Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Měření objemového průtoku vzduchu s přístrojem testo 420

Cílem měření v několika menších přednáškových sálech a ve velké přednáškové aule právnické fakulty bylo přeměřit skutečné hodnoty (jako teploty a objem) přiváděného a odváděného vzduchu a zkontrolovat parametry soustavy – porovnání naměřených hodnot s hodnotami uváděnými na ventilátoru a v projektu. S tím je následně spojeno navržení případných změn pro správnou funkčnost celé vzduchotechnické soustavy. To vše bude sloužit jako podklad pro nastavení příjemného prostředí pro 500 studentů právnické fakulty.

Při celodenním měření s přístrojem testo 420 jsme ocenili nejenom snadnou manipulaci (váha je 2,9 kg ), ale hlavně jednoduchost pořizování dat z měření. Každé měřící místo jsme ihned při měření vyfotografovali a snímek se automaticky při ukládání přiřadil k měřenému místu. A tak jsme mohli s uloženými výsledky měření během půl minuty pokračovat k dalšímu měřícímu bodu.

Pokud takových měřících bodů budete mít v plánu udělat sto za sebou, tak rychlost měření oceníte. Pokud jsou ještě k tomu v pětimetrové výšce nad Vámi tak to oceníte hned dvakrát.

Jak jsem zmiňoval, abychom si pamatovali, kde se měřilo, pořizujeme ke každému měřícímu bodu fotografii místa, která je automaticky uložena ve zprávě k danému měřícímu bodu. Tato zpráva se uloží a kdykoliv je možno ji odeslat na email nebo přes BT do telefonu. Zpráva se uloží v aplikaci Testo Smart App na Vašem chytrém telefonu, který je spojen s měřícím přístrojem pomocí BT. Aplikace Testo Smart App je volně ke stažení na webu Testo nebo pokud vlastníte i další měřicí přístroj testo 400, tak lze tyto zprávy uložit i do softwaru testo Data Control.

Ke každé uloženému měření je automaticky vytvořena zpráva se všemi údaji měření. Ve zprávě z měřicího bodu se objeví všechny informace o zákazníkovi a minima, maxima, průměrné hodnoty a tabulka naměřených hodnot.

Protože jsme byli zvědaví, jak přesně testo 420 měří, zkoušeli jsme celý systém v režimu 100 %, 75 % a 50 % výkonu ventilátoru. Navíc jsme výsledky měření na dýzách zkontrolovali vrtulkovým anemometrem testo 417 s průměrem vrtulky 100 mm.

Výsledky měření perfektně seděly i v porovnání požadavky na výkon uvedenými v projektu, i při srovnání s psanými parametry výkonu ventilátoru na štítku vzduchotechnické jednotky.

Do místnosti, tedy do přednáškového sálu s 6 metrů vysokým stropem, se vejde 320 studentů. To znamená, že pro plnou aulu je nutno přivádět 8 000 m3/h (při výpočtu s množstvím 25 m3/h/osobu). Vzduchotechnická soustava dokáže dopravit do přednáškové auly dokonce 35 m3/h na osobu. V aule je ještě čidlo pro kontrolu množství CO2.
Měření v 6 metrech i na lešení není vůbec snadné. Dýzy pro přívod vzduchu (viz foto) měly každá jiný objemový průtok vzduchu, ačkoliv jsou na jedné větvi potrubí.

To je normální a proto jsme přeměřili všechny dýzy a měření jsme si ověřovali měřením se dvěma přístroji (testo 420 a testo 417). Díky jednoduchému automatickému zápisu v aplikaci proběhlo i takové měření poměrně rychle. Měření dvěma přístroji jsme prováděli pro zajímavost a trochu pro důkaz toho, že lze na dýzách měřit stejně přesně s jednoduchým přístrojem t417 i se speciálním přístrojem t420.

Ale je zde veliký rozdíl. Pokud se měří pouze s přístrojem t417 je měření daleko delší a zápis naměřených hodnot se musí udělat ručně na papír. Při častém měření a při měření většího počtu bodů je výhoda uložených dat a fotografií měřených míst nesporná.

Vyústky pro odvod vzduchu bylo poté snadné měřit s přístrojem testo 420 umístěným na dlouhé tyči – přístroj je k tomu uzpůsoben.

Další místností, kde probíhalo měření byla určena pro 120 studentů a jednalo se o menší přednáškovou místnost s nižšími stropy, kde je celá jedna stěna prosklená. A i když je přívod vzduchu do místnosti dostatečný (6 000 m3/h při 100 % výkonu ventilátoru) a klimatizace funguje tak jak má, je v horkých letních dnech problém s teplotou v místnosti právě díky prosklení. Tady se pak již mnoho dělat nedá a řešení tohoto problému ještě bude následovat.

Zajímavou aplikací v této lokalitě byla ještě zkouška požárního odtahu. Tam bylo na sání vyústky naměřeno 3 500 m3/h, což je již téměř horní hranice možnosti měření s testo 420 (rozsah měření je od 0 do 4 000 m3/h). Bylo zajímavé vidět jak přístroj t420 při měření tak velkého objemového průtoku funguje.

Kompletní měření trvalo celý den a byli jsme spokojeni jak s výsledky měření, tak s jeho průběhem.
Z měření vyplynulo jaké nastavení výkonu ventilátoru bude dostačovat pro poloviční účast studentů, nebo pro ještě menší skupinu studentů, což je obvyklý stav. To významně ovlivní nejen spotřebu energie, ale i pohodu prostředí a s tím spojené pocity osob pohybujících se v těchto místnostech (teplota, průvan, vlhkost a obsah CO2).

Charakteristika testo 420

Přístroj pro měření objemového průtoku testo 420 je lehké, přesné a komfortní řešení pro zaregulování objemových průtoků u velkoplošných vzduchotechnických vyústek (na straně sání i výfuku). S pouhými 2,9 kg je to nejlehčí model na trhu. Se svým integrovaným usměrňovačem proudění zaručuje přesné výpočty objemového průtoku u vířivých anemostatů.

Tento přístroj lze nyní získat za akční cenu 55 000,- Kč (+ DPH).


  • Přístroj pro měření objemového průtoku pro větší stropní vyústky měří objemový průtok, teplotu a relativní vlhkost
  • S hmotností 2,9 kg je obdivuhodně lehký
  • Přesné měření i u vířivých anemostatů díky integrovanému usměrňovači objemového průtoku
  • Rychlá instalace, komfortní obsluha a možnost vytvoření protokolu přímo na místě měření pomocí aplikace pro chytré telefony


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...