lidí se stále zvětšuje, což vede ke vzniku tzv. INDOOR GENERATION. Jeden ze šesti lidí (15 %) připouští, že některé dny nejde vůbec ven a stráví 24 hodin uvnitř budovy. Z dotázaných si fakt, že tráví až 24 hodin denně uzavřeni doma, v práci nebo jinde, uvědomuje pouze 5 % Čechů a o něco více, avšak stále velmi málo, 10 % Slováků.

Z výzkumu vyplývá, že na zdravé prostředí uvnitř našich soukromých i veřejných budov nemůžeme zapomínat. Vzhledem k obrovskému množství času, který v budovách trávíme, je množství škodlivých látek, kterým jsou denně vystavovány děti i dospělí, až znepokojivé. V uplynulých letech byly hlavním trendem energeticky úspornější budovy. Znečištění vnitřního ovzduší se toho stalo neúmyslným důsledkem. Řešení je velmi jednoduché. Cestou je změnit myšlení již při návrhu budov. Příliš dlouho jsme upřednostňovali energetickou účinnost a přehlíželi faktory ovlivňující lidské zdraví. Chceme nyní povzbudit architekty a ty, kteří realizují rekonstrukce domů, aby základní lidské zdravotní potřeby upřednostnili a omezili tak počet lidí postižených životem v nezdravých prostorách. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak to udělat, je zvýšit povědomí o malých změnách, které může udělat každý, a které mohou mít skutečný dopad na kvalitu vnitřního ovzduší i zdraví. Výsledkem těchto změn bude následně i pozitivní vliv na hrubý domácí produkt (HDP) v důsledku vyšší míry docházky do škol i zaměstnání a méně návštěv u lékaře," doplňuje Peter Foldbjerg.
Sdílením studie by společnost VELUX ráda zvýšila povědomí o důležitosti projektování zdravých budov, které se budou vyznačovat možnosti kvalitní ventilace a přístupem denního světla. Ráda by vyzvala architekty i projektanty, aby v budoucnu upřednostnili větrání a správné osvětlení interiérů budov už v samém začátku, kdy začleňují stavby do městského plánu.

Níže jsou uvedeny tipy určené pro zákazníky, kteří plánují stavbu, ať už soukromou nebo veřejnou, a rádi by se řídili zásadami cirkadiánního domu.

 • Pro dostatečnou ventilaci a čerstvý vzduch v domě je dobré větrat alespoň dvakrát denně.
 • Umístěním oken v různých výškách jsou zajištěny ideální podmínky pro intenzivní komínový efekt.
 • Dostatek denního světla v obytných částech domu bude zajištěn orientací pokojů, ve kterých zákazníci tráví většinu svého dne, na jižní stranu.
 • Zdravému ovzduší v domě přispěje i omezení zdrojů vlhkosti.
 • Při úklidu je dobré věnovat speciální péči čistotě koberců, anebo ještě lépe žádné nemít.

Více na www.theindoorgeneration.comZdroje:

 • Lidé tráví 90 % svého času uvnitř budov (WHO Europe 2013 report, US Environmental Protection Agency)
 • Vzduch v interiéru může být až pětkrát znečištěnější než venkovní (EPA, Arhus University, CBST)
 • Život ve vlhkých a plesnivých domácnostech zvyšuje riziko astmatu o 40 % (IBP Fraunhofer)
 • Ovzduší v dětských pokojích je z celého domu znečištěné nejvíce (Danish Building Research Institute/Danish Eco Council/University of Copenhagen)
 • The Circadian House, Principles and Guidelines for Healthy Homes, the VELUX Group 2013

Průzkum YouGov

Průzkum pro studii INDOOR GENERATION byl realizován v březnu a dubnu 2018 společností YouGov. Proběhl přibližně mezi 16 000 majiteli domů v Evropě a Americe (Velká Británie, USA, Kanada, Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Španělsko).

Kolik času si myslíte, že strávíte za celý den (24 hodin) v interiéru?

0-14 hodin15-18 hodin19-20 hodin21-24 hodin
%%%%
Dánsko25292917
Velká Británie25282523
USA34212025
Německo38252315
Francie4725189
Belgie45241813
Nizozemí5124169
Česká republika5726125
Slovenská republika35302510
Itálie5727115
Rakousko32302513
Švýcarsko41262311
Španělsko4527199
Kanada31212226
 
Počet dotázaných38242018

Myslíte si, že je vzduch uvnitř interiéru více, nebo méně znečištěný než venkovní?

Vnitřní ovzduší je znečištěnější než venkovníHodnoty znečištění jsou stejně vysokéVnitřní ovzduší je méně znečištěné než venkovníNevím
%%%%
Dánsko20431720
Velká Británie16332923
USA22292325
Německo18372917
Francie36341911
Belgie21412216
Nizozemí23342517
Česká republika944389
Slovenská republika17452910
Itálie32372110
Rakousko20402912
Švýcarsko25372711
Španělsko22353310
Kanada31322117
 
Počet dotázaných23332519

Video INDOOR GENERATION

 
 
Reklama