Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové řady větracích jednotek s rotačním výměníkem DUPLEX Roto a DUPLEX Roto-N

Rozšíření nabídky firmy ATREA

Nová generace jednotek DUPLEX Roto spolu s nástřešním provedením DUPLEX Roto-N doplňuje své předchůdce DUPLEX Multi a DUPLEX Basic a rozšiřuje sortiment firmy Atrea o další tři velikosti větracích jednotek se vzduchovými výkony od 8000 do 15000 m3/h (nominální výkony s tlakovou rezervou min. 250 Pa).

Řada jednotek DUPLEX Roto
Řada jednotek DUPLEX Roto
 
logo Eurovent
Labyrintové těsnění rotačního výměníku tepla
Labyrintové těsnění rotačního výměníku tepla
(+ logo Eurovent)

Větrací jednotky DUPLEX Roto (-N) jsou vybaveny vysoce účinnými rotačními výměníky, které dosahují teplotní účinnosti až 85 % při nízkých tlakových ztrátách na straně vzduchu. Kromě kondenzačních regenerátorů jsou v nabídce rovněž výměníky opatřené hygroskopickou vrstvou pro zvýšený přenos vlhkosti (až 90 %). Rotační výměníky tepla jsou certifikovány renomovanou společností Eurovent Certification Company. Neméně důležitou součástí a doslova hnacím motorem jsou nové EC ventilátory nejvyšší kvality – produkty světově uznávaného výrobce Ziehl Abegg. Vzhledem k důrazu na úspory energií a zvýšení efektivity zařízení je samozřejmostí, že EC ventilátory napříč celou řadou splňují požadavky ventilátorové směrnice ErP 2015 a dokonce je výrazně překračují.

Unikátnost jednotek podtrhuje možnost vybavení rotačního výměníku speciálním labyrintovým těsněním pro snížení netěsnosti výměníku pod hranici 1,5 % objemového průtoku. Těsnění se dá rozdělit do dvou samostatných částí. Těsnění mezi rotorem a skříní je řešeno pomocí vytlačovaného profilu labyrintového těsnění tak, aby se co nejvíce snížila netěsnost při zachování volnosti otáčení rotoru. Dalším stupněm je lamelové těsnění dělicí roviny, které pomáhá snížit kontaminaci přívodního vzduchu odvodním.

Jednotka DUPLEX Roto v rozloženém stavu
Jednotka DUPLEX Roto v rozloženém stavu

Jednotky řady DUPLEX Roto (-N) se skládají ze 3 sekcí, které obsahují dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, rotační rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4, M5 nebo F7, odvodňovací vany a případně i interní cirkulační klapku se servopohonem. Skříň větracích jednotek DUPLEX Roto (-N) využívá rámovou konstrukci a plášť v sendvičovém provedení s vynikající tepelnou izolací a minimalizací tepelných mostů, což umocňuje úsporný provoz zařízení. Hliníkové profily se speciálním systémem těsnění vnáší do konceptu maximální možnou vzduchotěsnost a stabilitu.

Cestu k nejrychlejšímu zprovoznění a nejjednodušší údržbě zařízení „otevírají“ čelní dveře, které poskytují přístup ke všem dílům. Díky univerzálním uzávěrům lze křídla dveří otevírat oběma směry nebo zcela vyjmout. První spuštění jednotky výrazně zpříjemňuje z výroby předpřipravená kabeláž a „plug-and-play“ konektory eliminující pracné „drátování“ na stavbě a vylučují možnost chybného zapojení jednotky.

Inovaci přináší řada DUPLEX Roto (-N) i v oblasti regulace. Jednotky je možné vybavit následujícími typy regulačních modulů:

 • Základní regulace pro aplikace se samostatnou dodávkou systému regulace – vhodné řešení pro budovy s nadřazeným systémem řízení.
 • Digitální regulace DC s komfortním ovladačem, možností připojení čidel kvality vzduchu, týdenním režimem, možností regulace na konstantní průtok a tlak atd.
 • Nová digitální regulace RD5 s integrovaným web serverem a připojením k internetu, komfortním ovladačem s dotykovým displejem, možností připojení čidel kvality vzduchu, týdenním režimem, možností regulace na konstantní průtok a tlak atd. Regulaci RD5 je rovněž možné doplnit o jednoduchý ovladač CP 10 RT se základními funkcemi.
Ovladač CP Touch s dotykovým displejem
Ovladač CP Touch s dotykovým displejem
Ovladač CP 10 RT
Ovladač CP 10 RT

Jednotka DUPLEX Roto-N v rozloženém stavu
Jednotka DUPLEX Roto-N v rozloženém stavu

V rámci široké nabídky lze jednotky DUPLEX Roto (-N) maximálně přizpůsobit specifickým požadavkům různých projektů. Díky všestranně promyšlené konstrukci lze měnit umístění ventilátorů a hrdel (celkem je povoleno až 32 různých provedení), osadit jednotku cirkulační klapkou nebo registry pro ohřev a chlazení. V nabídce je možnost filtrace vzduchu třídy G4 (standardní provedení) a volitelně filtrace M5 nebo F7.

Nástřešní provedení DUPLEX Roto-N je opatřeno speciálními zákryty a střechou, které chrání jednotku před povětrnostními vlivy.

Důkazem nejvyšší kvality je i skutečnost, že jednotky DUPLEX Roto (-N) splňují požadavky hygienické certifikace VDI 6022.

Při výběru větrací jednotky Vám povede ruku spolehlivý a propracovaný návrhový program DUPLEX, který je možné bezplatně stáhnout na našich webových stránkách.

Tento program od verze 7.80.673 podporuje nově i jednotky DUPLEX Roto (-N). Software je možné stáhnout již dnes.

Hlavní přednosti DUPLEX Roto (-N)

 • Nová konstrukce větracích jednotek s vynikajícími parametry
 • Vnitřní a nástřešní provedení až do 15 000 m3/h
 • Vysoká účinnost rekuperace rotačního výměníku – až 85 %
 • Možnost labyrintového těsnění (netěsnost výměníku max. do 1,5 %)
 • Vysoká účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m /h)*
 • Rotační výměníky tepla jsou certifikovány renomovanou společností Eurovent Certification Company
 • Výborná tepelná izolace pláště (třída T2)
 • Potlačení tepelných mostů (třída TB2)
 • Kompaktní rozměry
 • Možnost integrovaných registrů pro ohřev a chlazení
 • Jednoduchá instalace
 • Variabilní konfigurace hrdel
 • Možnost provedení s cirkulační klapkou, proplachovací komorou nebo s jiným typem výměníku
 • Integrovaný systém regulace včetně teplotních čidel
 • Integrovaný Webserver (regulace RD5)
 • Komfortní ovladač s dotykovým displejem (regulace RD5)
 • Komplexní návrhový program
Podrobnější informace včetně katalogových listů naleznete na našich webových stránkách jednotek DUPLEX Roto a DUPLEX Roto-N.

Levon Movsesyan, produktový manažer
levon.movsesyan@atrea.cz

ATREA s.r.o.
logo ATREA s.r.o.

Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzduchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně ...