Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na Trendy technických systémů rezidenčních budov pro kvalitní vnitřní prostředí

Společnost Zehnder zve na sérii odborných seminářů o trendech z oblasti rezidenční výstavby určených zejména pro projektanty TZB, studenty příslušných oborů a další odbornou veřejnost.

Cyklus seminářů, které se uskuteční od 14. do 24. ledna v pěti českých a moravských městech, si klade za cíl seznámit účastníky s nejmodernějšími trendy v oblasti řízeného větrání, vytápění, chlazení a regulace a automatizace zejména v oblasti rezidenční výstavby. Odborným garantem seminářů je Ing. Miloš Lain, PhD. Z Fakulty strojní ČVUT v Praze, jehož přednášky na téma Tepelná pohoda a kvalita vnitřního prostředí v rodinných a bytových domech (IAQ) a Spotřeba energie na větrání a klimatizaci v bytové výstavbě jsou rovněž součástí semináře.

Společnost Zehnder – špičkového švýcarského výrobce systémů vytápění, chlazení a řízeného větrání s rekuperací bude na semináři zastupovat Ing. Roman Šubrt a Ing. Miroslav Vaša. Ing. Šubrt vystoupí s prezentací na téma Komfortní větrání s rekuperací tepla s nejnovější technologií. Ve svém příspěvku přiblíží účastníkům způsob snadného plánování větrání díky kompletnímu systému Zehnder. Dále představí inovativní větrací jednotky Zehnder ComfoAir E i Zehnder ComfoAir Q, splňující budoucí energetické standardy, s inteligentním ovládáním a KNX pro snadnou integraci do řídicího systému. Ing. Šubrt pohovoří i o smyslu a důležitosti entalpických výměníků, zemních výměníků a chladicích jednotek pro ještě příjemnější vnitřní klima. Součástí prezentace budou i praktické příklady řízeného větrání v RD a bytech.

Přednáška Ing. Váši s názvem Vysoce příjemné a úsporné vytápění a chlazení osvětlí problematiku vytápění a chlazení stropními sálavými systémy. Přiblíží požadavky nařízení na EcoDesign, platné od začátku roku 2018 a jak je splňují elektrické radiátor Zehnder. Ing. Váša přiblíží posluchačům také revoluční komfortní topný modul Zehnder Zenia, zajišťující dokonalý tepelný komfort, stejně jako další relevantní novinky ze sortimentu Zehnder vhodné pro projektanty.

Ve dvou přednáškových blocích vystoupí rovněž zástupci společnosti Siemens s referáty na téma Řízení topných a chladicích stropů regulátory řady RDG, šesticestnými ventily a kombiventily a na téma SiHome, automatizace obytných budov s důrazem na komfort, zdravé vnitřní prostředí a energetické úspory. Seminář začíná prezentací účastníku od 8:30, plánovaný konec je cca 13:30.

Datum a místo konání:
14. 1. 2019Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
15. 1. 2019Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6
16. 1. 2019Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
17. 1. 2019Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
24. 1. 2019Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Odborný garant: Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem. Účast na semináři je bezplatná.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici: M +420 735 174 074, T +420 383 136 222, info@zehnder.czZehnder Group Czech Republic s.r.o.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.