Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekonomická řešení větrání Kermi x-well

Maximálně vzduchotěsné pláště domů novostaveb/rekonstruovaných budov zabraňují přirozené výměně vzduchu. Větrací jednotky Kermi x-well zajišťují minimální výměnu vzduchu podle normy DIN 1964-6/ČSN EN 15 665/Z1 a přispívají k ochraně technického stavu objektu a zabraňují tvorbě plísní. V závislosti na stavebních požadavcích a oblasti použití jsou k dispozici jednotky centrálních a decentrálních větracích systémů. Systémy s letním obtokem přivádí čerstvý venkovní vzduch do budovy, aniž by došlo k jeho ohřevu. Společným znakem větracích jednotek Kermi x-well jsou tichý provoz a nízká spotřeba energie díky efektivním ventilátorům.

Požadavky na řízené větrání se liší podle vypracovaného projektu. Ať už je hlavním požadavkem maximální tepelný komfort (příklad 1), snaha o jednodušší projektové plány (příklad 2) nebo nízké realizační náklady (příklad 3), s programem x-well nabízí společnost Kermi řešení pro každý instalační nebo stavební požadavek. Jak je tomu v praxi, ukazují následující příklady.

Příklad 1: Maximální tepelný komfort s kompaktním systémem centrálního větrání s rekuperací

Centrální větrací jednotky Kermi x-well vynikají obzvláště, pokud jde o maximální účinnost a nejvyšší úroveň komfortu vnitřního klimatu. Díky integrovanému senzoru vlhkosti vyměňují vzduch podle potřeby, regulují teplotu přiváděného vzduchu s vysokou úrovní rekuperace cca 90 % a pracují velmi tiše. Zajišťují nízké provozní náklady a nízkou spotřebu energie díky účinnému přenosu tepla a nízké tlakové ztrátě i přes vysoké třídy filtrů (ePM1 > 70 %). Společnost Kermi instaluje do všech centrálních větracích jednotek pouze vzduchové filtry v souladu s normou ISO 16860. Ty výrazně zlepšují životní kvalitu v budově se znečištěným okolním vzduchem. Účinná technologie nemusí zabírat mnoho místa: kompaktní větrací jednotka Kermi x-well F150 je plochá a prostorově úsporná s hloubkou menší než 20 cm; praktická, pokud jde o rekonstrukce, zejména u stavebních projektů, kde se počítá každý centimetr obytného prostoru. Volitelná vertikální nebo horizontální montáž umožňuje flexibilní použití větrací jednotky. Plochá ventilační potrubí jsou obzvláště vhodná u rekonstrukcí. Díky kompaktním rozměrům lze větrací jednotku a ventilační kanály umístit do podhledů nebo do zdi. V novostavbách se často instalují kulatá ventilační potrubí, ve kterých jsou ventilační kanály obvykle uloženy přímo do betonového stropu. To šetří místo a tato varianta je především atraktivní při výstavbě nemovitostí. Při pokládání otopného a sanitárního potrubí navíc neexistují téměř žádná kontaktní místa.

  1. jednoduché dovybavení v rámci rekonstrukce: s centrálním větráním Kermi x-well s rekuperací
    Je-li hlavním předpokladem rekonstrukce dosáhnout maximálního komfortu větrání s účinnou rekuperací, je centrální větrací jednotka Kermi x-well F150 společně s plochým potrubním systémem x-well tím pravým řešením. Celý systém lze umístit do podhledu. Přiváděný venkovní a odváděný odpadový vzduch může být veden přes fasádu.
  2. úspora místa u novostaveb: s centrálním větráním Kermi x-well s rekuperací
    Centrální větrání x-well F150, instalované ve stěně nebo v zavěšeném podhledu, zajišťuje v novostavbách kompaktní větrání s účinnou rekuperací spolu s kulatým potrubním systémem x-well. Ten se instaluje přímo do betonového stropu. Vnější a odpadní vzduch je směrován například přes šachtu překlenující několik podlaží.Příklad 2: Usnadněné projektování a rychlá instalace s decentrálním systémem řízeného větrání s rekuperací


Je-li cílem rekonstrukce komfortnější plánování a rychlá instalace, často se využívají decentrální větrací jednotky. Kyvadlové ventilátory x-well D13 od společnosti Kermi kombinují odváděný a přiváděný vzduch shodným průtokem vzduchu v jednom zařízení. Instalují se přímo do obvodové zdi místnosti, která má být větráním vybavena, aniž by bylo zapotřebí instalovat potrubní rozvody. U novostaveb se montáž provádí pomocí speciálního montážního vestavného prvku, u rekonstrukcí jádrovým vrtem do obvodové zdi. Díky účinné rekuperaci tepla až 83 % zajišťuje Kermi x-well D13 optimální komfort. Přiváděný vzduch je filtrován tak, aby byl minimalizován vstup pevných částic. Pro typické místnosti s odváděným vzduchem z interiéru, jako je koupelna nebo kuchyň, lze k této variantě systému alternativně přidat malý pokojový ventilátor Kermi x-well A12 nebo pro vnitřní místnosti obzvláště vhodný ventilátor pro jednopotrubní systémy Kermi x-well A20/A21. Větrací jednotka Kermi x-well A20 pro odvětrání odpadového vzduchu je speciální řešení pro bytové hospodářství, schválena Německým ústavem pro stavební techniku (DIBT).

Větrání obytných prostor s rekuperací pokud možno s co nejmenším úsilím pro plánování, ale s vysokým komfortem nabízejí kyvadlové ventilátory Kermi x-well D13. Tyto decentrální větrací jednotky se instalují přímo do vnější stěny příslušných místností. Malé větrací jednotky x-well A12 nebo jednopotrubní jednotka x-well A20 jsou vhodné pro místnosti s odváděným vzduchem z interiéru, jako jsou koupelny nebo kuchyně.

Příklad 3: Cenově výhodná varianta s decentrálním řízeným větráním bez rekuperace


Cenově výhodnou variantou, jak se často vyžaduje při realizaci velkých stavebních projektů, je systém malých pokojových ventilátorů a vzduchových vývodů bez rekuperace. Vnější vzduchové vývody Kermi x-well ALD zajišťují přirozený přívod čerstvého vzduchu bez ventilátorů, decentrální jednotky Kermi x-well A12 nebo x-well A20 odvětrávají koupelny, toalety a kuchyně. Takto lze snadno a při nízkých nákladech splnit požadavky na požární ochranu a ochranu proti vlhkosti podle EnEV. Podobně jako u kyvadlových ventilátorů se zařízení instalují přímo do vnější stěny. Větrací jednotka x-well ALD nabízí velmi dobrý útlum hluku a ochranu proti nadměrnému proudění vzduchu vznikající tlakem větru. Další velkou výhodou zejména pro bytové hospodářství je, že větrací jednotka x-well ALD lze o rekuperaci tepla dovybavit skrze upgrade na kyvadlový ventilátor x-well D13, pokud má nemovitost pozvednout komfort větrání o něco později.

Cenově výhodnější variantu nabízejí vnější vzduchové vývody Kermi x-well ALD bez rekuperace. Vnější vzduchové vývody Kermi x-well ALD zajišťují přirozený přívod čerstvého vzduchu bez ventilátorů, decentrální jednotky Kermi x-well A12 nebo x-well A20 odvětrávají koupelny, toalety a kuchyně.


KERMI, s.r.o.
logo KERMI, s.r.o.

Kermi, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, větrání a sanity se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní topné ...